Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

 • Специализирано ВУ
 • Пловдив
 • 4003
 • бул. Дунав 78
 • 032/960360, 032/960406
 • 032/960406
 • Русе
 • бул. „Цар Освободител” № 185
 • 082/834341 082/823931
 • Велико Търново
 • ул. „Никола Габровски” 90
 • 062/603937 062/603938
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,79 23.07.2024
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,09 30.10.2024
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.8: Финанси и банково дело програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,75 29.06.2021
ПН 6.1: Растениевъдство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,88 18.02.2021
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление професионален бакалавър Стопанско управление (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление професионален бакалавър Стопанско управление (не се осъществява нов прием) задочна 3,5 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление редовна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление задочна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление (на английски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление (на английски език) (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на агробизнеса задочна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на информационните системи редовна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на информационните системи задочна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на човешките ресурси редовна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на човешките ресурси задочна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Административно-информационен мениджмънт задочна 1,5 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Артмениджмънт задочна 1,5 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Здравен мениджмънт задочна 2 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Медиен мениджмънт задочна 1,5 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт и бизнес психология задочна 2 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на храните и храненето задочна 1,5 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на човешките ресурси редовна 2 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на човешките ресурси задочна 2 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на човешките ресурси (на английски език) (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Спортен мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление редовна 2 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление задочна 2 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление със специализация "Национална сигурност" задочна 2,5 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление със специализация "Управление на агробизнеса" (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление със специализация "Управление на агробизнеса" (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Управление на комуникационните системи задочна 1,5 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Управление на общините (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Управление на общините със специализация "Регионално планиране и развитие" задочна 2,5 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Управление на проекти (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Управление на проекти задочна 2 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Управление на селските райони (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по Икономика и управление 3.7 Администрация и управление магистър Управление на селските райони (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика професионален бакалавър Аграрна икономика (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика бакалавър Аграрна икономика (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика бакалавър Аграрна икономика задочна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика бакалавър Икономика на туризма редовна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика бакалавър Икономика на туризма задочна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство редовна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство задочна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика бакалавър Финанси редовна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика бакалавър Финанси задочна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика бакалавър Финанси на руски език (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика магистър Икономика и управление на агробизнеса задочна 2 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика магистър Икономика и управление на регионите със специализация "Маркетинг в публичния сектор" задочна 2,5 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика магистър Икономика и управление на регионите със специализация "Туризъм" задочна 2,5 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика магистър Икономика и управление на туризма (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика магистър Маркетинг и реклама (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика магистър Международен бизнес (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит задочна 2 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика магистър Финанси и банково дело редовна 2 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика магистър Финанси и банково дело задочна 2 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика магистър Финанси и банково дело (на английски език) задочна 2 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика доктор Финанси и банково дело редовна 3 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика доктор Финанси и банково дело задочна 4 год.
Факултет по Икономика и управление 3.8 Икономика доктор Финанси и банково дело самостоятелна 3 год.
Факултет по Икономика и управление 6.1 Растениевъдство професионален бакалавър Технологии по градинарство и винарство (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Факултет по Икономика и управление 6.1 Растениевъдство професионален бакалавър Технологии по градинарство и винарство (няма информация, не се осъществява нов прием) задочна 3,5 год.
Факултет по Икономика и управление 6.1 Растениевъдство професионален бакалавър Фермерство (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Факултет по Икономика и управление 6.1 Растениевъдство професионален бакалавър Фермерство (няма информация, не се осъществява нов прием) задочна 3,5 год.
Департамент по Агробизнес и общообразователни науки 6.1 Растениевъдство доктор Растениевъдство самостоятелна 3 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление редовна 4 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление задочна 4 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на агробизнеса редовна 4 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на агробизнеса задочна 4 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на информационните системи (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на информационните системи задочна 4 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на човешките ресурси редовна 4 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на човешките ресурси задочна 4 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление магистър Административно-информационен мениджмънт задочна 1,5 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление магистър Здравен мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на храните и храненето (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на човешките ресурси редовна 2 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на човешките ресурси задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление редовна 2 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление със специализация "Национална сигурност" задочна 2,5 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление със специализация "Управление на агробизнеса" редовна 1,5 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление със специализация "Управление на агробизнеса" задочна 1,5 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление магистър Управление на общините (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление магистър Управление на общините със специализация "Регионално планиране и развитие" задочна 1,5 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление магистър Управление на проекти задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.7 Администрация и управление магистър Управление на селските райони задочна 1 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.8 Икономика бакалавър Аграрна икономика редовна 4 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.8 Икономика бакалавър Аграрна икономика задочна 4 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.8 Икономика бакалавър Икономика на туризма редовна 4 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.8 Икономика бакалавър Икономика на туризма задочна 4 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство редовна 4 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство задочна 4 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.8 Икономика бакалавър Финанси редовна 4 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.8 Икономика бакалавър Финанси задочна 4 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.8 Икономика магистър Икономика и управление на агробизнеса задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.8 Икономика магистър Икономика и управление на регионите със специализация "Маркетинг в публичния сектор" задочна 1,5 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.8 Икономика магистър Икономика и управление на регионите със специализация "Туризъм" задочна 2,5 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.8 Икономика магистър Финанси и банково дело редовна 2 год.
ВУАРР - Филиал Русе 3.8 Икономика магистър Финанси и банково дело задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Русе 6.1 Растениевъдство професионален бакалавър Технологии по градинарство и винарство (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
ВУАРР - Филиал Русе 6.1 Растениевъдство професионален бакалавър Технологии по градинарство и винарство (няма информация, не се осъществява нов прием) задочна 3,5 год.
ВУАРР - Филиал Русе 6.1 Растениевъдство професионален бакалавър Фермерство (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
ВУАРР - Филиал Русе 6.1 Растениевъдство професионален бакалавър Фермерство (няма информация, не се осъществява нов прием) задочна 3,5 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление професионален бакалавър Стопанско управление (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление редовна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление задочна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление дистанционна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на агробизнеса (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на агробизнеса задочна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на информационните системи (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на информационните системи задочна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на човешките ресурси редовна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на човешките ресурси задочна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Административно-информационен мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Артмениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Здравен мениджмънт задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Медиен мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт и бизнес психология задочна 1 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на храните и храненето задочна 1,5 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на човешките ресурси (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на човешките ресурси задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на човешките ресурси дистанционна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Спортен мениджмънт задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление дистанционна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление със специализация "Национална сигурност" задочна 2,5 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление със специализация "Управление на агробизнеса" (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление със специализация "Управление на агробизнеса" (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Управление на комуникационните системи задочна 1,5 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Управление на общините (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Управление на общините (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Управление на общините със специализация "Регионално планиране и развитие" задочна 2,5 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Управление на проекти (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Управление на проекти задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Управление на селските райони (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.7 Администрация и управление магистър Управление на селските райони задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика бакалавър Аграрна икономика (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика бакалавър Аграрна икономика задочна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика бакалавър Аграрна икономика дистанционна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика бакалавър Икономика на туризма редовна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика бакалавър Икономика на туризма задочна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика бакалавър Икономика на туризма дистанционна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство редовна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство задочна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика бакалавър Финанси редовна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика бакалавър Финанси задочна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика бакалавър Финанси дистанционна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика бакалавър Финанси на руски език (не се осъществява нов прием) дистанционна 4 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика магистър Икономика и управление на агробизнеса задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика магистър Икономика и управление на регионите със специализация "Маркетинг в публичния сектор" задочна 2,5 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика магистър Икономика и управление на регионите със специализация "Туризъм" задочна 2,5 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика магистър Икономика и управление на туризма (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика магистър Маркетинг и реклама (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика магистър Международен бизнес задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика магистър Финанси и банково дело (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика магистър Финанси и банково дело задочна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 3.8 Икономика магистър Финанси и банково дело дистанционна 2 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 6.1 Растениевъдство професионален бакалавър Технологии по градинарство и винарство (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 6.1 Растениевъдство професионален бакалавър Технологии по градинарство и винарство (няма информация, не се осъществява нов прием) задочна 3 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 6.1 Растениевъдство професионален бакалавър Фермерство (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
ВУАРР - Филиал Велико Търново 6.1 Растениевъдство професионален бакалавър Фермерство (няма информация, не се осъществява нов прием) задочна 3 год.
Решение на АС от 08.12.2016 г./ Протокол № 27

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив.

Акредитационният съвет на НАОА на 08.12.2016 г. (протокол № 27) взе следните решения:

1. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив е изпълнило препоръки № 1, № 2, № 3 и № 4 след решение на Акредитационния съвет от 18.04.2013 г. (Протокол № 8) с получена оценка 6,45 (шест цяло и четиридесет и пет стотни) при институционалната акредитация.

2. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив спазва критерии № 1 - № 11 относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав.