Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Специализирано ВУ
  • Пловдив
  • 4004
  • ул. “Задруга” № 18
  • 032/672362, 032/693716, 032/677004
  • Няма информация
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,57 30.01.2024
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,82 30.01.2024
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Център по бизнес икономика 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг и продажби редовна 4 год.
Център по бизнес икономика 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг и продажби задочна 4 год.
Център по бизнес икономика 3.8 Икономика бакалавър Финанси и счетоводство редовна 4 год.
Център по бизнес икономика 3.8 Икономика бакалавър Финанси и счетоводство задочна 4 год.
Център по бизнес икономика 3.8 Икономика магистър Международни бизнес отношения редовна 2 год.
Център по бизнес икономика 3.8 Икономика магистър Международни бизнес отношения (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Център по бизнес икономика 3.8 Икономика магистър Счетоводство, анализ и контрол (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Център по бизнес икономика 3.8 Икономика магистър Счетоводство, анализ и контрол (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Център по иновативен мениджмънт 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес мениджмънт редовна 4 год.
Център по иновативен мениджмънт 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес мениджмънт задочна 4 год.
Център по иновативен мениджмънт 3.7 Администрация и управление бакалавър Мениджмънт в туризма редовна 4 год.
Център по иновативен мениджмънт 3.7 Администрация и управление бакалавър Мениджмънт в туризма задочна 4 год.
Център по иновативен мениджмънт 3.7 Администрация и управление магистър Корпоративен мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Център по иновативен мениджмънт 3.7 Администрация и управление магистър Корпоративен мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Център по иновативен мениджмънт 3.7 Администрация и управление магистър Международна бизнесадминистрация редовна 2 год.
Център по иновативен мениджмънт 3.7 Администрация и управление магистър Международна бизнесадминистрация задочна 2 год.