Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Специализирано ВУ
  • Пловдив
  • 4017
  • Кукленско шосе №13
  • 032/622522, 032/622522, 032/622522
  • Няма информация
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,02 04.07.2024
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,17 27.06.2024
9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,07 10.07.2023
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 9.1: Антитероризъм (Организация и управление на антитерористичната дейност) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,85 09.07.2023
ПН 9.1: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,86 09.07.2023
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Мениджмънт на антитерористичната дейност (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Мениджмънт на антитерористичната дейност (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Мениджмънт на опазване на обществения ред и противодействие на престъпността (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Мениджмънт на опазване на обществения ред и противодействие на престъпността (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Мениджмънт на социалната дейност задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на бизнес информационни технологии редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на бизнес информационни технологии задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на софтуерните технологии редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на софтуерните технологии задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на човешките ресурси (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление на човешките ресурси (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Административно-информационен мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (за бакалаври от друга специалност) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация(след ОКС "професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Европейска администрация - управление на проекти задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Здравен мениджмънт задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Корпоративно управление (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на антитерористичната дейност (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на антитерористичната дейност (след ОКС "професионален бакалавър") (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на балнео- и спа туризма задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на сигурността (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на сигурността и обществения ред (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на сигурността и обществения ред (след проф. бакалавър) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (за бакалаври от други специалности) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление (за бакалаври от други специалности) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление (след професионален бакалавър) задочна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Управление на бизнес информационни технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Управление на бизнес информационни технологии задочна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Управление на държавните институции (държавно управлениe)-след ОКС"проф.бакалавър" (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Управление на държавните институции (държавно управление) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Управление на проекти (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Управление на софтуерните технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Управление на софтуерните технологии (след проф. бакалавър) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Управление на човешките ресурси (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Управление на човешките ресурси (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Управление на човешките ресурси (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.7 Администрация и управление магистър Управление, политика и бизнес задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика бакалавър Бизнес информатика редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика бакалавър Бизнес информатика задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика бакалавър Дигитален маркетинг редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика бакалавър Дигитален маркетинг задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика бакалавър Икономика на туризма редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика бакалавър Икономика на туризма задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика бакалавър Международен бизнес редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика бакалавър Международен бизнес задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика бакалавър Финанси редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика бакалавър Финанси задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Банки и банково дело (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Банки и банково дело (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Банки и банково дело (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Бизнес информатика (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Валутен, митнически и данъчен контрол задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Дигитален маркетинг задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Икономика на туризма (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Икономика на туризма (след ОКС "професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Икономика на туризма (след ОКС "професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Маркетинг (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Маркетинг (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол (за бакалаври от други специалности) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол (за бакалаври от други специалности) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол (след професионален бакалавър) задочна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Управление на проекти (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Финанси задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Финанси (след неикономически специалности) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Финанси (след професионален бакалавър) задочна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Финанси и банки (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане редовна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 3.8 Икономика магистър Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност бакалавър Киберсигурност редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност бакалавър Киберсигурност задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност бакалавър Корпоративна сигурност (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност бакалавър Криминалистика(детективска дейност) редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност бакалавър Криминалистика(детективска дейност) задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност бакалавър Митническо разузнаване и разследване редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална сигурност редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална сигурност задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална сигурност и антитерористична дейност редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална сигурност и антитерористична дейност задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална сигурност и борба с киберпрестъпността редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална сигурност и борба с киберпрестъпността задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност бакалавър Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност бакалавър Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност бакалавър Противодействие на тероризма редовна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност бакалавър Противодействие на тероризма задочна 4 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Защита на информацията задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Индустриални отношения и сигурност задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Кибер разузнаване и стратегически мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Киберсигурност задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Киберсигурност и защита на информационни системи (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Корпоративна и фирмена сигурност (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Корпоративна и фирмена сигурност (за бакалаври от друга специалност) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Криминалистика(детективска дейност) редовна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Криминалистика(детективска дейност) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Международна сигурност и противодействие на тероризма (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Международна сигурност и противодействие на тероризма (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Митническо разузнаване и разследване редовна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Митническо разузнаване и разследване задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Национална сигурност редовна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Национална сигурност задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Национална сигурност и антитерористична дейност (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Национална сигурност и антитерористична дейност (за бакалаври от други специалности) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Национална сигурност и антитерористична дейност (за бакалаври от други специалности) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Противодействие на тероризма задочна 1 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Противодействие на тероризма (за специалност от друга специалност) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност магистър Противодействие на тероризма (за специалност от друга специалност) задочна 1,5 год.
Висше училище по сигурност и икономика 9.1 Национална сигурност доктор Антитероризъм (Организация и управление на антитерористичната дейност) самостоятелна 3 год.