Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

 • Университет
 • Пловдив
 • 4000
 • ул. "Цар Асен" 24
 • 032/261 261, 032/261 214
 • 032/628 390
 • Смолян
 • гр. Смолян ул. "Дичо Петров" 32
 • 0301 6 25 73 0301 6 23 39 0301 6 24 05
 • Кърджали
 • гр. Кърджали бул. "Беломорски" 26
 • 0361 6 52 66 0361 6 49 59 0361 6 23 52
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
1.1 Теория и управление на образованието програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,24 16.07.2024
1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,26 15.07.2025
1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,10 21.07.2020
2.1 Филология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,12 05.02.2026
2.2 История и археология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,36 29.11.2022
2.3 Философия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,27 12.07.2022
2.4 Религия и теология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,70 15.06.2021
3.1 Социология, антропология и науки за културата програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,73 28.01.2021
3.2 Психология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,20 09.12.2022
3.3 Политически науки (Юридически факултет) програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,73 17.07.2018
3.3 Политически науки (Факултет Икономически и социални науки) програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,38 06.07.2020
3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,18 16.07.2024
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,86 10.12.2019
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,00 02.05.2024
3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,24 05.12.2023
4.1 Физически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,44 27.05.2025
4.2 Химически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,48 09.09.2025
4.3 Биологически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,41 14.04.2020
4.5 Математика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,47 21.07.2020
4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,24 26.05.2026
5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,13 25.01.2024
5.1 Машинно инженерство (Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Смолян) програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,87 13.02.2020
5.2 Електротехника, електроника и автоматика (Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Смолян) програмна акредитация - по ПН положително оценен проект Няма информация 27.02.2018
5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,77 11.01.2024
5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,12 07.04.2023
5.3 Комуникационна и компютърна техника (Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Смолян) програмна акредитация - по ПН в ход Няма информация 06.11.2015
5.11 Биотехнологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,42 14.12.2023
8.2 Изобразително изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,29 27.07.2021
8.3 Музикално и танцово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,53 25.05.2021
8.4 Театрално и филмово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,43 25.04.2023
9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН положително оценен проект Няма информация 19.03.2020
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.6: Право програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,17 21.06.2024
ПН 7.5: Рентгенов лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,40 13.07.2022
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
Театрознание и театрално изкуство програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 1.1: Управление на образованието програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,39 16.07.2024
ПН 1.2: История на педагогиката и българското образование програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 14.07.2021
ПН 1.2: Специална педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 14.07.2021
ПН 1.2: Теория на възпитанието и дидактика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,58 14.07.2021
ПН 1.3: Методика на обучението по биология  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,06 10.11.2021
ПН 1.3: Методика на обучението по бит и технологии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,53 15.12.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по български език и литература програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,49 15.12.2021
ПН 1.3: Методика на обучението по изобразително изкуство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 15.12.2021
ПН 1.3: Методика на обучението по информатика и информационни технологии  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,48 30.09.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по информатика  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,46 30.09.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по информационни технологии  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 30.09.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по математика и информационни технологии  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,44 30.09.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по математика  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,44 30.09.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по музика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,63 15.12.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по физика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,30 10.11.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 30.09.2020
ПН 1.3: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,49 15.12.2021
ПН 2.1: Англоезична литература програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 17.06.2021
ПН 2.1: Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 17.06.2021
ПН 2.1: Българска литература програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 17.06.2021
ПН 2.1: Български език: историческа лингвистика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 17.06.2021
ПН 2.1: Германски езици: английски език програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,34 17.06.2020
ПН 2.1: Общо и сравнително езикознание програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 17.06.2021
ПН 2.1: Романски езици програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,06 17.06.2021
ПН 2.1: Руска литература програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 17.06.2021
ПН 2.1: Славянски езици програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 17.06.2021
ПН 2.1: Славянски литератури програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 17.06.2021
ПН 2.1: Съвременен български език програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,08 17.06.2021
ПН 2.1: Теория и история на литературата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 17.06.2021
ПН 2.1: Френскоезична литература програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,08 17.06.2021
ПН 3.1: Етнология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,13 04.04.2024
ПН 3.1: Наука, технологии и свръхмодерен капитализъм програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,65 04.04.2023
ПН 3.1: Науки за културата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 29.11.2023
ПН 3.1: Социална антропология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 29.11.2023
ПН 3.1: Социология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 04.04.2024
ПН 3.2: Педагогическа и възрастова психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 12.01.2022
ПН 3.2: Позитивна психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,97 23.01.2024
ПН 3.2: Социална психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,98 23.01.2024
ПН 3.2: Специална психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 12.01.2022
ПН 3.3: Политология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,68 25.11.2021
ПН 3.4: Социални политики и социална работа програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,88 06.07.2021
ПН 3.6: Административно право и административен процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,00 14.05.2021
ПН 3.6: Граждански процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 08.06.2023
ПН 3.6: Гражданско и семейно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 14.05.2021
ПН 3.6: История на държавата и правото програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 08.06.2023
ПН 3.6: Международно право и международни отношения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,13 14.05.2021
ПН 3.6: Международно частно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,45 14.05.2020
ПН 3.6: Наказателен процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,71 28.05.2020
ПН 3.6: Наказателно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,21 08.06.2023
ПН 3.6: Римско право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,39 28.05.2020
ПН 3.6: Теория на държавата и правото програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,28 28.05.2020
ПН 3.6: Трудово право и обществено осигуряване програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,12 28.05.2020
ПН 3.7: Социално управление програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,41 02.12.2020
ПН 3.8: Икономика и управление (индустрия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,53 02.12.2020
ПН 3.8: История на икономическите учения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,50 25.11.2020
ПН 3.8: Маркетинг програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,08 28.07.2020
ПН 3.8: Политическа икономия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,94 25.11.2020
ПН 3.8: Приложение на изчислителната техника в икономиката и управлението програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 3.8: Статистика и демография програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 3.8: Финанси и счетоводство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,77 25.11.2020
ПН 4.1: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,52 27.05.2019
ПН 4.1: Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 27.05.2019
ПН 4.1: Физика на кондензираната материя програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 01.07.2025
ПН 4.2: Аналитична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,70 04.11.2025
ПН 4.2: Неорганична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 04.11.2025
ПН 4.2: Органична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,68 04.11.2025
ПН 4.2: Теоретична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,61 25.05.2021
ПН 4.2: Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,45 25.05.2021
ПН 4.2: Технология на неорганичните вещества програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,25 25.05.2021
ПН 4.2: Физикохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 25.05.2021
ПН 4.2: Химична кинетика и катализ програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,51 25.05.2021
ПН 4.3: Биоинформатика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,87 11.05.2021
ПН 4.3: Биохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,68 10.11.2020
ПН 4.3: Ботаника  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,70 11.05.2021
ПН 4.3: Генетика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,51 10.11.2020
ПН 4.3: Екология и опазване на екосистемите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,68 11.05.2021
ПН 4.3: Зоология  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,78 11.05.2021
ПН 4.3: Клетъчна биология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,63 10.11.2020
ПН 4.3: Микробиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,59 10.11.2020
ПН 4.3: Молекулярна биология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,66 10.11.2020
ПН 4.3: Морфология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,60 11.05.2021
ПН 4.3: Физиология на растенията  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,66 11.05.2021
ПН 4.5: Алгебра и теория на числата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 21.07.2020
ПН 4.5: Геометрия и топология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 30.03.2021
ПН 4.5: Диференциални уравнения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,54 30.03.2021
ПН 4.5: Изчислителна математика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 30.03.2021
ПН 4.5: Математически анализ програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,57 21.07.2020
ПН 4.5: Математическо моделиране и приложение на математиката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 30.03.2021
ПН 4.6: Информатика  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 30.03.2021
ПН 5.1: Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,47 25.01.2024
ПН 5.3: Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,95 07.04.2022
ПН 8.3: Музикознание и музикално изкуство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,04 25.05.2022
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Математика и информатика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Математика, информатика и информационни технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Обучение по информатика и информационни технологии в училище (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Обучение по информационни технологии в началното училище (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Обучение по информационни технологии в прогимназията (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Обучение по математика в училище (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по информатика и информационни технологии редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по информатика и информационни технологии задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по информационни технологии редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по информационни технологии задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика бакалавър Бизнес математика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика бакалавър Математика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика бакалавър Приложна математика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Приложна математика (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор .01.01.01 Математическа логика задочна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор .01.01.01 Математическа логика самостоятелна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор .01.01.04 Математически анализ редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор .01.01.05 Диференциални уравнения редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор .01.01.06 Геометрия и топология редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор .01.01.06 Геометрия и топология задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор .01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор .01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката самостоятелна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Алгебра и теория на числата редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Алгебра и теория на числата задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Геометрия и топология редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Геометрия и топология самостоятелна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Диференциални уравнения редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Математически анализ редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Математически анализ самостоятелна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Математическо моделиране и приложение на математиката редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Математическо моделиране и приложение на математиката задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Математическо моделиране и приложение на математиката самостоятелна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати самостоятелна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Бизнес информационни технологии редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Бизнес информационни технологии задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Софтуерни технологии и дизайн редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Софтуерни технологии и дизайн задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Софтуерно инженерство редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Софтуерно инженерство задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Бизнес информатика с английски език редовна 2 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерни технологии (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси редовна 2 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения редовна 2 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект редовна 2 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства редовна 2 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Технология на софтуерното производство и внедряване редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор .01.01.12 Информатика редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор .01.01.12 Информатика задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор .01.01.12 Информатика самостоятелна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика самостоятелна 3 год.
Факултет по математика и информатика 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.07.22 Комутационни системи самостоятелна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Английски език и културно наследство (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и Английски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и гражданско образование (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и испански език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и история (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и история (изтекла акредитация по ПН) задочна 6 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и италиански език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и китайски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и корейски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и немски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и новогръцки език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и руски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и руски език (изтекла акредитация по ПН) задочна 6 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и турски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и френски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Руски език и западен език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Английски език и методика (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Английски език и методика за предучилищен и начален училищен етап (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Методика на обучението по български език и литература (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Образованието по български език и литература в средното училище (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Съвременни тенденции в обучението по български език и литература (5. - 12. клас) (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Теория и практика на чуждоезиковото обучение (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Учител по български език и литература (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) редовна 3 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по български език и литература задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Английска филология редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Българска филология редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Българска филология задочна 5 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Лингвистика с бизнес администрация редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Лингвистика с информационни технологии (английски език и втори чужд език) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Лингвистика с информационни технологии (английски език и руски език) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Лингвистика с информационни технологии (английски език с испански език) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Лингвистика с информационни технологии (английски и немски език) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Лингвистика с информационни технологии (английски и френски език) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Лингвистика с маркетинг редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (английски език с втори чужд език) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (английски език с италиански език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (английски език с китайски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (английски и испански език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (английски и немски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (английски и руски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (западен език с руски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (испански с втори чужд език) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (немски език с втори чужд език) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (немски и английски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (френски език с втори чужд език) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (френски и испански език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Руска филология редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Руска филология задочна 5 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Френска филология редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Language and linguistics (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Актуална българистика редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Актуална българистика (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Актуална русистика (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Английска филология - лингвистика и превод редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Английски език и методика за ранно чуждоезиково обучение задочна 1,5 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Английски език и управление в бизнеса (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Балканистика редовна 5 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Езиково осигуряване и културни дейности в туризма редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Културноисторическа славистика редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Превод за европейските институции редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Превод и бизнес комуникация редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Превод и интеркултурна комуникация редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Приложна лингвистика (испански език) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Приложна лингвистика с бизнес администрация редовна 2 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Приложна лингвистика с информационни технологии (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Приложна лингвистика с маркетинг редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Славистика редовна 5 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Славянска филология (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.01 Теория и история на литературата редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.01 Теория и история на литературата самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.02 Българска литература редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.03 Руска литература редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.09 Фолклористика задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.11 Общо и сравнително езикознание редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.17 Български език редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.17 Български език самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.18 Славянски езици редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.18 Славянски езици задочна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.18 Славянски езици самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.20 Германски езици задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.21 Романски езици редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.21 Романски езици самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Англоезична литература редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Англоезична литература самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Антична и западноевропейска литература редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Българска литература редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Българска литература задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Българска литература самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война) редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Българска литература (Българска литература след първата световна война) редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Български език редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Германски езици: английски език редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Германски езици: английски език самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Романски езици редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Романски езици самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Романски езици (Съвременен испански език - Лексикология) редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Романски езици (Съвременен френски език - Синтаксис) редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Руска литература редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Славянски езици редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Славянски езици (Морфология на съвременния руски) редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Съвременен български език редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Съвременен български език задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Съвременен български език самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Теория и история на литературата редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Френскоезична литература редовна 3 год.
Филологически факултет 3.9 Туризъм магистър Културни и социални дейности в туризма (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Биологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Биология и английски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Биологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Биология и химия (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Биологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Биология и химия (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Биологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по биология и физика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Биологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Учител по биология (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Биологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) самостоятелна 3 год.
Биологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по биология редовна 3 год.
Биологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по биология самостоятелна 3 год.
Биологически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор .01.06.01 Антропология редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Биоинформатика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Биология (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Биология (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Екология и опазване на околната среда (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Екология и опазване на околната среда (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Екология на биотехнологичните производства (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Медицинска биология (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Молекулярна биология (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Приложна и индустриална екология (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Антропология (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Биодиагностика (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Биоинформатика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Биология (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Биоразнообразие, екология и консервация (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Биотехнологична микробиология (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Биофармацефтична биохимия (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Генетика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Екология и опазване на екосистемите (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Екология и устойчиво развитие на селищни системи (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Екология, управление и контрол на околната среда (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Индустриална микробиология (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Лечебни и етерични растения (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Медицинска биология (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Микробиологичен контрол и безопасност на храните (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Молекулярна биология и биотехнологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Приложна молекулярна биология (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Репродуктивна биология (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор .01.06.02 Зоология самостоятелна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор .01.06.03 Ботаника редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор .01.06.04 Молекулярна биология редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор .01.06.04 Молекулярна биология самостоятелна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор .01.06.06 Генетика самостоятелна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор .01.06.12 Микробиология редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор .01.06.14 Ентомология редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор .01.06.16 Физиология на растенията редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор .01.06.18 Клетъчна биология редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор .01.06.26 Морфология редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор .01.06.26 Морфология самостоятелна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор .02.22.01 Екология и опазване на екосистемите редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Биоинформатика самостоятелна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Биохимия редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Биохимия задочна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Ботаника редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Ботаника задочна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Ботаника самостоятелна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Генетика редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Генетика задочна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Генетика самостоятелна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Екология и опазване на екосистемите редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Екология и опазване на екосистемите задочна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Зоология редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Зоология задочна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Зоология самостоятелна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Клетъчна биология редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Клетъчна биология задочна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Клетъчна биология самостоятелна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Микробиология редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Микробиология самостоятелна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Молекулярна биология редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Молекулярна биология задочна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Морфология редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Морфология задочна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Морфология самостоятелна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Физиология на растенията редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Физиология на растенията задочна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Физиология на растенията самостоятелна 3 год.
Биологически факултет 5.11 Биотехнологии бакалавър Фармацевтични биотехнологии редовна 4 год.
Химически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Химия и английски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Химически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Химия и физика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Химически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Обучението по химия в училище (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Химически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Обучението по химия в училище (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Химически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Учител по химия (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Химически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Учител по химия (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки бакалавър Анализ и контрол редовна 4 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки бакалавър Компютърна химия редовна 4 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки бакалавър Медицинска химия редовна 4 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки бакалавър Химия редовна 4 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки бакалавър Химия задочна 4 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки бакалавър Химия с маркетинг редовна 4 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки магистър Медицинска химия задочна 2 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки магистър Спектрохимичен анализ задочна 2 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки магистър Химия и екология задочна 1 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки магистър Хранителна химия редовна 1 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор .01.05.02 Неорганична химия редовна 3 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор .01.05.02 Неорганична химия задочна 4 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор .01.05.02 Неорганична химия самостоятелна 3 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор .01.05.03 Органична химия редовна 3 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор .01.05.03 Органична химия задочна 4 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор .01.05.03 Органична химия самостоятелна 3 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор .01.05.04 Аналитична химия редовна 3 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор .01.05.04 Аналитична химия задочна 4 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор .01.05.04 Аналитична химия самостоятелна 3 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор .01.05.06 Химия на високомолекулярните съединения самостоятелна 3 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор .01.05.10 Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества задочна 4 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор .01.05.16 Химична кинетика и катализ редовна 3 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор Аналитична химия редовна 3 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор Аналитична химия задочна 4 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор Аналитична химия самостоятелна 3 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор Неорганична химия редовна 3 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор Органична химия редовна 3 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор Органична химия задочна 4 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор Органична химия самостоятелна 3 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор Теоретична химия редовна 3 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор Теоретична химия самостоятелна 3 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор Технология на животинските ирастителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати редовна 3 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор Технология на неорганичните вещества редовна 3 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор Физикохимия редовна 3 год.
Химически факултет 4.2 Химически науки доктор Химична кенетика и катализ редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.1 Теория и управление на образованието магистър Образователен мениджмънт задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.1 Теория и управление на образованието доктор Управление на образованието редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.1 Теория и управление на образованието доктор Управление на образованието задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.1 Теория и управление на образованието доктор Управление на образованието самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика и чужд език редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Педагогика редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна педагогика редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна педагогика и чужд език редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Социална педагогика редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Специална педагогика редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Езиково и литературно развитие в предучилищна и начална училищна възраст (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на СОУ (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на СОУ (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Комуникативни нарушения редовна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Комуникативни нарушения задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Начална училищна педагогика задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Обучение по изобразително изкуство за предучилищна и начална училищна възраст (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина и началния етап на СОУ (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика - ресурсен учител задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Спортна журналистика (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Училищна педагогика задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор .05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор .05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор .05.07.04 Специална педагогика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор .05.07.04 Специална педагогика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор .05.07.04 Специална педагогика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор История на педагогиката и българското образование редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор История на педагогиката и българското образование задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор История на педагогиката и българското образование самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Специална педагогика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Специална педагогика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Специална педагогика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по бит и технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по изобразително изкуство (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по музика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по физическо възпитание (обучение на немски език) (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Физическо възпитание (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Физическо възпитание (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Обучение по музика в детската градина и СОУ (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по графичен дизайн (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по музика в ДГ и СУ (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Спорт - Бойни изкуства (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Спорт в училище (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Училищна педагогика - Учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.05 Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка (вкл.методика на лечебната физкултура) самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по биология редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по биология задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по бит и технологии задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по бит и технологии самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по български език и литература редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по български език и литература задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по български език и литература самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по български език и литература в началния етап на СОУ задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по изобразително изкуство редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по изобразително изкуство задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по информатика и информационни технологии редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по информатика и информационни технологии задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по информатика и информационни технологии самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по информационни технологии редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по информационни технологии задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по информационни технологии самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика и информационни технологии задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по музика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по физика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по физика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по физика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по химия редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология бакалавър Психология редовна 4 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология бакалавър Психология задочна 4 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология магистър Позитивна психология задочна 2 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология магистър Приложна психология (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология магистър Приложна психология задочна 1 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология магистър Психология на управлението задочна 1 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология магистър Училищна психология (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология магистър Училищна психология задочна 1 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология доктор .05.06.01 Обща психология самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология доктор .05.06.05 Педагогическа и възрастова психология редовна 3 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология доктор .05.06.05 Педагогическа и възрастова психология задочна 4 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология доктор .05.06.05 Педагогическа и възрастова психология самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология доктор .05.06.08 Психология на труда и инженерна психология самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология доктор Педагогическа и възрастова психология редовна 3 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология доктор Педагогическа и възрастова психология задочна 4 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология доктор Педагогическа и възрастова психология самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология доктор Социална психология редовна 3 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология доктор Социална психология задочна 4 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология доктор Социална психология самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология доктор Специална психология редовна 3 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология доктор Специална психология задочна 4 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология доктор Специална психология самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности редовна 4 год.
Педагогически факултет 3.4 Социални дейности магистър Мениджмънт на социалните организации задочна 1 год.
Педагогически факултет 3.4 Социални дейности доктор Социални политики и социална работа редовна 3 год.
Педагогически факултет 3.4 Социални дейности доктор Социални политики и социална работа задочна 4 год.
Педагогически факултет 3.4 Социални дейности доктор Социални политики и социална работа самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Графичен дизайн с реклама редовна 4 год.
Педагогически факултет 8.2 Изобразително изкуство магистър Графичен дизайн за реклама и мултимедия (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Джаз и поп изпълнителско изкуство редовна 4 год.
Педагогически факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Музика редовна 4 год.
Педагогически факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Поп и джаз пеене редовна 4 год.
Педагогически факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Музикално изпълнителско изкуство задочна 1 год.
Педагогически факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Ръководство на вокални и инструментални състави задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Музикознание и музикално изкуство редовна 3 год.
Педагогически факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Музикознание и музикално изкуство задочна 4 год.
Педагогически факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Музикознание и музикално изкуство самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Актьорство за драматичен театър редовна 4 год.
Юридически факултет 3.3 Политически науки магистър Международни отношения (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Юридически факултет 3.6 Право магистър Право редовна 5 год.
Юридически факултет 3.6 Право магистър Право (няма информация, не се осъществява нов прием) задочна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право магистър Право задочна 5 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор .05.05.01 Теория на държавата и правото. Политически и правни учения задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор .05.05.02 История на държавата и правото редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор .05.05.02 История на държавата и правото задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор .05.05.04 Римско частно право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор .05.05.07 Административно право и административен процес задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор .05.05.07 Административно право и административен процес самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор .05.05.08 Гражданско и семейно право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор .05.05.08 Гражданско и семейно право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор .05.05.08 Гражданско и семейно право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор .05.05.12 Финансово право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор .05.05.14 Международно частно право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор .05.05.15 Международно право и международни отношения задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор .05.05.16 Наказателно право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор .05.05.17 Наказателен процес редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Административно право и административен процес редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Административно право и административен процес задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Административно право и административен процес самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Граждански процес редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Граждански процес задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Граждански процес самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор История на държавата и правото редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор История на държавата и правото задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Международно право и международни отношения редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Международно право и международни отношения задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Международно право и международни отношения самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Международно частно право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Международно частно право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Международно частно право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателен процес редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателен процес задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателен процес самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателно право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателно право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Трудово право и обществено осигуряване редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Трудово право и обществено осигуряване задочна 4 год.
Юридически факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.3 Политически науки бакалавър Политология (няма информация) редовна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.3 Политически науки магистър Глобална политика, международна сигурност и управление на кризи (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.3 Политически науки доктор Политически науки редовна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.3 Политически науки доктор Политически науки задочна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.3 Политически науки доктор Политически науки самостоятелна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление бакалавър Мениджмънт на туристическия бизнес (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление бакалавър Мениджмънт на туристическия бизнес (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес комуникации и връзки с обществеността (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес психология (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление магистър Киберсигурност (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление магистър Корпоративно управление (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление магистър Управление на продажбите (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление магистър Управление на човешките ресурси (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление доктор .05.02.18 Икономика и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление доктор .05.02.18 Икономика и управление (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление доктор .05.02.18 Икономика и управление (по отрасли) самостоятелна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление доктор Социално управление редовна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.7 Администрация и управление доктор Социално управление задочна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика бакалавър Макроикономика редовна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика бакалавър Макроикономика задочна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг редовна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг задочна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика бакалавър Международни икономически отношения редовна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство редовна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство задочна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика бакалавър Финанси редовна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика бакалавър Финанси задочна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика магистър Бизнес икономика редовна 2 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика магистър Икономическо моделиране и бизнес анализ редовна 1 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика магистър Маркетинг редовна 2 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика магистър Международна търговия редовна 1 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика магистър Счетоводство редовна 2 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика магистър Счетоводство и анализ редовна 1 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика магистър Финанси (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика магистър Финансов мениджмънт редовна 1 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор .05.02.01 Политическа икономия редовна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор .05.02.01 Политическа икономия самостоятелна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор .05.02.02 История на икономическите учения редовна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор .05.02.02 История на икономическите учения задочна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор .05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка редовна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор .05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка задочна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор .05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка самостоятелна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор .05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност самостоятелна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор .05.02.16 Икономика и организация на труда самостоятелна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор .05.02.26 Маркетинг редовна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (индустрия) редовна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (индустрия) задочна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (индустрия) самостоятелна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор История на икономическите учения редовна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор Маркетинг редовна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор Маркетинг задочна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор Маркетинг самостоятелна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор Политическа икономия редовна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор Политическа икономия задочна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор Политическа икономия самостоятелна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.8 Икономика доктор Финанси и счетоводство редовна 3 год.
Факултет Икономически и социални науки 3.9 Туризъм магистър Културни и социални дейности в туризма (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет Икономически и социални науки 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална сигурност (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална сигурност (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет Икономически и социални науки 9.1 Национална сигурност магистър Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Философско-исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър География, технологии и предприемачество (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Философско-исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Гражданско образование и чужд език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Философско-исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър История и чужд език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Философско-исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Гражданско образование (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Философско-исторически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.09 Фолклористика редовна 3 год.
Философско-исторически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.09 Фолклористика задочна 4 год.
Философско-исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър Археология редовна 4 год.
Философско-исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър Документалистика и архивистика редовна 4 год.
Философско-исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър Документалистика и архивистика задочна 4 год.
Философско-исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър История редовна 4 год.
Философско-исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър История задочна 4 год.
Философско-исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър История и културно наследство редовна 4 год.
Философско-исторически факултет 2.2 История и археология магистър Археология и археологическо културно наследство редовна 2 год.
Философско-исторически факултет 2.2 История и археология магистър Българската история в балкански и европейски контекст (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Философско-исторически факултет 2.2 История и археология магистър История и цивилизации на стария и новия свят редовна 1 год.
Философско-исторически факултет 2.2 История и археология магистър Сигурност в публичния и частния сектор. Държавни институции и традиции редовна 2 год.
Философско-исторически факултет 2.2 История и археология доктор .05.03.04 Нова и най-нова обща история редовна 3 год.
Философско-исторически факултет 2.2 История и археология доктор .05.03.12 Археология (вкл.нумизматика, епиграфика и палеографика) редовна 3 год.
Философско-исторически факултет 2.2 История и археология доктор .05.03.21 Документалистика, архивистика, палеографика (вкл.историография и източникознание) редовна 3 год.
Философско-исторически факултет 2.2 История и археология доктор .05.03.21 Документалистика, архивистика, палеографика (вкл.историография и източникознание) самостоятелна 3 год.
Философско-исторически факултет 2.3 Философия бакалавър Философия редовна 4 год.
Философско-исторически факултет 2.3 Философия доктор .05.01.05 Логика редовна 3 год.
Философско-исторически факултет 2.3 Философия доктор .05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката самостоятелна 3 год.
Философско-исторически факултет 2.4 Религия и теология бакалавър Теология редовна 4 год.
Философско-исторически факултет 2.4 Религия и теология магистър Православие - традиция и съвременност редовна 1 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Европеистика (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Етнология редовна 4 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Културен туризъм редовна 4 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Социална антропология редовна 4 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Социология и науки за човека редовна 4 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Социология на правото, икономиката и иновациите редовна 4 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Културен туризъм и културно проектиране редовна 4 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Социоанализа и междучовешки отношения (теория, емпирия, клинични практики) редовна 1 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Управление на иновациите и изследователската дейност редовна 1,5 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Философия и литература редовна 1 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор .05.08.33 Теория и история на културата самостоятелна 3 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор .05.11.01 Социология редовна 3 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор .05.11.01 Социология задочна 4 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Етнология редовна 3 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Етнология самостоятелна 3 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Науки за културата редовна 3 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Науки за културата самостоятелна 3 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Социална антропология редовна 3 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Социология редовна 3 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Социология задочна 4 год.
Философско-исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Социология самостоятелна 3 год.
Философско-исторически факултет 3.3 Политически науки магистър Дипломация и международни отношения (няма информация) редовна 2 год.
Философско-исторически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор .05.04.10 Журналистика редовна 3 год.
Физико-технологичен факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на училищното образование (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Учител по предмета "Човекът и природата" (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Обучение по физика в средното училище (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Физико-технологичен факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Учител по физика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Физико-технологичен факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Учител по физика (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Физико-технологичен факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) самостоятелна 3 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки бакалавър Екоенергийни технологии редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки бакалавър Инженерна физика редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки бакалавър Инженерна физика задочна 4 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки бакалавър Информационна физика и комуникации редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки бакалавър Информационна физика и комуникации задочна 4 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки бакалавър Информационна физика и телекомуникации (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки бакалавър Медицинска физика редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки бакалавър Телекомуникации и информационни системи (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки бакалавър Телекомуникации с мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки бакалавър Технологии в телекомуникациите редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки бакалавър Технологии в телекомуникациите задочна 4 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки магистър Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки магистър Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност задочна 1 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки магистър Електронна и лазерна техника (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки магистър Медицинска радиационна физика и техника редовна 2 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки магистър Медицинска радиационна физика и техника задочна 2 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки магистър Медицинска радиационна физика и техника (след ПБ) редовна 2 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки магистър Субатомна физика (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки магистър Физика на земята и геоекологията (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки магистър Физика на кондензираната материя (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки магистър Физика на кондензираната материя задочна 1 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки магистър Фотоника и модерни оптични технологии редовна 1 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки доктор .01.03.01 Теоретична и математическа физика самостоятелна 3 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки доктор .01.03.22 Физика на вълновите процеси самостоятелна 3 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки доктор .01.03.26 Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя редовна 3 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки доктор .01.03.26 Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя задочна 4 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки доктор .01.03.26 Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя самостоятелна 3 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки доктор Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя редовна 3 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки доктор Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя задочна 4 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки доктор Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя самостоятелна 3 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки доктор Органична химия редовна 3 год.
Физико-технологичен факултет 4.1 Физически науки доктор Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя редовна 3 год.
Физико-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Автомобилна техника (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Физико-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство професионален бакалавър Машиностроителна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Физико-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Автомобилна техника редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Автомобилна техника (след ПБ) редовна 1 год.
Физико-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроителна техника и технологии редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Машиностроителна техника и технологии (след ПБ) редовна 1 год.
Физико-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Автомобилна техника задочна 2 год.
Физико-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Машиностроителна техника и технологии задочна 2 год.
Физико-технологичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика професионален бакалавър Електроенергийна техника (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Физико-технологичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроенергийна техника редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроснабдяване и електрообзавеждане задочна 2 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Компютърни и комуникационни системи (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Информационно и компютърно инженерство редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни и комуникационни системи редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни и комуникационни системи (след ПБ) редовна 1 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Телекомуникации с мениджмънт редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Телекомуникационни и информационни системи редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Телематика редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Хардуерни и софтуерни системи редовна 4 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите редовна 1 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите задочна 1 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Информационна сигурност задочна 2 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Информационно и компютърно инженерство (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Информационно и компютърно инженерство задочна 1 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Телекомуникационни и информационни системи (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Телекомуникационни и информационни системи задочна 2 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Хардуерни и софтуерни системи задочна 2 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор .02.07.22 Комутационни системи самостоятелна 3 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.) редовна 3 год.
Физико-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.) задочна 4 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Филиал Смолян 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика и чужд език редовна 4 год.
Филиал Смолян 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и Английски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Смолян 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и история (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Смолян 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и история с културен мениджмънт (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Смолян 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Смолян 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър История и география (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Смолян 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Математика, информатика и информационни технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Смолян 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по история и география (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг редовна 4 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг задочна 4 год.
Филиал Смолян 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм редовна 4 год.
Филиал Смолян 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм задочна 4 год.
Филиал Смолян 3.9 Туризъм магистър Мениджмънт в туризма (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Филиал Смолян 4.3 Биологически науки бакалавър Биология с екотуризъм (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Смолян 4.3 Биологически науки бакалавър Биология, човешко поведение и здраве (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал Смолян 4.3 Биологически науки бакалавър Екология и опазване на околната среда (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика и чужд език редовна 4 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна педагогика и чужд език редовна 4 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 1.2 Педагогика магистър Педагогика на ресоциализацията (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и Английски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и гражданско образование (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и история (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър История и чужд език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по биология и химия (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и немски език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и чужд език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по история и география (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по физика и математика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 2.2 История и археология магистър Българската история в балкански и европейски контекст (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 2.2 История и археология магистър Българската национална идентичност и сигурност (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 2.2 История и археология магистър Национална и регионална сигурност. Общество, инситуции и традиции. (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 2.4 Религия и теология бакалавър Теология (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 3.2 Психология магистър Психология (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 3.6 Право магистър Международни отношения (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 3.8 Икономика магистър Финансов мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм редовна 4 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 4.3 Биологически науки бакалавър Биология и опазване на околната среда (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 4.3 Биологически науки бакалавър Биология и управление на природните ресурси (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали 4.3 Биологически науки бакалавър Екология (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Решение на АС от 20.04.2017 г./ Протокол № 10

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 2.3 “Философия“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Акредитационният съвет на НАОА на 20.04.2017 г. (протокол № 10) взе следното решение:

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е изпълнил препоръки № 1, № 2 и № 3 и изпълнява препоръка № 4 след решение на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства от 04.09.2013 г. (протокол № 14) с получена оценка 5,70 (пет цяло и седемдесет стотни) при програмната акредитация на професионално направление 2.3 „Философия“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“.

Решение на АС от 06.04.2017 г./ Протокол № 9

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 1.1 “Теория и управление на образованието“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Акредитационният съвет на НАОА на 06.04.2017 г. (протокол № 9) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по педагогически науки от 17.12.2012 г. (протокол № 7) при програмната акредитация на професионално направление 1.1 „Теория и управление на образованието“ за образователно-квалификационната степен „магистър“ по специалност „Образователен мениджмънт“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, с обща оценка 9,40 (девет цяло и четиридесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” е изпълнил препоръка № 3, изпълнява препоръка № 2 и частично изпълнява препоръка № 1, формулирани в решението на Постоянната комисия по педагогически науки от 17.12.2012 г. (протокол № 7) при програмната акредитация на професионално направление 1.1 „Теория и управление на образованието“ за образователно-квалификационната степен „магистър“ по специалност „Образователен мениджмънт“, с обща оценка 9,40 (девет цяло и четиридесет стотни).

3. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” да изпълни препоръка № 1 до следващата акредитация.

- Препоръка № 1: „ Да се разширят възможностите за студентска мобилност в страната и чужбина“. Срок: с ежегодно отчитане.

Решение на АС от 06.04.2017 г./ Протокол № 9

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.4 “Социални дейности“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Акредитационният съвет на НАОА на 06.04.2017 г. (протокол № 9) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност от 21.11.2012 г. (протокол № 24) при програмната акредитация на професионално направление 3.4 „Социални дейности“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, с обща оценка 9,17 (девет цяло и седемнадесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е изпълнил препоръка № 1 и частично е изпълнил препоръка № 2, формулирани в решението на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност от 21.11.2012 г. (протокол № 24) при програмната акредитация на професионално направление 3.4 „Социални дейности“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 9,17 (девет цяло и седемнадесет стотни).

3. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ да изпълни препоръка № 2 до следващата акредитация.

- Препоръка № 2: „Да се ускори процесът, свързан с иницииране на процедури за зачисляване на нехабилитирани преподаватели в ОНС „доктор“. Срок: месец септември 2013 г.

Решение на АС от 09.03.2017 г./ Протокол № 6

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.9 “Туризъм“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Акредитационният съвет на НАОА на 09.03.2017 г. (протокол № 6) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 29.10.2013 г. (протокол № 34) при програмната акредитация на професионално направление 3.9 „Туризъм“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, с обща оценка 7,02 (седем цяло и две стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” изпълнява препоръки № 2 и № 3 и частично изпълнява препоръка № 1, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 29.10.2013 г. (протокол № 34) при програмната акредитация на професионално направление 3.9 „Туризъм“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 7,02 (седем цяло и две стотни).

3. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” да изпълни препоръка № 1 до следващата акредитация.

- Препоръка № 1: „Да се увеличи броят на преподавателите в областта на професионалното направление“. Срок: постоянен с ежегодно отчитане.

Решение на АС от 02.02.2017 г./ Протокол № 3

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на специалност от регулираните професии “Право“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Акредитационният съвет на НАОА на 02.02.2017 г. (протокол № 3) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 04.07.2013 г. (протокол № 13) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Право“ за образователно-квалификационната степен „магистър“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, с обща оценка 8,99 (осем цяло и деветдесет и девет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е изпълнил препоръка № 2 и частично изпълнява препоръка № 1, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 04.07.2013 г. (протокол № 13) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Право“ за образователно-квалификационната степен „магистър“, с обща оценка 8,99 (осем цяло и деветдесет и девет стотни).

3. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ да изпълни препоръка № 1 до следващата акредитация.

- Препоръка № 1: „Да се разшири материалната база, като се осигурят достатъчно кабинети за преподавателите“. Срок: постоянен, с ежегодно отчитане.

Решение на АС от 02.02.2017 г./ Протокол № 3

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.8 “Икономика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Акредитационният съвет на НАОА на 02.02.2017 г. (протокол № 3) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 17.09.2013 г. (протокол № 28) при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ във Факултета по икономически и социални науки и за образователно-квалификационната степен „бакалавър“ във Филиал-Смолян на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, с обща оценка 8,80 (осем цяло и осемдесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Факултетът по икономически и социални науки и Филиалът-Смолян изпълняват препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 17.09.2013 г. (протокол № 28) при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,80 (осем цяло и осемдесет стотни).

Решение на АС от 19.01.2017 г./ Протокол № 2

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.3 “Политически науки“ за ОКС „магистър“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Акредитационният съвет на НАОА на 19.01.2017 г. (протокол № 2) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност от 17.07.2013 г. (протокол № 16) при програмната акредитация на професионално направление 3.3 „Политически науки” за образователно-квалификационната степен „магистър” по специалност „Международни отношения“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, с обща оценка 8,73 (осем цяло и седемдесет и три стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” е изпълнил препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност от 17.07.2013 г. (протокол № 16) при програмната акредитация на професионално направление 3.3 „Политически науки” за образователно-квалификационната степен „магистър” по специалност „Международни отношения“, с обща оценка 8,73 (осем цяло и седемдесет и три стотни).

Решение на АС от 19.01.2017 г./ Протокол № 2

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 8.4 “Театрално и филмово изкуство“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Акредитационният съвет на НАОА на 19.01.2017 г. (протокол № 2) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства от 04.09.2013 г. (протокол № 14) при програмната акредитация на професионално направление 8.4 „Театрално и филмово изкуство“ за образователно-квалификационната степен „бакалавър” по специалност „Актьорство за драматичен театър“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, с обща оценка 7,74 (седем цяло и седемдесет и четири стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” е изпълнил препоръки № 1 и № 2 и изпълнява препоръки № 3 и № 4, формулирани в решението на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства от 04.09.2013 г. (протокол № 14) при програмната акредитация на професионално направление 8.4 „Театрално и филмово изкуство“ за образователно-квалификационната степен „бакалавър” по специалност „Актьорство за драматичен театър“, с обща оценка 7,74 (седем цяло и седемдесет и четири стотни).

Решение на АС от 28.07.2016 г./ Протокол № 17

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 2.2 “История и археология“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Акредитационният съвет на НАОА на 28.07.2016 г. (протокол № 17) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства от 17.04.2013 г. (протокол № 8) при програмната акредитация на професионално направление 2.2 “История и археология” за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, с обща оценка 7,43 (седем цяло и четиридесет и три стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е изпълнил препоръки № 1, № 2, № 4, № 6, № 7 и № 8 и частично е изпълнил препоръки № 3 и № 5, формулирани в решението на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства от 17.04.2013 г. (протокол № 8) при програмната акредитация на професионално направление 2.2 „История и археология“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 7,43 (седем цяло и четиридесет и три стотни).

3. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ да изпълни препоръки № 3 и № 5 до следващата акредитация.

- Препоръка № 3: „Да се активизира вътрешната мобилност и сътрудничеството със сродни специалности за осигуряване на академичен, практически и социален контакт със студенти от други ВУ в страната“. Срок: до началото на учебната 2014-2015 г.

- Препоръка № 5: „Да стартират годишните и междинни одити на факултетската комисия по качеството, като се включат представители на студентите“. Срок: началото на учебната 2013-2014 г.

Решение на АС от 07.04.2016 г./ Протокол № 8

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 2.4 “Религия и теология“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Акредитационният съвет на НАОА на 07.04.2016 г. (протокол № 8) взе следното решение:

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е изпълнил препоръки № 1 - № 10 и частично е изпълнил препоръка № 11 след решение на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства от 10.07.2012 г. (протокол № 19) с получена оценка 5,60 (пет цяло и шестдесет стотни) при програмната акредитация на професионално направление 2.4 „Религия и теология“ за образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по специалност „Теология“.