Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Специализирано ВУ
  • Варна
  • 9026
  • ул. "Васил Друмев" 73
  • 052/632013, 052/302327, 052/302334, 052/552222, 052/632015
  • 052/303163
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН положително оценен проект Няма информация 01.07.2017
5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН положително оценен проект Няма информация 09.03.2021
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,34 24.01.2026
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 5.5: Речно корабоплаване програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,04 26.04.2024
ПН 5.5: Корабоводене програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,04 06.10.2022
ПН 5.5: Електрообзавеждане на кораба програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,97 12.01.2022
ПН 5.5: Корабна радиоелектроника програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,04 12.01.2023
ПН 5.5: Корабни машини и механизми програмна акредитация - по специалност от РП в ход Няма информация 30.08.2015
ПН 9.2: Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,55 12.09.2025
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
Електротехнологии програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 3.2: Военна психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,49 07.08.2025
ПН 3.7: Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 21.02.2024
ПН 5.1: Динамика, якост и надеждност на машините програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация Няма информация
ПН 5.3: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,19 20.07.2024
ПН 5.5: Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 16.12.2022
ПН 5.5: Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 20.07.2024
ПН 5.5: Комуникационни мрежи и системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 16.12.2022
ПН 5.5: Корабни силови уредби, машини и механизми програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,40 16.12.2022
ПН 5.5: Приложна механика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,69 05.10.2023
ПН 5.5: Радиолокация и радионавигация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 16.12.2022
ПН 5.5: Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 16.12.2022
ПН 5.5: Управление на кораби и корабоводене програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 16.12.2022
ПН 9.1: Военнополитически аспекти на морската сигурност програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,77 09.07.2024
ПН 9.1: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 31.05.2018
ПН 9.2: Организация и управление на въоръжените сили програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,60 07.08.2025
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет "Навигационен" 2.1 Филология доктор .05.04.20 Германски езици задочна 4 год.
Факултет "Навигационен" 3.2 Психология доктор Военна психология задочна 4 год.
Факултет "Навигационен" 3.2 Психология доктор Военна психология самостоятелна 3 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Експлоатация на флота и пристанища редовна 4 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Експлоатация на флота и пристанища задочна 5 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Корабна радиоелектроника редовна 4 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Корабна радиоелектроника задочна 5 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Корабоводене редовна 4 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Корабоводене задочна 5 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Корабоплаване редовна 4 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Логистика редовна 4 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Логистика задочна 4 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Мениджмънт на водния транспорт редовна 4 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Мениджмънт на водния транспорт задочна 4 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Речно корабоплаване редовна 4 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Речно корабоплаване (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Технология и управление на флота и пристанища редовна 4 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Технология и управление на флота и пристанища (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабна радиоелектроника (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабна радиоелектроника (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабоводене (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабоводене задочна 2 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Логистика (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Логистика задочна 2 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Мениджмънт на водния транспорт задочна 1 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Управление на пристанищата (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Управление на пристанищата задочна 1,5 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища задочна 4 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища самостоятелна 3 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Комуникационни мрежи и системи задочна 4 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Комуникационни мрежи и системи самостоятелна 3 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Радиолокация и радионавигация редовна 3 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Радиолокация и радионавигация задочна 4 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Управление на кораби и корабоводене задочна 4 год.
Факултет "Навигационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Управление на кораби и корабоводене самостоятелна 3 год.
Факултет "Навигационен" 9.1 Национална сигурност доктор Военнополитически аспекти на морската сигурност задочна 4 год.
Факултет "Навигационен" 9.1 Национална сигурност доктор Военнополитически аспекти на морската сигурност самостоятелна 3 год.
Факултет "Навигационен" 9.2 Военно дело бакалавър Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво (Военноморски комуникационни и радиотехнически системи) редовна 5 год.
Факултет "Навигационен" 9.2 Военно дело бакалавър Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво (Военноморски комуникационни и радиотехнически системи) задочна 4 год.
Факултет "Навигационен" 9.2 Военно дело бакалавър Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво (Кибероперации) (няма информация) редовна 5 год.
Факултет "Навигационен" 9.2 Военно дело бакалавър Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво (Корабоводене за ВМС) редовна 5 год.
Факултет "Навигационен" 9.2 Военно дело бакалавър Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво (Медицинско осигуряване на Въоръжените сили) (няма информация) редовна 6 год.
Факултет "Навигационен" 9.2 Военно дело бакалавър Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво задочна 4 год.
Факултет "Навигационен" 9.2 Военно дело доктор Организация и управление на въоръжените сили задочна 4 год.
Факултет "Навигационен" 9.2 Военно дело доктор Организация и управление на въоръжените сили самостоятелна 3 год.
Факултет "Инженерен" 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност) задочна 4 год.
Факултет "Инженерен" 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност) самостоятелна 3 год.
Факултет "Инженерен" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Информационни и комуникационни технологии редовна 4 год.
Факултет "Инженерен" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Киберсигурност редовна 4 год.
Факултет "Инженерен" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Информационни и комуникационни технологии задочна 1,5 год.
Факултет "Инженерен" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Киберсигурност задочна 1,5 год.
Факултет "Инженерен" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление задочна 4 год.
Факултет "Инженерен" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление самостоятелна 3 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Електрообзавеждане на кораба редовна 4 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Електрообзавеждане на кораба задочна 5 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия редовна 4 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Корабни машини и механизми (в ход (преакредитиране)) редовна 4 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Корабни машини и механизми (в ход (преакредитиране)) задочна 5 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Океанско инженерство редовна 4 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Технология на кораборемонта (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Технология на кораборемонта (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Електрообзавеждане на кораба (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Електрообзавеждане на кораба задочна 2 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия задочна 1,5 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Киберсигурност задочна 2,5 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабни машини и механизми (в ход (преакредитиране), не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Корабни машини и механизми (в ход (преакредитиране)) задочна 2 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Океанско инженерство (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Океанско инженерство (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Технология на кораборемонта (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Технология на кораборемонта (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба задочна 4 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба самостоятелна 3 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Корабни силови уредби, машини и механизми задочна 4 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Корабни силови уредби, машини и механизми самостоятелна 3 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Приложна механика задочна 4 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Приложна механика самостоятелна 3 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта задочна 4 год.
Факултет "Инженерен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта самостоятелна 3 год.
Факултет "Инженерен" 9.2 Военно дело бакалавър Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво (Корабни машини и механизми за ВМС) редовна 5 год.
Решение на АС от 17.11.2016 г./ Протокол № 25

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Варна.

Акредитационният съвет на НАОА на 17.11.2016 г. (протокол № 25) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 21.06.2012 г. (протокол № 14) при институционалната акредитация на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, с обща оценка 9,16 (девет цяло и шестнадесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” е изпълнило препоръки № 1 и № 3, изпълнява препоръки № 2 и № 5 и частично изпълнява препоръка № 4, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 21.06.2012 г. (протокол № 14) при институционалната акредитация, с обща оценка 9,16 (девет цяло и шестнадесет стотни).

3. Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” да изпълни препоръка № 4 до следващата акредитация.

- Препоръка № 4: „Да се увеличи броят на хабилитирания академичен състав“. Срок: постоянен.

4. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – гр. Варна.

5. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – гр. Варна относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 1, № 2, № 3, № 6, № 8 и № 11 и доказват частичното спазване на критерии № 4, № 5, № 7, № 9 и № 10.

6. Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – гр. Варна да осигури спазването на критерии № 4, № 5, № 7, № 9 и № 10 до следващата институционална акредитация.

- Критерий № 4: „Обвързване на атестирането на преподавателския състав с приноси към качеството на обучение и постигане целите по качеството във ВУ”.

- Критерий № 5: „Структура на преподавателския състав след акредитацията на ВУ”.

- Критерий № 7: „Проведени външни и вътрешни одити на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав на ВУ”.

- Критерий № 9: „Ред за проучване на студентското мнение и начин на оповестяване на резултатите от него; проведени анкетни проучвания във ВУ сред студентите за качеството на обучение и на преподавателския състав”.

- Критерий № 10: „Проведени анкетни проучвания и други форми от ВУ сред работодатели за идентифициране на: изисквания на практиката към подготовката на студентите; търсенето и реализацията на дипломираните студенти”.