Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Специализирано ВУ
  • Варна
  • 9000
  • ул. "Оборище" 13 А
  • 058/655620, 058/655611, 058/655612, 052/300680
  • 058/605760
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
1.3 Педагогика на обучението по ... оценка на проект - по ПН положително оценен проект Няма информация 25.06.2021
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,77 17.04.2024
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,80 30.01.2024
3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,01 17.04.2025
4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,08 13.05.2025
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Международен колеж 1.3 Педагогика на обучението по ... професионален бакалавър Педагогика на обучението по Икономика и мениджмънт (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Международен колеж 1.3 Педагогика на обучението по ... професионален бакалавър Педагогика на обучението по Икономика и мениджмънт (няма информация, не се осъществява нов прием) задочна 3 год.
Международен колеж 1.3 Педагогика на обучението по ... професионален бакалавър Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Международен колеж 1.3 Педагогика на обучението по ... професионален бакалавър Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство (няма информация, не се осъществява нов прием) задочна 3 год.
Международен колеж 3.7 Администрация и управление професионален бакалавър Бизнес администрация (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Международен колеж 3.7 Администрация и управление професионален бакалавър Международен бизнес и мениджмънт редовна 3 год.
Международен колеж 3.7 Администрация и управление професионален бакалавър Хотелски мениджмънт редовна 3 год.
Международен колеж 3.8 Икономика професионален бакалавър Бизнес информационни системи (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Международен колеж 3.8 Икономика професионален бакалавър Маркетинг и мениджмънт редовна 3 год.
Международен колеж 3.8 Икономика професионален бакалавър Маркетинг и мениджмънт задочна 3 год.
Международен колеж 3.8 Икономика професионален бакалавър Международен бизнес и мениджмънт редовна 3 год.
Международен колеж 3.9 Туризъм професионален бакалавър Гастрономия и кулинарни изкуства редовна 3 год.
Международен колеж 3.9 Туризъм професионален бакалавър Маркетинг и управление в хотелиерството и туризма редовна 3 год.
Международен колеж 3.9 Туризъм професионален бакалавър Маркетинг и управление в хотелиерството и туризма задочна 3 год.
Международен колеж 3.9 Туризъм професионален бакалавър Организация и управление на туристическото обслужване (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Международен колеж 3.9 Туризъм професионален бакалавър Организация и управление на туристическото обслужване (не се осъществява нов прием) задочна 3 год.
Международен колеж 3.9 Туризъм професионален бакалавър Хотелски мениджмънт редовна 3 год.
Международен колеж 4.6 Информатика и компютърни науки професионален бакалавър Софтуерни системи и технологии редовна 3 год.
Висше училище по мениджмънт 3.7 Администрация и управление бакалавър Международен бизнес и мениджмънт редовна 4 год.
Висше училище по мениджмънт 3.7 Администрация и управление бакалавър Хотелски мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Висше училище по мениджмънт 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация редовна 2 год.
Висше училище по мениджмънт 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация задочна 2 год.
Висше училище по мениджмънт 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Висше училище по мениджмънт 3.8 Икономика бакалавър Международен бизнес и мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Висше училище по мениджмънт 3.8 Икономика бакалавър Международни финанси и търговия (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Висше училище по мениджмънт 3.8 Икономика магистър Реклама и бранд мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Висше училище по мениджмънт 3.8 Икономика магистър Реклама и бранд мениджмънт задочна 2 год.
Висше училище по мениджмънт 3.9 Туризъм професионален бакалавър Хотелиерство и кулинарни изкуства (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Висше училище по мениджмънт 3.9 Туризъм бакалавър Международен туристически мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Висше училище по мениджмънт 3.9 Туризъм бакалавър Хотелиерство и кулинарни изкуства редовна 4 год.
Висше училище по мениджмънт 3.9 Туризъм бакалавър Хотелски мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Висше училище по мениджмънт 3.9 Туризъм магистър Международен туризъм редовна 2 год.
Висше училище по мениджмънт 3.9 Туризъм магистър Международен туризъм задочна 2 год.