Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • Пловдив
  • 4002
  • бул. "Марица" 26
  • 032/643005, 032/643008, 032/643233, 032/643007, 032/643637
  • 032/644102
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,37 02.07.2020
3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,10 03.12.2019
5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,09 17.05.2025
5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,19 21.04.2023
5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,24 09.06.2023
5.4 Енергетика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,10 14.11.2020
5.11 Биотехнологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,48 21.06.2025
5.12 Хранителни технологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,48 10.05.2025
5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,12 27.04.2023
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.8: Икономика и управление (хранителна индустрия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,80 02.06.2020
ПН 4.2: Аналитична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 15.01.2024
ПН 4.2: Биохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 29.03.2018
ПН 4.2: Неорганична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,17 09.05.2021
ПН 4.2: Органична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,36 09.05.2021
ПН 4.2: Физикохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 15.01.2024
ПН 4.3: Биохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,39 15.01.2024
ПН 4.3: Микробиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,08 14.05.2024
ПН 5.1: Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,14 18.07.2020
ПН 5.2: Автоматизация на производството програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,03 14.11.2020
ПН 5.2: Индустриална електроника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,01 14.11.2020
ПН 5.3: Елементи и устройства на автоматиката и изчислителна техника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,02 11.07.2019
ПН 5.3: Компютърни системи, комплекси и мрежи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 13.12.2025
ПН 5.4: Промишлена топлотехника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,40 03.04.2020
ПН 5.4: Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 03.04.2020
ПН 5.11: Технология на биологично активните вещества програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 28.07.2023
ПН 5.11: Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 17.12.2016
ПН 5.12: Анализ и контрол на хранителните продукти програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,76 16.11.2023
ПН 5.12: Технология на алкохолните и безалкохолните напитки програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 14.07.2023
ПН 5.12: Технология на алкохолните и безалкохолните напитки  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 03.12.2016
ПН 5.12: Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,41 28.07.2023
ПН 5.12: Технология на захарта и захарните изделия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 14.07.2023
ПН 5.12: Технология на захарта и захарните изделия  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 14.07.2023
ПН 5.12: Технология на месните и рибните продукти програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 14.07.2023
ПН 5.12: Технология на млякото и млечните продукти програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,31 14.07.2023
ПН 5.12: Технология на млякото и млечните продукти  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 03.12.2016
ПН 5.12: Технология на плодовите и зеленчуковите консерви  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,39 28.07.2023
ПН 5.12: Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 14.07.2023
ПН 5.12: Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 03.12.2016
ПН 5.12: Технология на продуктите за обществено хранене  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,37 28.07.2023
ПН 5.12: Технология на тютюна и тютюневите изделия  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,27 28.07.2023
ПН 5.12: Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 14.07.2023
ПН 5.12: Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 03.12.2016
ПН 5.12: Хладилна технология на хранителните продукти  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 28.07.2023
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Технологичен факултет 4.2 Химически науки доктор Аналитична химия редовна 3 год.
Технологичен факултет 4.2 Химически науки доктор Аналитична химия самостоятелна 3 год.
Технологичен факултет 4.2 Химически науки доктор Биохимия редовна 3 год.
Технологичен факултет 4.2 Химически науки доктор Неорганична химия редовна 3 год.
Технологичен факултет 4.2 Химически науки доктор Органична химия редовна 3 год.
Технологичен факултет 4.2 Химически науки доктор Органична химия задочна 4 год.
Технологичен факултет 4.2 Химически науки доктор Органична химия самостоятелна 3 год.
Технологичен факултет 4.2 Химически науки доктор Физикохимия редовна 3 год.
Технологичен факултет 4.2 Химически науки доктор Физикохимия задочна 4 год.
Технологичен факултет 4.2 Химически науки доктор Физикохимия самостоятелна 3 год.
Технологичен факултет 4.3 Биологически науки доктор Микробиология редовна 3 год.
Технологичен факултет 4.3 Биологически науки доктор Микробиология самостоятелна 3 год.
Технологичен факултет 5.11 Биотехнологии бакалавър Биотехнологии редовна 4 год.
Технологичен факултет 5.11 Биотехнологии бакалавър Биотехнологии задочна 4 год.
Технологичен факултет 5.11 Биотехнологии магистър Биотехнологии (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Технологичен факултет 5.11 Биотехнологии магистър Биотехнологии задочна 1 год.
Технологичен факултет 5.11 Биотехнологии магистър Индустриални биотехнологии редовна 1,5 год.
Технологичен факултет 5.11 Биотехнологии магистър Индустриални биотехнологии (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Технологичен факултет 5.11 Биотехнологии магистър Индустриални и фармацевтични биотехнологии редовна 1 год.
Технологичен факултет 5.11 Биотехнологии магистър Индустриални и фармацевтични биотехнологии задочна 1 год.
Технологичен факултет 5.11 Биотехнологии магистър Клетъчна и молекулярна биотехнология (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Технологичен факултет 5.11 Биотехнологии магистър Клетъчна и молекулярна биотехнология (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Технологичен факултет 5.11 Биотехнологии доктор Технология на биологичноактивните вещества редовна 3 год.
Технологичен факултет 5.11 Биотехнологии доктор Технология на биологичноактивните вещества задочна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Анализ и контрол на хранителните продукти редовна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Анализ, контрол и екология на храните редовна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Анализ, контрол и екология на храните задочна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Екологичен дизайн в хранителната индустрия (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Консервиране и хладилна технология редовна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Консервиране и хладилна технология задочна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти редовна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти задочна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология и качество на храните редовна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология и качество на храните задочна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на ароматно-вкусовите продукти редовна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на ароматно-вкусовите продукти задочна 5 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на виното и пивото редовна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на виното и пивото задочна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените продукти редовна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените продукти задочна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти редовна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти задочна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката редовна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката задочна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на месото и млякото редовна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на месото и млякото задочна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на напитките редовна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на напитките задочна 5 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на тютюна и тютюневите изделия редовна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на тютюна и тютюневите изделия задочна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на ферментационните продукти (с изучаване на френски език) редовна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на храните редовна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Технология на храните задочна 5 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Химия и микробиология на храните редовна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Анализ и контрол на хранителните продукти редовна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Анализ и контрол на хранителните продукти задочна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Безопасност на храните редовна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Безопасност на храните задочна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Консервиране и хладилна технология (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Консервиране и хладилна технология (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Контрол и безопасност на храните от животински произход редовна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Контрол и безопасност на храните от животински произход (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуците (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуците задочна 2 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология и управление при производството на млечни продукти (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология и управление при производството на млечни продукти задочна 2 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология на виното и пивото редовна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология на виното и пивото задочна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените продукти (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените продукти (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти редовна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти задочна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката редовна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката задочна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология на млякото и млечните продукти (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология на млякото и млечните продукти задочна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология на продуктите от месо, риба и птици редовна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология на продуктите от месо, риба и птици задочна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология на продуктите от плодове и зеленчуци редовна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология на продуктите от плодове и зеленчуци (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология на тютюна и тютюневите изделия (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология на тютюна и тютюневите изделия (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Технология на ферментационните продукти (с изучаване на френски език) редовна 5 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Управление на качеството в хранителната индустрия редовна 1 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Управление на качеството в хранителната индустрия задочна 2 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Функционални храни (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Функционални храни (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор .02.11.02 Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия задочна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на алкохолните и безалкохолните напитки редовна 3 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати редовна 3 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати задочна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати самостоятелна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на захарта и захарните изделия редовна 3 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на захарта и захарните изделия самостоятелна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на месните и рибните продукти редовна 3 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на млякото и млечните продукти редовна 3 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на плодовите и зеленчуковите консерви редовна 3 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на плодовите и зеленчуковите консерви самостоятелна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите редовна 3 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите задочна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на продуктите за обществено хранене редовна 3 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на продуктите за обществено хранене самостоятелна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на тютюна и тютюневите изделия редовна 3 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия редовна 3 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия задочна 4 год.
Технологичен факултет 5.12 Хранителни технологии доктор Хладилна технология на хранителните продукти редовна 3 год.
Технически факултет 4.6 Информатика и компютърни науки доктор .01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика редовна 3 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост редовна 4 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост задочна 4 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроене и уредостроене редовна 4 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроене и уредостроене (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия редовна 4 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Хранително машиностроене редовна 4 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Хранително машиностроене задочна 4 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост задочна 1 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроене и уредостроене (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроене и уредостроене (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Опаковане и опаковъчна техника (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Опаковане и опаковъчна техника задочна 1 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Хранително машиностроене (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Хранително машиностроене задочна 2 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.01.45 Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране самостоятелна 2 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство доктор .02.19.08 Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите (по отрасли) задочна 4 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост редовна 3 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост задочна 4 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост самостоятелна 4 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника редовна 4 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника задочна 4 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника редовна 1 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника задочна 1 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергийна ефективност (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроенергийна ефективност (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.04.13 Електротехнологии редовна 3 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.04.13 Електротехнологии самостоятелна 2 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.02 Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника редовна 3 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.02 Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника задочна 4 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.02 Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника самостоятелна 2 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.08 Автоматизация на производството (по отрасли) редовна 3 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.08 Автоматизация на производството (по отрасли) задочна 4 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор .02.21.08 Автоматизация на производството (по отрасли) самостоятелна 2 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на производството редовна 3 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизация на производството задочна 4 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Индустриална електроника редовна 3 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Индустриална електроника задочна 4 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии редовна 4 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии задочна 4 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии редовна 1 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии задочна 1 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.07.20 Комуникационни мрежи и системи редовна 4 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи редовна 3 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи самостоятелна 3 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника редовна 3 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника задочна 4 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи, комплекси и мрежи редовна 3 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи, комплекси и мрежи задочна 4 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи, комплекси и мрежи самостоятелна 3 год.
Технически факултет 5.4 Енергетика бакалавър Топлотехника редовна 4 год.
Технически факултет 5.4 Енергетика бакалавър Топлотехника задочна 4 год.
Технически факултет 5.4 Енергетика магистър Енергиен мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Технически факултет 5.4 Енергетика магистър Енергиен мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Технически факултет 5.4 Енергетика магистър Енергийна ефективност (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Технически факултет 5.4 Енергетика магистър Енергийна ефективност (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Технически факултет 5.4 Енергетика магистър Топлотехника редовна 1 год.
Технически факултет 5.4 Енергетика магистър Топлотехника задочна 1 год.
Технически факултет 5.4 Енергетика магистър Хладилна и климатична техника (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Технически факултет 5.4 Енергетика магистър Хладилна и климатична техника задочна 1 год.
Технически факултет 5.4 Енергетика доктор .02.06.13 Промишлена топлотехника редовна 3 год.
Технически факултет 5.4 Енергетика доктор .02.06.13 Промишлена топлотехника самостоятелна 2 год.
Технически факултет 5.4 Енергетика доктор Промишлена топлотехника редовна 3 год.
Технически факултет 5.4 Енергетика доктор Промишлена топлотехника задочна 4 год.
Технически факултет 5.4 Енергетика доктор Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика на туристическата индустрия (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика на туристическата индустрия (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика на хранителната индустрия (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика на хранителната индустрия (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Бизнес информационни технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Бизнес информационни технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на индустрията (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на туристическата индустрия (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на туристическата индустрия (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на хранителната индустрия (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на хранителната индустрия (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Корпоративен бизнес и предприемачество (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Корпоративен бизнес и предприемачество (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор .05.02.18 Икономика и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор .05.02.18 Икономика и управление (по отрасли) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор .05.02.18 Икономика и управление (по отрасли) самостоятелна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (хранителна индустрия) редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (хранителна индустрия) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (хранителна индустрия) самостоятелна 4 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм бакалавър Кетъринг (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм бакалавър Хотелиерство и ресторантьорство (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм магистър Кетъринг (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм магистър Кетъринг (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм магистър Туризъм (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм магистър Туризъм (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Стопански факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Екологичен инженеринг в хранителната индустрия редовна 4 год.
Стопански факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Кетъринг редовна 4 год.
Стопански факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Хранене и туризъм редовна 4 год.
Стопански факултет 5.12 Хранителни технологии бакалавър Храни, хранене и диететика редовна 4 год.
Стопански факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Стопански факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Екология при производствата на хранително-вкусовата промишленост (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Екология при производствата на хранително-вкусовата промишленост (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Стопански факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Кетъринг редовна 1 год.
Стопански факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Кетъринг задочна 1 год.
Стопански факултет 5.12 Хранителни технологии магистър Храни, хранене и диететика (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален бизнес и предприемачество редовна 4 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт редовна 4 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Инженеринг на технологичните процеси и заведенията за хранене (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 5.13 Общо инженерство магистър Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Решение на АС от 11.05.2017 г./ Протокол № 12

По процедура за САНК по изпълнение на препоръките след решение на Постоянна комисия към НАОА с получена оценка 9,49 (девет цяло и четиридесет и девет стотни) при програмна акредитация на професионално направление:

За Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив – професионално направление 5.11 „Биотехнологии“

Акредитационният съвет взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 07.03.2013 г. (протокол № 9) при програмната акредитация на професионално направление 5.11 „Биотехнологии“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив, с обща оценка 9,49 (девет цяло и четиридесет и девет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Университетът по хранителни технологии – гр. Пловдив изпълнява препоръки № 1 и № 2, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 07.03.2013 г. (протокол № 9) при програмната акредитация на професионално направление 5.11 „Биотехнологии“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 9,49 (девет цяло и четиридесет и девет стотни).