Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Специализирано ВУ
  • Пловдив
  • 4000
  • ул. Тодор Самодумов 2
  • 032/601441
  • 032 601473
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,50 03.06.2020
8.1 Теория на изкуствата програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,15 18.06.2020
8.2 Изобразително изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,83 05.06.2024
8.3 Музикално и танцово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,27 18.06.2020
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 1.3: Методика на обучението по изобразително изкуство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,19 18.07.2023
ПН 1.3: Методика на обучението по музика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 18.07.2023
ПН 1.3: Методика на обучението по музика и изобразително изкуство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 12.05.2017
ПН 8.2: Приложни, изящни изкуства и дизайн програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,27 21.12.2021
ПН 8.3: Музикознание и музикално изкуство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 26.04.2023
ПН 8.3: Хореография програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 10.05.2023
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет "Музикална педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по музика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет "Музикална педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по музика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет "Музикална педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по музика - 10 сем. (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет "Музикална педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по музика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет "Музикална педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по музика - 3 сем. (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет "Музикална педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по редовна 3 год.
Факултет "Музикална педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по задочна 3 год.
Факултет "Музикална педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по самостоятелна 3 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Изпълнителско изкуство (класически инструменти и класическо пеене) (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Изпълнителско изкуство (поп и джаз) (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Mузикознание(Музикална естетика) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Дирижиране (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Дирижиране (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Дирижиране - 3 сем. (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Изпълнителско изкуство (класически инструменти и класическо пеене) (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Изпълнителско изкуство (поп и джаз) (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Изпълнителско изкуство(класически инструменти и класическо пеене) - 3 сем. (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Изпълнителско изкуство(поп и джаз) - 3 сем. (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Композиция (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Композиция (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Композиция - 3 сем. (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Медийно музикално редакторство (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Музикално-сценична режисура (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Музикознание(Историческо музикознание) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Музикознание(Историческо музикознание) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Музикознание(Музикална естетика) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Музикознание(профил Теоритично музикознание - солфеж) (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Музикознание(Теоретично музикознание) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Музикотерапия (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Музикотерапия - 3 сем. (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Православна църковна музика (византийско църковно пеене) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Православна църковна музика (дирижиране на църковен хор) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Православна църковна музика (Източно църковно пеене) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Тонрежисура (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Тонрежисура - 3 сем. (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Музикознание и музикално изкуство редовна 3 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Музикознание и музикално изкуство задочна 3 год.
Факултет "Музикална педагогика" 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Музикознание и музикално изкуство самостоятелна 3 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.1 Теория на изкуствата магистър PR на арт-организации (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.1 Теория на изкуствата магистър PR на арт-организации (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.1 Теория на изкуствата магистър Аниматор изкуство в туризма (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.1 Теория на изкуствата магистър Аниматор изкуство в туризма (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.1 Теория на изкуствата магистър Артмениджмънт (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.1 Теория на изкуствата магистър Артмениджмънт (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Балетно изкуство - Балетна педагогика (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Балетно изкуство - Балетна педагогика - 10 сем. (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Българска народна хореография (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Българска народна хореография (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Българска народна хореография - 10 сем. (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Изпълнителско изкуство (народни инструменти и народно пеене) (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Балетно изкуство - Балетна педагогика (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Балетно изкуство - Балетна режисура (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Българска народна хореография (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Българска народна хореография (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Дирижиране на народни състави (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Дирижиране на народни състави (изтекла акредитация по ПН) редовна 5 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Дирижиране на народни състави - 3 сем. (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Изпълнителско изкуство ( българска народна музика с класически или друг нетрадиционен за България фолклорен инструмент ) (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Изпълнителско изкуство (българска народна музика с класически или друг нетрадиционен за България фолклорен инструмент)- 4 сем. (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Изпълнителско изкуство (народни инструменти и народно пеене) (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Изпълнителско изкуство(народни инструменти или народно пеене) - 3 сем. (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Музикознание (Етномузикознание) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Музикознание (Етномузикознание) - 3 сем. (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Съвременни танцови техники (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Съвременни танцови техники (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Музикознание и музикално изкуство редовна 3 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Музикознание и музикално изкуство задочна 3 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Музикознание и музикално изкуство самостоятелна 3 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Хореография редовна 3 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Хореография задочна 3 год.
Факултет "Музикален фолклор и хореография" 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Хореография самостоятелна 3 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по изобразително изкуство (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по изобразително изкуство (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по редовна 3 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по задочна 4 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по самостоятелна 3 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Графичен дизайн и фотография редовна 4 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Дизайн на облеклото редовна 4 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Стенна живопис редовна 4 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Сценография редовна 4 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Фотография редовна 4 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Църковна живопис редовна 4 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър Графика (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър Графика - 3 сем. (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър Графичен дизайн редовна 2 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър Графичен дизайн - 3 сем. редовна 1,5 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър Живопис редовна 1,5 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър КОСТЮМ И МОДА (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър Костюм и мода - 3 сем. (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър Мултимедия и виртуална реалност редовна 1,5 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър Мултимедия и виртуална реалност (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър Скулптура (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър Скулптура 3 сем. (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър Сценография (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър Типография (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър Типография - 2 сем. (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър Фотография редовна 1 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър Фотография - 3 сем. редовна 1,5 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър Фотография - 4 сем. (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър Църковна живопис (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство магистър Църковна живопис - 3 сем. (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство доктор Приложни, изящни изкуства и дизайн редовна 3 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство доктор Приложни, изящни изкуства и дизайн задочна 4 год.
Факултет "Изобразителни изкуства" 8.2 Изобразително изкуство доктор Приложни, изящни изкуства и дизайн самостоятелна 3 год.
Департамент за езикова и специализирана подготовка 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по музика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Департамент за езикова и специализирана подготовка 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Българска народна хореография (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.