Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • Бургас
  • 8000
  • Сан Стефано 62
  • 56900449
  • Няма информация
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,02 12.06.2024
3.2 Психология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,93 05.04.2021
3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,04 18.12.2019
3.5 Обществени комуникации и информационни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,09 26.04.2023
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,55 12.02.2025
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,63 28.11.2023
4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,03 21.07.2020
5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,12 30.06.2023
5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,24 28.07.2023
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.6: Право програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,85 11.10.2023
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 1.2: Предучилищна и начална училищна педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,71 12.06.2023
ПН 3.2: Педагогическа и възрастова психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,68 08.11.2022
ПН 3.2: Социална психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,58 08.11.2022
ПН 3.4: Организация и управление на социалните дейности програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 18.12.2019
ПН 3.6: Граждански процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,44 17.09.2020
ПН 3.6: Наказателно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,51 17.09.2020
ПН 3.8: Икономика и управление (индустрия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,62 10.02.2021
ПН 4.6: Информатика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 19.07.2024
ПН 5.2: Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,37 30.06.2022
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Център по юридически науки 3.6 Право магистър Право редовна 5 год.
Център по юридически науки 3.6 Право магистър Право задочна 5 год.
Център по юридически науки 3.6 Право доктор Граждански процес задочна 3 год.
Център по юридически науки 3.6 Право доктор Граждански процес самостоятелна 3 год.
Център по юридически науки 3.6 Право доктор Наказателно право задочна 3 год.
Център по юридически науки 3.6 Право доктор Наказателно право самостоятелна 2 год.
Център по юридически науки 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация редовна 4 год.
Център по юридически науки 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация задочна 4 год.
Център по юридически науки 3.7 Администрация и управление магистър Администрация и управление на националната сигурност задочна 1,5 год.
Център по юридически науки 3.7 Администрация и управление магистър Данъчна администрация (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Център по юридически науки 3.7 Администрация и управление магистър Митническо разузнаване и разследване (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Център по юридически науки 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Управление на бизнес комуникацията (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация редовна 4 год.
Център по икономически и управленски науки 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация задочна 4 год.
Център по икономически и управленски науки 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (Стопанско управление) задочна 1,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (Стопанско управление) дистанционна 1,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (Стопанско управление) (не се осъществява нов прием) дистанционна 1,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.7 Администрация и управление магистър Здравен мениджмънт задочна 1,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.7 Администрация и управление магистър Управление на човешките ресурси и организационна психология задочна 1,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика бакалавър Икономика и маркетинг на туризма редовна 4 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика бакалавър Икономика и маркетинг на туризма задочна 4 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг редовна 4 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг задочна 4 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика бакалавър Международни икономически отношения редовна 4 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика бакалавър Международни икономически отношения задочна 4 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол редовна 4 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол задочна 4 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика бакалавър Финанси редовна 4 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика бакалавър Финанси задочна 4 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика магистър Банков мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика магистър Маркетинг редовна 1,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика магистър Маркетинг задочна 1,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика магистър Маркетинг дистанционна 1,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика магистър Маркетинг и управление на туристическия бизнес задочна 1,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика магистър Маркетинг и управление на туристическия бизнес (не се осъществява нов прием) дистанционна 2,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика магистър Международни икономически отношения задочна 1,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика магистър Международни икономически отношения дистанционна 2,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол задочна 1,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол дистанционна 1,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика магистър Финанси задочна 1,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика магистър Финанси дистанционна 1,5 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (индустрия) редовна 3 год.
Център по икономически и управленски науки 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (индустрия) самостоятелна 1,5 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика и компютърни науки (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика и компютърни науки (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Приложна информатика и мултимедия (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Приложна информатика и мултимедия (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Приложна информатика и уеб дизайн (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Приложна информатика и уеб дизайн (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Софтуерно инженерство (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Софтуерно инженерство (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Финансово-счетоводни информационни системи (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Бизнес информационни системи (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Бизнес информационни технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Бизнес информационни технологии (изтекла акредитация по ПН) дистанционна 1,5 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Изкуствен интелект и роботика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Изкуствен интелект и роботика (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационна сигурност (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Логистични информационни технологии и агентиране (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Мултимедийни технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерно инженерство (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Финансово-счетоводни информационни системи (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика редовна 3 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика задочна 3 год.
Център по информатика и технически науки 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика самостоятелна 3 год.
Център по информатика и технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроснабдяване и електрообзавеждане редовна 4 год.
Център по информатика и технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроснабдяване и електрообзавеждане задочна 4 год.
Център по информатика и технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Индустриален мениджмънт и автоматика (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Център по информатика и технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Системно инженерство в индустрията и туризма редовна 4 год.
Център по информатика и технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Системно инженерство в индустрията и туризма задочна 4 год.
Център по информатика и технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Индустриален мениджмънт и автоматика (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Център по информатика и технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Инженеринг и експлоатация на енергийни системи редовна 2,5 год.
Център по информатика и технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Инженеринг и експлоатация на енергийни системи задочна 1,5 год.
Център по информатика и технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Център по информатика и технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност редовна 1,5 год.
Център по информатика и технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност задочна 1,5 год.
Център по информатика и технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Техническа безопасност и електротехническа експертиза (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Център по информатика и технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Техническа безопасност и електротехническа експертиза (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Център по информатика и технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Инженеринг и експлоатация в електрообзавеждането редовна 3 год.
Център по информатика и технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии редовна 4 год.
Център по информатика и технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии задочна 4 год.
Център по информатика и технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Център по информатика и технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Център по информатика и технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна техника и компютърни мрежи (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Център по информатика и технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна техника и компютърни мрежи (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Център по информатика и технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Център по информатика и технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна техника и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Център по информатика и технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Съдебни инженерно-технически експертизи (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Център по информатика и технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Интегрирани компютърни системи и комплекси редовна 2,5 год.
Център по информатика и технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Интегрирани компютърни системи и комплекси задочна 2,5 год.
Център по информатика и технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Център по информатика и технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Център по информатика и технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и компютърни мрежи (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Център по информатика и технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Съдебни инженерно-технически експертизи (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Център по хуманитарни науки 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика и чужд език (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Център по хуманитарни науки 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика редовна 4 год.
Център по хуманитарни науки 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика задочна 4 год.
Център по хуманитарни науки 1.2 Педагогика магистър Начална училищна педагогика и чужд език (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Център по хуманитарни науки 1.2 Педагогика магистър Начална училищна педагогика и чужд език задочна 2,5 год.
Център по хуманитарни науки 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика редовна 2,5 год.
Център по хуманитарни науки 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика задочна 2,5 год.
Център по хуманитарни науки 1.2 Педагогика доктор Предучилищна и начална училищна педагогика самостоятелна 3 год.
Център по хуманитарни науки 3.2 Психология бакалавър Психология редовна 4 год.
Център по хуманитарни науки 3.2 Психология бакалавър Психология задочна 4 год.
Център по хуманитарни науки 3.2 Психология магистър Детска и юношеска психология задочна 1,5 год.
Център по хуманитарни науки 3.2 Психология магистър Психологично консултиране редовна 1,5 год.
Център по хуманитарни науки 3.2 Психология магистър Психологично консултиране задочна 1,5 год.
Център по хуманитарни науки 3.2 Психология доктор Педагогическа и възрастова психология самостоятелна 3 год.
Център по хуманитарни науки 3.2 Психология доктор Социална психология самостоятелна 2,5 год.
Център по хуманитарни науки 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Център по хуманитарни науки 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Център по хуманитарни науки 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности и консултиране (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Център по хуманитарни науки 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности и консултиране (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Център по хуманитарни науки 3.4 Социални дейности бакалавър Социално и местно управление (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Център по хуманитарни науки 3.4 Социални дейности магистър Социална рехабилитация и консултиране (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Център по хуманитарни науки 3.4 Социални дейности магистър Социално и местно управление (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Център по хуманитарни науки 3.4 Социални дейности магистър Социално консултиране и психология (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Център по хуманитарни науки 3.4 Социални дейности доктор Организация и управление на социалните дейности самостоятелна 3 год.
Център по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Връзки с обществеността (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Център по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Връзки с обществеността (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Център по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Журналистика (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Център по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Журналистика (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Център по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Журналистика и връзки с обществеността редовна 4 год.
Център по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Журналистика и връзки с обществеността задочна 4 год.
Център по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Обществени комуникации и социална психология (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Център по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Обществени комуникации и социална психология (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Център по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Връзки с общественоста в туризма (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Център по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Публични комуникации и социална психология дистанционна 1,5 год.
Център по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Стратегически комуникации и медия мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Център по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Управление на бизнес комуникацията (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Решение на АС от 09.03.2017 г./ Протокол № 6

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.8 “Икономика“ в Бургаския свободен университет.

Акредитационният съвет на НАОА на 09.03.2017 г. (протокол № 6) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 09.09.2013 г. (протокол № 26) при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в Бургаския свободен университет, с обща оценка 8,30 (осем цяло и тридесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Бургаският свободен университет е изпълнил препоръка № 1 и изпълнява препоръки № 2 и № 3, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 09.09.2013 г. (протокол № 26) при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,30 (осем цяло и тридесет стотни).

Решение на АС от 02.02.2017 г./ Протокол № 3

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на специалност от регулираните професии “Право“ в Бургаския свободен университет.

Акредитационният съвет на НАОА на 02.02.2017 г. (протокол № 3) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 12.09.2013 г. (протокол № 16) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Право“ за образователно-квалификационната степен „магистър“ в Центъра по юридически науки на Бургаския свободен университет, с обща оценка 8,50 (осем цяло и петдесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Бургаският свободен университет, Центърът по юридически науки изпълняват препоръки № 1 и № 2 и частично изпълняват препоръка № 3, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 12.09.2013 г. (протокол № 16) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Право“ за образователно-квалификационната степен „магистър“, с обща оценка 8,50 (осем цяло и петдесет стотни).

3. Бургаският свободен университет, Центърът по юридически науки да изпълнят препоръка № 3 до следващата акредитация.

- Препоръка № 3: „Да се повиши международната мобилност на преподаватели и студенти на основа на програмата СОКРАТ/ЕРАЗЪМ“. Срок: постоянен, с ежегодно отчитане.