Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • Варна
  • 9002
  • бул."Княз Борис I" 77
  • 52643360, 052/643361, 052/830818, 052/830706, 052/830801
  • 052/643365
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,18 21.01.2021
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,50 26.06.2025
3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,71 15.01.2026
4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,12 02.12.2025
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.6: Трудово право и обществено осигуряване програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,12 13.07.2022
ПН 3.6: Търговско право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,03 18.12.2019
ПН 3.7: Социално управление програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,88 21.01.2020
ПН 3.8: Аграрен бизнес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,05 14.01.2020
ПН 3.8: Икономика и управление (строителство и недвижима собственост) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,53 14.01.2020
ПН 3.8: Икономика и управление (търговия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,35 14.01.2020
ПН 3.8: Индустриален бизнес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 14.01.2020
ПН 3.8: Маркетинг програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 14.01.2020
ПН 3.8: Оптимално управление на икономически системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,72 17.04.2024
ПН 3.8: Политическа икономия (обща икономическа теория) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 14.01.2020
ПН 3.8: Приложение на изчислителната техника в икономиката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,00 14.01.2020
ПН 3.8: Световно стопанство и международни икономически отношения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,67 22.03.2024
ПН 3.8: Статистика и демография програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,00 14.01.2020
ПН 3.8: Стокознание програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,05 14.01.2020
ПН 3.8: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 14.01.2020
ПН 3.8: Финанси програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 14.01.2020
ПН 3.9: Икономика и управление (туризъм) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,60 15.01.2026
ПН 4.6: Информатика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,04 09.07.2024
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Финансово-счетоводен факултет 3.6 Право доктор Трудово право и обществено осигуряване редовна 3 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.6 Право доктор Трудово право и обществено осигуряване задочна 4 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.6 Право доктор Трудово право и обществено осигуряване самостоятелна 3 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.6 Право доктор Търговско право редовна 3 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.6 Право доктор Търговско право задочна 4 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.6 Право доктор Търговско право самостоятелна 3 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Застраховане и осигуряване редовна 4 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и одит редовна 4 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и одит дистанционна 4 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и финанси редовна 4 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Счетоводтсво (с преподаване на английски език) редовна 4 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Финанси редовна 4 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Финанси (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Финанси дистанционна 4 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Банков мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Банков мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Банков мениджмънт дистанционна 1,5 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Корпоративни финанси редовна 2 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Корпоративни финанси (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Международен бизнес и икономика (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Публични финанси редовна 2 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Публични финанси (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол редовна 2 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол задочна 2,5 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Финанси и иновации дистанционна 1,5 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор .05.02.01 Политическа икономия редовна 3 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор .05.02.01 Политическа икономия задочна 4 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор .05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка редовна 3 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор .05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка задочна 4 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор .05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност редовна 3 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор .05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност задочна 4 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор Политическа икономия (обща икономическа теория) редовна 3 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор Политическа икономия (обща икономическа теория) задочна 4 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор Политическа икономия (обща икономическа теория) самостоятелна 3 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност редовна 3 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност задочна 4 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност самостоятелна 3 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор Финанси редовна 3 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор Финанси задочна 4 год.
Финансово-счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор Финанси самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Аграрен бизнес редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Аграрна икономика (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Бизнес икономика редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Екоикономика (не се осъществява нов прием) дистанционна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика и търговия редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика и търговия (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика и търговия дистанционна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика на индустрията (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика на индустрията (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика на недвижимата собственост (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика на строителство (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика на търговията (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика на търговията (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Индустриален бизнес (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Индустриален бизнес и предприемачество редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Индустриален бизнес и предприемачество дистанционна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Логистика редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Недвижими имоти и инвестиции редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Недвижими имоти и инвестиции дистанционна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Предприемачество и инвестиционен мениджмънт редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Стокознание (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Стокознание и митническа дейност редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Стопанска логистика (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Строителен бизнес и предприемачество редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Аграрен бизнес редовна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Аграрен бизнес (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Аграрна икономика (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Аграрна икономика (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Бизнес икономика редовна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Бизнес консултиране (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Бизнес консултиране (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Бизнес консултиране дистанционна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Глобален търговски бизнес редовна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Е-бизнес (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на недвижимата собственост (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на недвижимата собственост (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на строителство (строително предприемачество) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на строителство (строително предприемачество) (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на търговията (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на търговията (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Индустриален бизнес и администрация (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Качество и експертиза на стоките редовна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Качество и експертиза на стоките (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Корпоративен бизнес и администрация (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Корпоративен бизнес и администрация (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Корпоративен бизнес и управление (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Корпоративен бизнес и управление дистанционна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Корпоративно развитие и управление (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Корпоративно развитие и управление (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Логистичен мениджмънт редовна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Логистичен мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Логистичен мениджмънт дистанционна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Недвижими имоти и инвестиции редовна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Строително предприемачество (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Търговски бизнес (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Търговски бизнес (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Управление на проекти редовна 1,5 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор .05.02.18 Икономика и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор .05.02.18 Икономика и управление (по отрасли) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор .05.02.21 Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли) редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор .05.02.25 Стокознание (по подотрасли) редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор .05.02.25 Стокознание (по подотрасли) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Аграрен бизнес редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Аграрен бизнес задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Аграрен бизнес самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (строителство и недвижима собственост) редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (строителство и недвижима собственост) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (строителство и недвижима собственост) самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (търговия) редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (търговия) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (търговия) самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Индустриален бизнес редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Индустриален бизнес задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Индустриален бизнес самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Стокознание редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Стокознание задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Стокознание самостоятелна 3 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика бакалавър Бизнес информационни системи редовна 4 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика бакалавър Статистика и иконометрия (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика бакалавър Статистика и иконометрия (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика магистър Бизнес информационни системи (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика магистър Информационен мениджмънт в бизнеса редовна 1,5 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика магистър ИТ иновации в бизнеса (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика магистър ИТ иновации в бизнеса (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика магистър Прогнозиране на финансови пазари (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика магистър Прогнозиране на финансови пазари (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика доктор .05.02.06 Статистика и демография редовна 3 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика доктор .05.02.06 Статистика и демография задочна 4 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика доктор .05.02.08 Приложение на изчислителната техника в икономиката редовна 3 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика доктор .05.02.08 Приложение на изчислителната техника в икономиката задочна 4 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика доктор Оптимално управление на икономически системи редовна 3 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика доктор Оптимално управление на икономически системи задочна 4 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика доктор Оптимално управление на икономически системи самостоятелна 3 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика доктор Приложение на изчислителната техника в икономиката редовна 3 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика доктор Приложение на изчислителната техника в икономиката задочна 4 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика доктор Приложение на изчислителната техника в икономиката самостоятелна 3 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика доктор Статистика и демография редовна 3 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика доктор Статистика и демография задочна 4 год.
Факултет "Информатика" 3.8 Икономика доктор Статистика и демография самостоятелна 3 год.
Факултет "Информатика" 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика редовна 4 год.
Факултет "Информатика" 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет "Информатика" 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика и компютърни науки редовна 4 год.
Факултет "Информатика" 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Мобилни и уеб технологии редовна 4 год.
Факултет "Информатика" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Информатика" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Информатика" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
Факултет "Информатика" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика - английски език редовна 1,5 год.
Факултет "Информатика" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Мобилни и уеб технологии редовна 1,5 год.
Факултет "Информатика" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Приложна информатика (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Информатика" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Приложна информатика (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Информатика" 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Приложна информатика (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Факултет "Информатика" 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика редовна 3 год.
Факултет "Информатика" 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика задочна 4 год.
Факултет "Информатика" 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика самостоятелна 3 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление бакалавър Мениджмънт редовна 4 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация редовна 4 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление бакалавър Съдебна администрация редовна 4 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на организациите редовна 1,5 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на човешките ресурси редовна 2 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление магистър Публичен мениджмънт и административна власт редовна 1,5 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на бизнеса в ЕС (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление доктор .05.02.20 Социално управление редовна 3 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление доктор .05.02.20 Социално управление задочна 4 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление доктор Социално управление редовна 3 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление доктор Социално управление задочна 4 год.
Факултет "Управление" 3.7 Администрация и управление доктор Социално управление самостоятелна 3 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика бакалавър Дигитални медии и ПР редовна 4 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг редовна 4 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика бакалавър Международен бизнес - английски език редовна 4 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика бакалавър Международни икономически отношения редовна 4 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Европейска икономическа интеграция (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Комуникации и бизнес развитие (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Комуникации и бизнес развитие (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Конкурентно и бизнес разузнаване редовна 1,5 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Корпоративен маркетинг (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Корпоративен маркетинг (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Корпоративен маркетинг (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Корпоративен приложен маркетинг (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Корпоративен приложен маркетинг (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Маркетинг и бранд мениджмънт редовна 1,5 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Международен бизнес редовна 1 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Международен бизнес (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Международен бизнес и мениджмънт с преподаване на английски език редовна 1,5 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Международен бизнес и предприемачество (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Международен бизнес и предприемачество (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Пазари и технологични иновации (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Реклама и връзки с обществеността (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Реклама и връзки с обществеността (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Реклама и медийни комуникации редовна 2 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Реклама и медийни комуникации (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Управление на продажбите (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Управление на продажбите (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика магистър Управление на продажбите и мърчандайзинг редовна 2 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика доктор .05.02.10 Световно стопанство и международни икономически отношения редовна 3 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика доктор .05.02.10 Световно стопанство и международни икономически отношения задочна 4 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика доктор .05.02.26 Маркетинг редовна 3 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика доктор .05.02.26 Маркетинг задочна 4 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика доктор Маркетинг редовна 3 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика доктор Маркетинг задочна 4 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика доктор Маркетинг самостоятелна 3 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика доктор Световно стопанство и международни икономически отношения редовна 3 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика доктор Световно стопанство и международни икономически отношения задочна 4 год.
Факултет "Управление" 3.8 Икономика доктор Световно стопанство и международни икономически отношения самостоятелна 3 год.
Факултет "Управление" 3.9 Туризъм бакалавър Международен туризъм - руски език редовна 4 год.
Факултет "Управление" 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм редовна 4 год.
Факултет "Управление" 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет "Управление" 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм дистанционна 4 год.
Факултет "Управление" 3.9 Туризъм магистър Международен туристически бизнес редовна 2 год.
Факултет "Управление" 3.9 Туризъм магистър Международен туристически бизнес задочна 2,5 год.
Факултет "Управление" 3.9 Туризъм магистър Туризъм (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Управление" 3.9 Туризъм магистър Туризъм (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Факултет "Управление" 3.9 Туризъм доктор Икономика и управление (туризъм) редовна 3 год.
Факултет "Управление" 3.9 Туризъм доктор Икономика и управление (туризъм) задочна 4 год.
Факултет "Управление" 3.9 Туризъм доктор Икономика и управление (туризъм) самостоятелна 3 год.
Колеж по туризъм - Варна 3.9 Туризъм професионален бакалавър Мениджмънт на свободното време редовна 3 год.
Колеж по туризъм - Варна 3.9 Туризъм професионален бакалавър Мениджмънт на туризма редовна 3 год.
Колеж по туризъм - Варна 3.9 Туризъм професионален бакалавър Мениджмънт на хотели и ресторанти редовна 3 год.
Колеж по туризъм - Варна 3.9 Туризъм професионален бакалавър Мениджмънт на хотели и ресторанти задочна 3 год.
Колеж по туризъм - Варна 3.9 Туризъм професионален бакалавър Организация и управление на хотели и ресторанти (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж по туризъм - Варна 3.9 Туризъм професионален бакалавър Организация и управление на хотели и ресторанти (не се осъществява нов прием) задочна 3 год.
Решение на АС от 07.04.2016 г./ Протокол № 8

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Икономическия университет – гр. Варна.

Акредитационният съвет на НАОА на 07.04.2016 г. (протокол № 8) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 04.10.2012 г. (протокол № 20) при институционалната акредитация на Икономическия университет – гр. Варна, с обща оценка 8,46 (осем цяло и четиридесет и шест стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Икономическият университет – гр. Варна е изпълнил препоръка № 1 и изпълнява препоръки № 2 и № 3, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 04.10.2012 г. (протокол № 20) при институционалната акредитация, с обща оценка 8,46 (осем цяло и четиридесет и шест стотни).

3. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Икономическия университет – гр. Варна.

4. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Икономическия университет – гр. Варна относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9 и № 10 и доказват неспазване на критерий № 6.

5. Икономическият университет – гр. Варна да осигури спазването на критерий № 6 до следващата институционална акредитация.

- Критерий № 6: „Проведени целеви анкетни проучвания от ВУ сред работодатели за идентифициране на: изисквания на практиката към подготовката на студентите; търсенето и реализацията на дипломираните студенти”.