Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • Варна
  • 9007
  • к.к. "Чайка"
  • 052/359506, 052/359508, 052/359626, 052/359512, 052/359624
  • 052/357088
  • Смолян
  • гр.Смолян, ул.”Перелик” №2
  • 0301/67766 0301/67769 0301/67770
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.2 Психология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,06 20.10.2021
3.3 Политически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,53 06.07.2020
3.6 Право програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,66 19.06.2019
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,30 03.09.2020
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,01 28.05.2020
4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,94 13.04.2025
5.7 Архитектура, строителство и геодезия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,14 14.10.2022
8.2 Изобразително изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,15 18.12.2019
8.3 Музикално и танцово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,35 06.03.2024
9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,25 02.07.2020
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.6: Право програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,63 11.07.2024
ПН 5.7: Архитектура програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,74 03.12.2020
ПН 7.4: Кинезитерапия програмна акредитация - по специалност от РП отрицателно оценен проект Няма информация 14.04.2016
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.2: Обща психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 20.10.2021
ПН 3.2: Педагогическа и възрастова психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 20.10.2021
ПН 3.2: Социална, организационна и консултативна психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,74 20.10.2020
ПН 3.3: Политология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,00 16.01.2026
ПН 3.6: Административно право и административен процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,99 30.01.2025
ПН 3.6: Гражданско и семейно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,83 27.10.2021
ПН 3.6: Конституционно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,81 27.10.2021
ПН 3.6: Криминалистика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,02 27.10.2022
ПН 3.6: Криминология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,11 27.10.2022
ПН 3.6: Международно право и международни отношения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 27.10.2022
ПН 3.6: Наказателен процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,97 19.06.2019
ПН 3.6: Наказателно право  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,19 30.01.2026
ПН 3.6: Теория на държавата и правото. Политически и правни учения. програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,01 19.06.2020
ПН 3.7: Икономика и управление (индустрия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 17.06.2021
ПН 3.7: Организация и управление извън сферата на материалното производство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 03.09.2020
ПН 3.7: Организация и управление на производството (индустрия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,40 03.09.2020
ПН 3.7: Социално управление програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,08 03.09.2020
ПН 3.8: Политическа икономия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,76 17.06.2020
ПН 3.8: Световно стопанство и МИО програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,36 17.06.2021
ПН 3.8: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,38 17.06.2020
ПН 4.6: Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,13 12.01.2020
ПН 5.7: Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 12.07.2025
ПН 5.7: Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,77 03.12.2020
ПН 5.7: Строителни конструкции програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,21 14.10.2022
ПН 5.7: Строителни материали, изделия и технологии за производството им програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,69 14.10.2021
ПН 5.7: Териториално и ландшафтно устройство и градустройство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 12.07.2025
ПН 8.3: Хореография програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,40 06.03.2024
ПН 9.1: Управление в сферата на сигурността и обществения ред програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 02.07.2020
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.3 Политически науки бакалавър Международни отношения (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.3 Политически науки бакалавър Международни отношения и право (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.3 Политически науки бакалавър Политология и журналистика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.3 Политически науки бакалавър Политология и журналистика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.3 Политически науки магистър Международна политика и сигурност (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.3 Политически науки магистър Международна политика и сигурност (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.3 Политически науки доктор Политология самостоятелна 3 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация (не се осъществява нов прием) задочна 4,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация (не се осъществява нов прием) дистанционна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация и мениджмънт редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация и мениджмънт задочна 4,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация и мениджмънт дистанционна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес мениджмънт в туризма (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес мениджмънт в туризма (не се осъществява нов прием) задочна 4,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес мениджмънт в туризма (не се осъществява нов прием) дистанционна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Международен бизнес мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Международен бизнес мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 4,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Международен бизнес мениджмънт (не се осъществява нов прием) дистанционна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Международен публичен и бизнес мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Международен публичен и бизнес мениджмънт задочна 4,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Международен публичен и бизнес мениджмънт (не се осъществява нов прием) дистанционна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация (не се осъществява нов прием) задочна 4,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация (не се осъществява нов прием) дистанционна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация и мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация и мениджмънт задочна 4,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация и мениджмънт дистанционна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление (не се осъществява нов прием) задочна 4,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Администрация и право (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Администрация и право (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Администрация и право (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация в туризма (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация в туризма (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес лидерство в глобална среда (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес лидерство в глобална среда (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Европейска администрация (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Европейска администрация задочна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Европейска администрация (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Европейска администрация и право задочна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Европейска администрация и управление на проекти (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Европейска администрация и управление на проекти задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Европейска администрация и управление на проекти (не се осъществява нов прием) дистанционна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Инфраструктура на администрацията дистанционна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Лидерство в глобална среда (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Лидерство в глобална среда (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт и маркетинг на финансовата и банкова дейност (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт и маркетинг на финансовата и банкова дейност (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт и международен маркетинг (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт и международен маркетинг (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт и международен маркетинг дистанционна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт и психология (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт и психология (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на спорта (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на спорта задочна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на спорта (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на туризма (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на туризма (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (за бакалаври от други специалности) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса редовна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Управление и международен маркетинг (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Управление и международен маркетинг (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на културния туризъм редовна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на културния туризъм задочна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на международни бизнес проекти редовна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на международни бизнес проекти задочна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на международни бизнес проекти дистанционна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на образованието (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство редовна 3 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство самостоятелна 3 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление на производството (индустрия) самостоятелна 3 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.7 Администрация и управление доктор Социално управление самостоятелна 3 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика бакалавър Дигитална икономика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика бакалавър Дигитална икономика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика бакалавър Дигитална икономика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) дистанционна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика бакалавър Международен бизнес на английски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика бакалавър Международен маркетинг (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика бакалавър Международен маркетинг (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика бакалавър Международен маркетинг (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) дистанционна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика бакалавър Международни икономически отношения (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика бакалавър Международни икономически отношения (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика бакалавър Международни икономически отношения (изтекла акредитация по ПН) дистанционна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика бакалавър Финанси и счетоводство (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика бакалавър Финанси и счетоводство (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика бакалавър Финанси и счетоводство (изтекла акредитация по ПН) дистанционна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика бакалавър Финанси на английски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Данъчен и митнически контрол (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Данъчен и митнически контрол (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Дигитален маркетинг (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Дигитален маркетинг (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Кръгова икономика (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Международен маркетинг (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Международен маркетинг (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Международна икономика и право (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Международна икономика и право (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Международни икономически отношения (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Международни икономически отношения (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Предприемачество (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Предприемачество (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол (за бакалаври от други специалности) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Финанси (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Финанси (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Финанси (изтекла акредитация по ПН) дистанционна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Финанси и счетоводство (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Финанси и счетоводство (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Финансов и банков мениджмънт и маркетинг (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Финансов и банков мениджмънт и маркетинг (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Финансов одит (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Финансова и банкова дейност и маркетинг (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика магистър Финансова и банкова дейност и маркетинг (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление самостоятелна 3 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика доктор Политическа икономия самостоятелна 3 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика доктор Световно стопанство и МИО самостоятелна 3 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност редовна 3 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност самостоятелна 3 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика и компютърни науки редовна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика и компютърни науки задочна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика и компютърни науки дистанционна 4 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Дигитален маркетинг и уеб дизайн (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Дигитален маркетинг и уеб дизайн задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни системи и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни системи и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни системи и технологии (не се осъществява нов прием) дистанционна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Киберсигурност (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Киберсигурност задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Компютърни игри и анимации (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Компютърни игри и анимации (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Компютърни игри и анимации (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Наука за данните (Data Science) редовна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Наука за данните (Data Science) (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Наука за данните (Data Science) (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерно инженерство (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерно инженерство задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерно инженерство и мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерно инженерство и мениджмънт задочна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерно инженерство и мениджмънт (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Уеб дизайн (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Уеб дизайн (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет "Международна икономика и администрация" 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки" самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.2 Психология бакалавър Психология редовна 4 год.
Юридически факултет 3.2 Психология бакалавър Психология задочна 4,5 год.
Юридически факултет 3.2 Психология магистър Приложна психология редовна 2 год.
Юридически факултет 3.2 Психология магистър Приложна психология (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Юридически факултет 3.2 Психология магистър Психологично консултиране редовна 2 год.
Юридически факултет 3.2 Психология магистър Психологично консултиране (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Юридически факултет 3.2 Психология магистър Психология и психопатология на развитието редовна 1 год.
Юридически факултет 3.2 Психология магистър Психология и психопатология на развитието задочна 1 год.
Юридически факултет 3.2 Психология доктор Обща психология самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.2 Психология доктор Педагогическа и възрастова психология самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.2 Психология доктор Социална, организационна и консултативна психология самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право магистър Право редовна 5 год.
Юридически факултет 3.6 Право магистър Право задочна 5,5 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Административно право и административен процес самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Конституционно право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Криминалистика самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Криминология самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Международно право и международни отношения редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Международно право и международни отношения задочна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Международно право и международни отношения самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателен процес самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателно право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност бакалавър Защита на националната сигурност (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност бакалавър Защита на националната сигурност (изтекла акредитация по ПН) задочна 4,5 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност бакалавър Международно право и сигурност (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност бакалавър Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност бакалавър Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (изтекла акредитация по ПН) задочна 4,5 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Интелигентни системи за сигурност (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Интелигентни системи за сигурност (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Международно право и сигурност (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Митническо разузнаване и разследване (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Митническо разузнаване и разследване (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Наука, образование и сигурност (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Наука, образование и сигурност (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Подготовка на силите и средствата за действия в условията на неконвенционални кризи (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Подготовка на силите и средствата за действия в условията на неконвенционални кризи (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Съдебни експертизи (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Съдебни експертизи (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Съдебни икономически експертизи (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Съдебни икономически експертизи (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Съдебни криминалистически експертизи (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Съдебни криминалистически експертизи (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Съдебни пожаро-технически експертизи (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Съдебни пожаро-технически експертизи (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Съдебни психологически експертизи (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Съдебни психологически експертизи (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Съдебни строително-технически експертизи (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Съдебни строително-технически експертизи (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Юридическо прогнозиране и оценка на въздействието (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Юридически факултет 9.1 Национална сигурност доктор Управление в сферата на сигурността и обществения ред самостоятелна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Дизайн редовна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Дизайн задочна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Дизайн за архитектурна среда (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Пожарна безопасност и защита на населението (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Пожарна безопасност и защита на населението задочна 5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Строителство на сгради и съоръжения редовна 4 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Строителство на сгради и съоръжения задочна 5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Съдебно-експертен инженеринг (не се осъществява нов прием) редовна 4,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Съдебно-експертен инженеринг (не се осъществява нов прием) задочна 5,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Архитектура редовна 5,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Водоснабдяване и канализация (няма информация) редовна 1,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Водоснабдяване и канализация (няма информация) задочна 1,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Опазване на културното наследство редовна 2 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Опазване на културното наследство (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Пожарна и аварийна безопасност (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Пожарна и аварийна безопасност (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения редовна 1,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения задочна 1,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Пътно строителство (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Пътно строителство (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Строителен инженеринг редовна 1,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Строителен инженеринг задочна 1,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Строителни конструкции (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Строителни конструкции задочна 2 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Транспортно строителство (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Транспортно строителство (няма информация) задочна 1,5 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли редовна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли самостоятелна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн редовна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн самостоятелна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни конструкции самостоятелна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни материали, изделия и технология за производството им редовна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Строителни материали, изделия и технология за производството им самостоятелна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство самостоятелна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Техника на безопасността на труда и противопожарна техника редовна 3 год.
Архитектурен факултет 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Техника на безопасността на труда и противопожарна техника самостоятелна 3 год.
Архитектурен факултет 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Графичен дизайн (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Архитектурен факултет 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Интериорен дизайн (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Архитектурен факултет 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Моден дизайн (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Архитектурен факултет 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Моден дизайн (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Архитектурен факултет 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Пространствен дизайн (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Архитектурен факултет 8.2 Изобразително изкуство магистър Изкуства и събитиен мениджмънт (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Архитектурен факултет 8.2 Изобразително изкуство магистър Изкуства и събитиен мениджмънт (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Архитектурен факултет 8.2 Изобразително изкуство магистър Компютърен, графичен и рекламен дизайн (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Архитектурен факултет 8.2 Изобразително изкуство магистър Моден дизайн (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Архитектурен факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Хореография редовна 4 год.
Архитектурен факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Хореография задочна 4 год.
Архитектурен факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство редовна 1,5 год.
Архитектурен факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Архитектурен факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Хореографска режисура редовна 1 год.
Архитектурен факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Хореографска режисура (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Архитектурен факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Хореография самостоятелна 3 год.
Образователен франчайз - Casa College 3.2 Психология бакалавър Психология (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Образователен франчайз - Casa College 3.2 Психология магистър Психология и психопатология на развитието (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Образователен франчайз - Casa College 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация (не се осъществява нов прием) задочна 4,5 год.
Образователен франчайз - Casa College 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация (не се осъществява нов прием) задочна 4,5 год.
Образователен франчайз - Casa College 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация в туризма (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Образователен франчайз - Casa College 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Образователен франчайз - Casa College 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни системи и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Образователен франчайз - Casa College 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Пожарна и аварийна безопасност (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Образователен франчайз - Casa College 9.1 Национална сигурност бакалавър Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4,5 год.
Образователен франчайз - Casa College 9.1 Национална сигурност магистър Съдебни криминалистически експертизи (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Филиал Смолян 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Смолян 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация (не се осъществява нов прием) задочна 4,5 год.
Филиал Смолян 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация и мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Смолян 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация и мениджмънт задочна 4,5 год.
Филиал Смолян 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Смолян 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация (не се осъществява нов прием) задочна 4,5 год.
Филиал Смолян 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация и мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Смолян 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация и мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 4,5 год.
Филиал Смолян 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Смолян 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление (не се осъществява нов прием) задочна 4,5 год.
Филиал Смолян 3.7 Администрация и управление магистър Европейска администрация (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Филиал Смолян 3.7 Администрация и управление магистър Европейска администрация - управление на публични проекти (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филиал Смолян 3.7 Администрация и управление магистър Европейска администрация - управление на публични проекти (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Филиал Смолян 3.7 Администрация и управление магистър Европейска администрация - управление на публични проекти (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
Филиал Смолян 3.7 Администрация и управление магистър Европейска администрация и управление на проекти (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филиал Смолян 3.7 Администрация и управление магистър Европейска администрация и управление на проекти (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Филиал Смолян 3.7 Администрация и управление магистър Управление на международни бизнес проекти (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Филиал Смолян 3.7 Администрация и управление магистър Управление на международни бизнес проекти (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика бакалавър Икономика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика бакалавър Икономика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика бакалавър Международни икономически отношения (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика бакалавър Международни икономически отношения (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика бакалавър Финанси и счетоводство (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика бакалавър Финанси и счетоводство (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика магистър Данъчен и митнически контрол (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика магистър Данъчен и митнически контрол (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика магистър Данъчен и митнически контрол (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика магистър Кръгова икономика (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол (за бакалаври от други специалности) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика магистър Финанси и счетоводство (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика магистър Финанси и счетоводство (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика магистър Финансов и банков мениджмънт и маркетинг (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика магистър Финансов и банков мениджмънт и маркетинг (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика магистър Финансов одит (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филиал Смолян 3.8 Икономика магистър Финансов одит (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Филиал Смолян 3.9 Туризъм бакалавър Хотелиерство и ресторантьорство (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Смолян 3.9 Туризъм бакалавър Хотелиерство и ресторантьорство (няма информация, не се осъществява нов прием) задочна 4,5 год.
Филиал Смолян 3.9 Туризъм бакалавър Хотелиерство и ресторантьорство (няма информация, не се осъществява нов прием) дистанционна 4 год.
Филиал Смолян 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Строителство на сгради и съоръжения (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Смолян 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Строителство на сгради и съоръжения задочна 5 год.
Филиал Смолян 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Водоснабдяване и канализация (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Филиал Смолян 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Водоснабдяване и канализация (няма информация) задочна 2 год.
Филиал Смолян 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Хореография (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Смолян 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Хореография (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Филиал Смолян 9.1 Национална сигурност бакалавър Защита на националната сигурност (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Смолян 9.1 Национална сигурност бакалавър Защита на националната сигурност (изтекла акредитация по ПН) задочна 4,5 год.
Филиал Смолян 9.1 Национална сигурност бакалавър Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филиал Смолян 9.1 Национална сигурност бакалавър Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (изтекла акредитация по ПН) задочна 4,5 год.
Филиал Смолян 9.1 Национална сигурност магистър Митническо разузнаване и разследване (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филиал Смолян 9.1 Национална сигурност магистър Митническо разузнаване и разследване (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Филиал Смолян 9.1 Национална сигурност магистър Съдебни криминалистически експертизи (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филиал Смолян 9.1 Национална сигурност магистър Съдебни криминалистически експертизи (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.