Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

 • Университет
 • Шумен
 • 9712
 • ул. "Университетска" 115
 • 054/830495, 054/830350, 054/830370
 • 054/830371
 • Добрич
 • ЖК "Добротица" № 12
 • 058/603209 058/604509 058/602778
 • Варна
 • ул. д-р Борис Божков № 1
 • 052/301 225 052/301 241 052/301 243
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
1.1 Теория и управление на образованието програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,26 16.07.2024
1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,18 15.07.2025
1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,09 08.07.2020
2.1 Филология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,02 08.10.2020
2.2 История и археология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,72 17.06.2020
2.4 Религия и теология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,71 13.12.2022
3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,36 28.03.2023
3.5 Обществени комуникации и информационни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,30 24.09.2025
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,85 11.07.2023
3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,45 13.12.2022
4.1 Физически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,36 13.05.2025
4.2 Химически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,20 24.06.2025
4.3 Биологически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,15 07.04.2020
4.4 Науки за земята програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,62 20.01.2025
4.5 Математика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,08 30.06.2020
4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,03 20.10.2020
5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,06 22.04.2022
5.7 Архитектура, строителство и геодезия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,13 15.09.2023
5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,18 15.12.2023
6.2 Растителна защита програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,12 01.02.2023
9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,02 04.11.2022
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 5.7: Геодезия програмна акредитация - по специалност от РП положително оценен проект Няма информация 27.07.2020
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 1.1: Управление на образованието програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 16.07.2024
ПН 1.2: История на педагогиката и българското образование програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 20.12.2022
ПН 1.2: Предучилищна педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,29 05.12.2023
ПН 1.2: Социална педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,68 05.12.2023
ПН 1.2: Специална педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,40 05.12.2023
ПН 1.2: Теория на възпитанието и дидактика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,67 05.12.2023
ПН 1.3: Методика на обучението по (математика и информатика, техника и технологии, музика, изобразително изкуство,физическо възпитание и спорт) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 15.12.2016
ПН 1.3: Методика на обучението по български език програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 16.09.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по география програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,40 16.09.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по изобразително изкуство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,35 27.12.2022
ПН 1.3: Методика на обучението по история програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,81 30.01.2023
ПН 1.3: Методика на обучението по литература програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 16.09.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по математика и информатика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,35 27.12.2022
ПН 1.3: Методика на обучението по музика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 27.12.2022
ПН 1.3: Методика на обучението по техника и технологии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 27.12.2022
ПН 1.3: Методика на обучението по физическо възпитание и спорт програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 27.12.2022
ПН 1.3: Методика на обучението по химия и опазване на околната среда програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 16.09.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по чужд език (руски език) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 16.09.2020
ПН 2.1: Българска литература програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 08.10.2020
ПН 2.1: Български език програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 08.10.2020
ПН 2.1: Германски езици програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 08.10.2020
ПН 2.1: История и теория на литературата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,13 08.10.2020
ПН 2.1: Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия /Немска литература/ програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,80 23.01.2024
ПН 2.1: Общо и сравнително езикознание програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 08.10.2020
ПН 2.1: Руска литература програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 08.10.2020
ПН 2.1: Славянски езици (руски език ) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 08.10.2020
ПН 2.1: Тюркски езици /Турски език/ програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,04 23.01.2025
ПН 2.2: Археология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 13.12.2023
ПН 2.2: История на България програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,21 13.12.2023
ПН 2.2: Нова и най-нова история програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,46 13.12.2023
ПН 2.2: Средновековна обща история програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 23.05.2017
ПН 3.4: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,76 19.07.2021
ПН 3.5: Журналистика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 25.11.2022
ПН 4.1: Астрофизика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,55 13.05.2025
ПН 4.1: Медицинска физика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,55 19.07.2023
ПН 4.2: Неорганична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,60 09.07.2023
ПН 4.2: Органична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 09.07.2024
ПН 4.3: Екология и опазване на околната среда програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 07.04.2020
ПН 4.5: Алгебра и теория на числата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 25.05.2023
ПН 4.5: Геометрия и топология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 25.05.2023
ПН 4.5: Диференциални уравнения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,09 25.05.2023
ПН 4.5: Изчислителна математика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 22.01.2024
ПН 4.5: Математически анализ програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 25.05.2023
ПН 4.6: Информатика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,21 11.07.2023
ПН 4.6: Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 10.06.2017
ПН 5.3: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 10.06.2017
ПН 5.3: Комуникационни мрежи и системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 10.06.2017
ПН 5.3: Радиолокация и радионавигация програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 24.07.2015
ПН 5.7: Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка на недвижими имоти) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 13.10.2023
ПН 5.7: Картография (вкл. Тематично географско картографиране) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,13 13.10.2023
ПН 5.7: Обща висша и приложна геодезия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 13.10.2023
ПН 5.7: Фотограметрия и дистанционни методи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 13.10.2023
ПН 5.13: Инженерна логистика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,67 15.12.2022
ПН 9.1: Административна сигурност програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 23.10.2025
ПН 9.1: Корпоративна сигурност програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 23.10.2025
ПН 9.1: Организационна сигурност програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 23.10.2025
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър История и география (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и английски език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и история (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и история (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и руски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и руски език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и турски език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по история и английски език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по история и география (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по история и география (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по български език и руски език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по история и география - Краезнание (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по история и география - Краезнание (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по руски език и турски език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 6 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по чужд език - Чуждоезиково обучение (английски език) (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по чужд език - Чуждоезиково обучение (английски език) (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по български език редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по български език задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по български език самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по история редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по история задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по история самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по литература редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по литература задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по литература самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по чужд език редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по чужд език задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по чужд език самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Английска филология редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Английска филология задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Българистика и медии редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Българска филология редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Българска филология задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Българска филология с библиотечно-информационни дейности и книгоиздаване редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Немска филология (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Немска филология (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Приложна германистика редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (Английски език и турски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (английски и немски език) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (английски и руски език) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (немски и турски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (руски и турски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (турски и немски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (турски и руски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Руска филология (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Руска филология и социална работа редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Руска филология и туризъм редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Руска филология с бизнес комуникация редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Турска филология (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Турска филология (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология бакалавър Турска филология с бизнес комуникация редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Английска филология (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Английска филология (не се осъществява нов прием) задочна 6 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Английска филология - Англицистика и масови комуникации (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Английска филология - Англицистика и масови комуникации (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Английска филология - Езиково обслужване на туризма и бизнеса редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Английска филология - Езиково обслужване на туризма и бизнеса задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Английска филология - лингвистика и превод редовна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Английска филология - лингвистика и превод задочна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Българска филология (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Българска филология (не се осъществява нов прием) задочна 6 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Българска филология - Интеркултурна комуникация (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Българска филология - Интеркултурна комуникация (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Българска филология - Лингвистика и библиотечно-информационни дейности редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Българска филология - Лингвистика и библиотечно-информационни дейности задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Българска филология - Лингвистика и масови комуникации (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Българска филология - Лингвистика и масови комуникации (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Българска филология - Редакторство и коректорство редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Българска филология - Редакторство и коректорство задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Българска филология - Семиотика на културата редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Българска филология - Семиотика на културата задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Българска филология - Теория на литературата (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Немска филология (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Немска филология - Езиково обслужване на туризма и бизнеса редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Немска филология - Езиково обслужване на туризма и бизнеса (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Немска филология - Лингвистика и превод (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Немска филология - Лингвистика и превод задочна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Приложна лингвистика (турски и немски език) - Езиково обслужване на туризма и бизнеса (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Приложна лингвистика (турски и немски език) - Езиково обслужване на туризма и бизнеса (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Приложна лингвистика (турски и руски език) - Езиково обслужване на туризма и бизнеса (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Приложна лингвистика (турски и руски език) - Езиково обслужване на туризма и бизнеса (не се осъществява нов прием) вечерна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Руска филология (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Руска филология - Езиково обслужване на туризма и бизнеса редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Руска филология - Езиково обслужване на туризма и бизнеса (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Руска филология - Лингвистика и превод (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Руска филология - Лингвистика и превод (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Руска филология - Руска литература и култура (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Турска филология (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Турска филология (не се осъществява нов прием) задочна 6 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Турска филология - Балканистика (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Турска филология - Балканистика (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Турска филология - Езиково обслужване на туризма и бизнеса редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Турска филология - Езиково обслужване на туризма и бизнеса задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Турска филология - Интеркултурни връзки. Турция и Русия - култура и комуникативност (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Турска филология - Интеркултурни връзки. Турция и Русия - култура и комуникативност (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Турска филология - Лингвистика и превод (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Турска филология - Лингвистика и превод (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Турска филология - Турска литература и култура (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Турска филология - Турция/Русия - интеркултурни връзки и туризъм (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Турска филология - Турция/Русия - интеркултурни връзки и туризъм (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология магистър Турска филология - Хуно-алтаистична българистика (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор .05.04.01 Теория и история на литературата редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор .05.04.01 Теория и история на литературата самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор .05.04.02 Българска литература редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор .05.04.02 Българска литература задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор .05.04.02 Българска литература самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор .05.04.03 Руска литература редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор .05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор .05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор .05.04.09 Фолклористика редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор .05.04.11 Общо и сравнително езикознание редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор .05.04.17 Български език редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор .05.04.17 Български език самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор .05.04.18 Славянски езици редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор .05.04.18 Славянски езици задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор .05.04.20 Германски езици редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор .05.04.20 Германски езици задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор .05.04.23 Ирански езици; семитско-хамитски езици; тюркски; монголски езици;угро-фински езици редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор .05.04.23 Ирански езици; семитско-хамитски езици; тюркски; монголски езици;угро-фински езици задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Българска литература редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Българска литература задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Българска литература самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Български език редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Български език задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Български език самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Германски езици редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Германски езици задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Германски езици самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Немска литература) редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Немска литература) задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Немска литература) самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Руска литература редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Руска литература задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Руска литература самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Славянски езици (руски език) редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Славянски езици (руски език) задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Славянски езици (руски език) самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Теория и история на литературата редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Теория и история на литературата задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Теория и история на литературата самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Тюркски езици (Турски език) редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Тюркски езици (Турски език) задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.1 Филология доктор Тюркски езици (Турски език) самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология бакалавър Археология (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология бакалавър История (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология бакалавър История (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология магистър Археология (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология магистър Археология (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология магистър Археология - Консервация и реставрация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология магистър Археология - Културно-историческо наследство и туризъм (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология магистър Археология - Културно-историческо наследство и туризъм (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология магистър История - Археология (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология магистър История - Археология (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология магистър История - България и Балканите (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология магистър История - България и Балканите (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология магистър История - История на Югоизточна Европа (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология магистър История - История на Югоизточна Европа (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология магистър История - Консервация и реставрация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология магистър История - Културно-историческо наследство и туризъм (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология магистър История - Културно-историческо наследство и туризъм (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология доктор .05.03.04 Нова и най-нова обща история задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология доктор .05.03.06 История на България (История на българската култура) редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология доктор Археология редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология доктор Археология задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология доктор Археология самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология доктор История на България редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология доктор История на България задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология доктор История на България самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология доктор Нова и най-нова обща история редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология доктор Нова и най-нова обща история задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.2 История и археология доктор Нова и най-нова обща история самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.4 Религия и теология бакалавър Теология редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.4 Религия и теология бакалавър Теология (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.4 Религия и теология магистър Теология (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.4 Религия и теология магистър Теология (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.4 Религия и теология доктор .05.01.17 Теология редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.4 Религия и теология доктор .05.01.17 Теология задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.4 Религия и теология доктор .05.01.17 Теология самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 2.4 Религия и теология доктор Теология редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Връзки с обществеността редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Журналистика редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Журналистика и реклама редовна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Библиотечно-информационни дейности (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Връзки с обществеността - PR - сценични изкуства (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Връзки с обществеността - PR - сценични изкуства (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Връзки с обществеността - PR на кризисния мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Връзки с обществеността - PR на кризисния мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Връзки с обществеността - PR на публичната администрация (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Връзки с обществеността - PR на публичната администрация задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Връзки с обществеността - Фотография и реклама (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Връзки с обществеността - Фотография и реклама (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Журналистика (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Журналистика (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Журналистика - Интеркултурна комуникация (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Журналистика - Лингвистика и масови комуникации (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Журналистика - Лингвистика и масови комуникации (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Журналистика - Фотография и реклама (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Журналистика - Фотография и реклама задочна 1 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Информационни технологии (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Журналистика редовна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Журналистика задочна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Журналистика самостоятелна 3 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (няма информация, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по хуманитарни науки 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (няма информация, не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Факултет по хуманитарни науки 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална сигурност (не се осъществява нов прием) дистанционна 4 год.
Факултет по хуманитарни науки 9.1 Национална сигурност магистър Национална сигурност (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Биология и физика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Биология и химия (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър География и биология (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по биология и физика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по биология и химия (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по биология и химия (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по география и биология (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по география и биология (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по природни науки (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по физика и математика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по физика и математика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по химия и физика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по химия и физика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по биология и химия - Дидактика на биологията и здравното образование (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по биология и химия - Дидактика на биологията и здравното образование (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по география и биология - География и интерактивно образование (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по география и биология - География и интерактивно образование (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда - Методология на обучението по химия и опазване на околната среда (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда - Методология на обучението по химия и опазване на околната среда (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) задочна 4 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) самостоятелна 3 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по география редовна 3 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по география задочна 4 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по география самостоятелна 3 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по химия и опазване на околната среда редовна 3 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по химия и опазване на околната среда задочна 4 год.
Факултет по природни науки 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по химия и опазване на околната среда самостоятелна 3 год.
Факултет по природни науки 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм редовна 4 год.
Факултет по природни науки 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм задочна 4 год.
Факултет по природни науки 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм (не се осъществява нов прием) дистанционна 4 год.
Факултет по природни науки 3.9 Туризъм магистър Туризъм (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по природни науки 3.9 Туризъм магистър Туризъм (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по природни науки 3.9 Туризъм магистър Туризъм (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки бакалавър Астрономия (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки бакалавър Астрономия и метеорология редовна 4 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки бакалавър Медицинска физика и радиоекология редовна 4 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки бакалавър Физика (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки магистър Физика - Астрофизика редовна 1 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки магистър Физика - Астрофизика (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки магистър Физика - Медицинска физика редовна 1 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки магистър Физика - Медицинска физика и радиоекология (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки магистър Физика - Медицинска физика и радиоекология (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки магистър Физика - Метеорология (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки магистър Физика - Метеорология (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки доктор .01.03.19 Физика на атомите и молекулите задочна 4 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки доктор .01.03.26 Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя редовна 3 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки доктор .01.04.02 Астрофизика и звездна астрономия редовна 3 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки доктор Астрофизика редовна 3 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки доктор Астрофизика задочна 4 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки доктор Астрофизика самостоятелна 3 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки доктор Медицинска физика редовна 3 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки доктор Медицинска физика задочна 4 год.
Факултет по природни науки 4.1 Физически науки доктор Медицинска физика самостоятелна 3 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки бакалавър Медицинска химия редовна 4 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки бакалавър Химия (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки бакалавър Химия (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки магистър Медицинска химия редовна 1 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки магистър Медицинска химия задочна 1 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки магистър Химия - Екологична химия редовна 1,5 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки магистър Химия - Екологична химия задочна 1,5 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки магистър Химия - Екологични биотехнологии и контрол на храни редовна 1,5 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки магистър Химия - Екологични биотехнологии и контрол на храни задочна 1,5 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки магистър Химия - Органична химия (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки магистър Химия - Органична химия (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки магистър Химия - Химични аспекти в растителната защита (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки магистър Химия - Химични аспекти в растителната защита (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки доктор .01.05.03 Органична химия редовна 3 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки доктор Неорганична химия редовна 3 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки доктор Неорганична химия задочна 4 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки доктор Неорганична химия самостоятелна 3 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки доктор Органична химия редовна 3 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки доктор Органична химия задочна 4 год.
Факултет по природни науки 4.2 Химически науки доктор Органична химия самостоятелна 3 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки бакалавър Екология и опазване на околната среда (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки бакалавър Екология и опазване на околната среда (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки магистър Биология (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки магистър Биология (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки магистър Екология и опазване на околната среда (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки магистър Екология и опазване на околната среда (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки магистър Екология и опазване на околната среда - Биотероризъм и безопасност на храни (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки магистър Екология и опазване на околната среда - Биотероризъм и безопасност на храни (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки магистър Екология и опазване на околната среда - Екология на лечебните растения (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки магистър Екология и опазване на околната среда - Екология на лечебните растения (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки магистър Екология и опазване на околната среда - Екология на микроорганизмите, биотехнологии, пречистване и контрол (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки магистър Екология и опазване на околната среда - Екология на микроорганизмите, биотехнологии, пречистване и контрол (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки магистър Екология и опазване на околната среда - Управление и опазване на екосистемите (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки магистър Екология и опазване на околната среда - Управление и опазване на екосистемите (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки доктор .01.06.02 Зоология редовна 3 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки доктор .01.06.16 Физиология на растенията редовна 3 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки доктор Екология и опазване на околната среда редовна 3 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки доктор Екология и опазване на околната среда задочна 4 год.
Факултет по природни науки 4.3 Биологически науки доктор Екология и опазване на околната среда самостоятелна 3 год.
Факултет по природни науки 4.4 Науки за земята бакалавър География и регионална политика редовна 4 год.
Факултет по природни науки 4.4 Науки за земята магистър География (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по природни науки 4.4 Науки за земята магистър География (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Факултет по природни науки 4.4 Науки за земята магистър География и регионална политика - Приложна география и географски информационни системи редовна 1 год.
Факултет по природни науки 4.4 Науки за земята магистър География и регионална политика - Приложна география и географски информационни системи (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по природни науки 4.4 Науки за земята магистър География и регионална политика - Регионално развитие и туризъм редовна 1 год.
Факултет по природни науки 4.4 Науки за земята магистър География и регионална политика - Регионално развитие и туризъм задочна 1 год.
Факултет по природни науки 4.4 Науки за земята доктор .01.08.04 Биогеография и география на почвите редовна 3 год.
Факултет по природни науки 4.4 Науки за земята доктор .01.08.08 География на населението и селищата самостоятелна 3 год.
Факултет по природни науки 4.4 Науки за земята доктор .01.08.14 География на рекреацията и туризма редовна 3 год.
Факултет по природни науки 6.2 Растителна защита бакалавър Растителна защита редовна 4 год.
Факултет по природни науки 6.2 Растителна защита магистър Растителна защита редовна 1,5 год.
Факултет по природни науки 6.2 Растителна защита магистър Растителна защита задочна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Икономика и математика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Информационни технологии, информатика и математика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Математика и информатика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по математика и информатика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по математика и информатика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по математика и информатика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по математика и информатика (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по математика и информатика - Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по математика и информатика - Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по математика и информатика - Педагогика на обучението по математика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по математика и информатика - Педагогика на обучението по математика (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) самостоятелна 3 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика и информатика редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика и информатика задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика и информатика самостоятелна 3 год.
Факултет по математика и информатика 3.8 Икономика бакалавър Икономика редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 3.8 Икономика бакалавър Икономика задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 3.8 Икономика магистър Икономика - Европейски фондове и програми (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 3.8 Икономика магистър Икономика - Европейски фондове и програми (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 3.8 Икономика магистър Икономика - Икономика и управление на бизнеса редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 3.8 Икономика магистър Икономика - Икономика и управление на бизнеса задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 3.8 Икономика магистър Икономика - Икономика на туризма (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 3.8 Икономика магистър Икономика - Икономика на туризма (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 3.8 Икономика магистър Икономика - Корпоративни финанси и счетоводство редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 3.8 Икономика магистър Икономика - Корпоративни финанси и счетоводство задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 3.8 Икономика магистър Икономика - Маркетинг (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 3.8 Икономика магистър Икономика - Маркетинг (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 3.8 Икономика магистър Икономика - Управление на малкия и средния бизнес (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 3.8 Икономика магистър Икономика - Управление на проекти и програми (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 3.8 Икономика магистър Икономика - Управление на проекти и програми (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 3.8 Икономика доктор .05.02.18 Икономика и управление (по отрасли) задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика бакалавър Бизнес математика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика бакалавър Математика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика бакалавър Стопанска математика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Бизнес математика - Статистика и иконометрия (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Бизнес математика - Статистика и иконометрия (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Математика - Алгебра (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Математика - Алгебра (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Математика - Анализ (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Математика - Анализ (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Математика - Педагогика на обучението по математика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Математика - Педагогика на обучението по математика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Математика - Стопанска математика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Математика - Стопанска математика (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Алгебра и теория на числата редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Алгебра и теория на числата задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Алгебра и теория на числата самостоятелна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Геометрия и топология редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Геометрия и топология задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Геометрия и топология самостоятелна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Изчислителна математика редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Изчислителна математика задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Изчислителна математика самостоятелна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Математически анализ редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Математически анализ задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Математически анализ самостоятелна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати самостоятелна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Бизнес информатика редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Икономическа информатика (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Компютърна информатика редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Компютърна информатика задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Компютърни информационни технологии редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Компютърни информационни технологии (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика - Бизнес информатика (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика - Икономическа информатика (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика - Икономическа информатика (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика - Мултимедийни технологии редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика - Мултимедийни технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика - Системно администриране (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика - Системно администриране (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика - Софтуерни технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика - Софтуерни технологии задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика - Софтуерно инженерство редовна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика - Софтуерно инженерство (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор .01.01.12 Информатика редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор .01.01.12 Информатика задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.1 Теория и управление на образованието бакалавър Управление на образованието (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.1 Теория и управление на образованието магистър Управление на образованието (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.1 Теория и управление на образованието магистър Управление на образованието (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.1 Теория и управление на образованието доктор Управление на образованието редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.1 Теория и управление на образованието доктор Управление на образованието задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.1 Теория и управление на образованието доктор Управление на образованието самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика и чужд език редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика и чужд език (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Педагогика редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна педагогика редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна педагогика и чужд език (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Социална педагогика редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Социална педагогика (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Специална педагогика редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Специална педагогика (Логопедия) редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Специална педагогика (Логопедия) (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Специална педагогика (Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност) редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика бакалавър Специална педагогика (Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност) (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Педагогика - Гражданско и интеркултурно образование (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Педагогика - Гражданско и интеркултурно образование задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Педагогика - Иновации в технологичното обучение и професионалното образование (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Педагогика - Иновации в технологичното обучение и професионалното образование (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Педагогика - Педагогическо консултиране в училище (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Педагогика - Педагогическо консултиране в училище задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Педагогика - Спортна педагогика (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Педагогика - Училищна педагогика (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Педагогика - Училищна педагогика задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика - Иновации в началното образование (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика - Иновации в началното образование задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика - Иновации в предучилищното и началното образование редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика - Иновации в предучилищното и началното образование задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика - Иновации в предучилищното образование редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика - Иновации в предучилищното образование задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика - Иновационни технологии в предучилищното и началното образование (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика - Иновационни технологии в предучилищното и началното образование (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика - Начална училищна педагогика и информационни технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика - Начална училищна педагогика и информационни технологии задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика - Педагогически модели на познавателното, социалното и физическото развитие (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика - Педагогически модели на познавателното, социалното и физическото развитие (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална педагогика - Компетенции и умения при бедствия и аварии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална педагогика - Компетенции и умения при бедствия и аварии задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална педагогика - Организация и управление на социално-педагогическите дейности (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална педагогика - Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална педагогика - Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална педагогика - Социална администрация (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална педагогика - Социална администрация (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална педагогика - Социално консултиране редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Социална педагогика - Социално консултиране задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика - Диагностика и корекция на комуникативни нарушения (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика - Диагностика и корекция на комуникативни нарушения задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика - Логопедия редовна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика - Логопедия задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика - Педагогика на интелектуалната недостатъчност (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика - Педагогика на интелектуалната недостатъчност (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика - Педагогическа и функционална рехабилитация на умствената изостаналост (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика - Педагогическа и функционална рехабилитация на умствената изостаналост (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика - Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика - Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика - ресурсен учител (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика - ресурсен учител задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор .05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор .05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор .05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор .05.07.04 Специална педагогика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор .05.07.04 Специална педагогика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор История на педагогиката и българското образование редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор История на педагогиката и българското образование задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор История на педагогиката и българското образование самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Предучилищна педагогика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Предучилищна педагогика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Предучилищна педагогика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Социална педагогика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Социална педагогика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Социална педагогика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Специална педагогика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Специална педагогика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Специална педагогика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по изобразително изкуство (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по музика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по музика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по техника и технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по техника и технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по физическо възпитание (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по физическо възпитание (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Образователни аспекти на пластичните изкуства - Живопис (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Педагогика на обучението по визуални изкуства - Графика и графична комуникация (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Педагогика на обучението по визуални изкуства - Графика и графична комуникация (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Педагогика на обучението по визуални изкуства - Графичен дизайн (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Педагогика на обучението по визуални изкуства - Графичен дизайн (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Педагогика на обучението по визуални изкуства - Дизайн (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Педагогика на обучението по визуални изкуства - Дизайн (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Педагогика на обучението по визуални изкуства - Живопис (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Педагогика на обучението по визуални изкуства - Живопис (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Педагогика на обучението по пластични изкуства (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Педагогика на обучението по пластични изкуства - Графика и графична комуникация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Педагогика на обучението по пластични изкуства - Графика и графична комуникация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Педагогика на обучението по пластични изкуства - Графичен дизайн (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Педагогика на обучението по пластични изкуства - Живопис (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Педагогика на обучението по пластични изкуства - Живопис (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по музика - Музикална педагогика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по музика - Музикална педагогика (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по техника и технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по техника и технологии - Иновации в технологичното обучение и предприемачество (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по техника и технологии - Иновации в технологичното обучение и предприемачество (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по физическо възпитание - Физическо възпитание и спорт в училище (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по физическо възпитание - Физическо възпитание и спорт в училище (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по изобразително изкуство редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по изобразително изкуство задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по изобразително изкуство самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по музика редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по музика задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по музика самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по техника и технологии редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по техника и технологии задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по техника и технологии самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по физическо възпитание и спорт редовна 3 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по физическо възпитание и спорт задочна 4 год.
Педагогически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по физическо възпитание и спорт самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор .05.11.01 Социология редовна 3 год.
Педагогически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор .05.11.01 Социология самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология бакалавър Психология (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология бакалавър Психология (няма информация, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология магистър Психология (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология магистър Психология (няма информация, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология доктор .05.06.05 Педагогическа и възрастова психология редовна 3 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология доктор .05.06.14 Медицинска психология самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 3.2 Психология доктор .05.06.20 Специална психология самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности редовна 4 год.
Педагогически факултет 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности задочна 4 год.
Педагогически факултет 3.4 Социални дейности магистър Социални дейности - Артмениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 3.4 Социални дейности магистър Социални дейности - Регулиране и контрол в системата на социалните дейности (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Педагогически факултет 3.4 Социални дейности магистър Социални дейности - Регулиране и контрол в системата на социалните дейности задочна 1,5 год.
Педагогически факултет 3.4 Социални дейности магистър Социални дейности - Социално прогнозиране (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Педагогически факултет 3.4 Социални дейности магистър Социални дейности - Социално прогнозиране (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Педагогически факултет 3.4 Социални дейности доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) редовна 3 год.
Педагогически факултет 3.4 Социални дейности доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) задочна 4 год.
Педагогически факултет 3.4 Социални дейности доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) самостоятелна 3 год.
Педагогически факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (няма информация, не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Педагогически факултет 8.2 Изобразително изкуство доктор .05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства редовна 3 год.
Педагогически факултет 8.2 Изобразително изкуство доктор .05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства задочна 4 год.
Педагогически факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор .05.08.02 Музикознание и музикално изкуство редовна 4 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни технологии за автоматизация на производството редовна 4 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационни и информационни системи редовна 4 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационни и информационни системи (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Радиокомуникационна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Радиолокационна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Сигналноохранителни системи и сигурност редовна 4 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Сигналноохранителни системи и технологии редовна 4 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни технологии за автоматизация на производството (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни технологии за автоматизация на производството задочна 1,5 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационни и информационни системи редовна 1,5 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационни и информационни системи задочна 1,5 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Радиокомуникационна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Радиокомуникационна техника и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Радиолокационна техника и технологии - Радиолокация и радионавигация (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Радиолокационна техника и технологии - Радиолокация и радионавигация (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Сигналноохранителни системи и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Сигналноохранителни системи и технологии задочна 1,5 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление редовна 3 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление задочна 4 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление самостоятелна 3 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи редовна 3 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи задочна 4 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи самостоятелна 3 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката редовна 3 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката задочна 4 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката самостоятелна 3 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Радиолокация и радионавигация редовна 3 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Радиолокация и радионавигация задочна 4 год.
Факултет по технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Радиолокация и радионавигация самостоятелна 3 год.
Факултет по технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Геодезия (изтекла акредитация по РП) редовна 4 год.
Факултет по технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Геодезия (изтекла акредитация по РП) редовна 5 год.
Факултет по технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Геодезия - Геоматика редовна 1 год.
Факултет по технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Геодезия - Геоматика задочна 1 год.
Факултет по технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Геодезия (за нуждите на Министерство на отбраната) редовна 5 год.
Факултет по технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижими имоти) редовна 3 год.
Факултет по технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижими имоти) задочна 4 год.
Факултет по технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижими имоти) самостоятелна 3 год.
Факултет по технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Картография (вкл. тематично географско картографиране) редовна 3 год.
Факултет по технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Картография (вкл. тематично географско картографиране) задочна 4 год.
Факултет по технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Картография (вкл. тематично географско картографиране) самостоятелна 3 год.
Факултет по технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Обща, висша и приложна геодезия редовна 3 год.
Факултет по технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Обща, висша и приложна геодезия задочна 4 год.
Факултет по технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Обща, висша и приложна геодезия самостоятелна 3 год.
Факултет по технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Фотограметрия и дистанционни методи редовна 3 год.
Факултет по технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Фотограметрия и дистанционни методи задочна 4 год.
Факултет по технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия доктор Фотограметрия и дистанционни методи самостоятелна 3 год.
Факултет по технически науки 5.13 Общо инженерство бакалавър Инженерна логистика редовна 4 год.
Факултет по технически науки 5.13 Общо инженерство бакалавър Инженерна логистика задочна 4 год.
Факултет по технически науки 5.13 Общо инженерство магистър Инженерна логистика редовна 1,5 год.
Факултет по технически науки 5.13 Общо инженерство магистър Инженерна логистика задочна 1,5 год.
Факултет по технически науки 5.13 Общо инженерство доктор Инженерна логистика редовна 3 год.
Факултет по технически науки 5.13 Общо инженерство доктор Инженерна логистика задочна 4 год.
Факултет по технически науки 5.13 Общо инженерство доктор Инженерна логистика самостоятелна 3 год.
Факултет по технически науки 9.1 Национална сигурност бакалавър Системи за сигурност редовна 4 год.
Факултет по технически науки 9.1 Национална сигурност магистър Системи за сигурност - Административна и организационна сигурност (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по технически науки 9.1 Национална сигурност магистър Системи за сигурност - Административна и организационна сигурност задочна 1 год.
Факултет по технически науки 9.1 Национална сигурност магистър Системи за сигурност - Защита на лични данни и класифицирана информация (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по технически науки 9.1 Национална сигурност магистър Системи за сигурност - Защита на лични данни и класифицирана информация задочна 1,5 год.
Факултет по технически науки 9.1 Национална сигурност магистър Системи за сигурност - Информационна сигурност (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по технически науки 9.1 Национална сигурност магистър Системи за сигурност - Информационна сигурност задочна 1,5 год.
Факултет по технически науки 9.1 Национална сигурност магистър Системи за сигурност - Управление на кризи и реагиране при бедствия (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по технически науки 9.1 Национална сигурност магистър Системи за сигурност - Управление на кризи и реагиране при бедствия задочна 1 год.
Факултет по технически науки 9.1 Национална сигурност доктор Административна сигурност редовна 3 год.
Факултет по технически науки 9.1 Национална сигурност доктор Административна сигурност задочна 4 год.
Факултет по технически науки 9.1 Национална сигурност доктор Административна сигурност самостоятелна 3 год.
Факултет по технически науки 9.1 Национална сигурност доктор Корпоративна сигурност редовна 3 год.
Факултет по технически науки 9.1 Национална сигурност доктор Корпоративна сигурност задочна 4 год.
Факултет по технически науки 9.1 Национална сигурност доктор Корпоративна сигурност самостоятелна 3 год.
Факултет по технически науки 9.1 Национална сигурност доктор Организационна сигурност редовна 3 год.
Факултет по технически науки 9.1 Национална сигурност доктор Организационна сигурност задочна 4 год.
Факултет по технически науки 9.1 Национална сигурност доктор Организационна сигурност самостоятелна 3 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Колеж - Добрич 1.2 Педагогика професионален бакалавър Начална училищна педагогика и информационни технологии редовна 3 год.
Колеж - Добрич 1.2 Педагогика професионален бакалавър Начална училищна педагогика и информационни технологии (не се осъществява нов прием) задочна 3 год.
Колеж - Добрич 1.2 Педагогика професионален бакалавър Начална училищна педагогика и чужд език редовна 3 год.
Колеж - Добрич 1.2 Педагогика професионален бакалавър Начална училищна педагогика и чужд език (не се осъществява нов прием) задочна 3 год.
Колеж - Добрич 1.2 Педагогика професионален бакалавър Предучилищна педагогика и чужд език редовна 3 год.
Колеж - Добрич 1.3 Педагогика на обучението по ... професионален бакалавър Педагогика на обучението по труд и техника, изобразително изкуство (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж - Добрич 3.5 Обществени комуникации и информационни науки професионален бакалавър Библиотечно-информационни дейности (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж - Добрич 3.5 Обществени комуникации и информационни науки професионален бакалавър Библиотечно-информационни дейности (не се осъществява нов прием) задочна 3 год.
Колеж - Добрич 3.5 Обществени комуникации и информационни науки професионален бакалавър Информационни технологии (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж - Добрич 3.5 Обществени комуникации и информационни науки професионален бакалавър Информационни технологии (не се осъществява нов прием) задочна 3 год.
Колеж - Добрич 3.9 Туризъм професионален бакалавър Туризъм (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж - Добрич 3.9 Туризъм професионален бакалавър Туризъм (не се осъществява нов прием) задочна 3 год.
Колеж - Добрич 4.6 Информатика и компютърни науки професионален бакалавър Информатика и информационни технологии редовна 3 год.
Колеж - Добрич 6.1 Растениевъдство професионален бакалавър Фермерство (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж - Добрич 6.1 Растениевъдство професионален бакалавър Фермерство (няма информация, не се осъществява нов прием) задочна 3 год.
Колеж - Добрич 6.2 Растителна защита професионален бакалавър Агроекология и растителна защита (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
Колеж - Добрич 6.2 Растителна защита професионален бакалавър Растителна защита редовна 3 год.
Решение на АС от 20.04.2017 г./ Протокол № 10

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 1.1 “Теория и управление на образованието“ в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“.

Акредитационният съвет на НАОА на 20.04.2017 г. (протокол № 10) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по педагогически науки от 17.12.2012 г. (протокол № 7) при програмната акредитация на професионално направление 1.1 „Теория и управление на образованието“ за образователно-квалификационната степен „магистър” по специалност „Управление на образованието“ в Шуменския университети „Еп. Константин Преславски“, с обща оценка 9,13 (девет цяло и тринадесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Шуменският университет „Еп. Константин Преславски“ е изпълнил препоръки № 1 и № 3 и частично е изпълнил препоръка № 2, формулирани в решението на Постоянната комисия по педагогически науки от 17.12.2012 г. (протокол № 7) при програмната акредитация на професионално направление 1.1 „Теория и управление на образованието“ за образователно-квалификационната степен „магистър” по специалност „Управление на образованието“, с обща оценка 9,13 (девет цяло и тринадесет стотни).

3. Шуменският университети „Еп. Константин Преславски“ да изпълни препоръка № 2 до следващата акредитация.

- Препоръка № 2: „Да се активизират и разнообразят формите на научни изяви на студентите, а така и на възможностите за студентска мобилност в и извън страната“. Срок: септември 2015 г.

Решение на АС от 20.04.2017 г./ Протокол № 10

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 4.1 “Физически науки“ в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“.

Акредитационният съвет на НАОА на 20.04.2017 г. (протокол № 10) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика от 11.01.2013 г. (протокол № 1) при програмната акредитация на професионално направление 4.1 „Физически науки” за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски, с обща оценка 9,30 (девет цяло и тридесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Шуменският университет „Еп. Константин Преславски“ е изпълнил препоръка № 1, формулирана в решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика от 11.01.2013 г. (протокол № 1) при програмната акредитация на професионално направление 4.1 „Физически науки” за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 9,30 (девет цяло и тридесет стотни).

Решение на АС от 16.02.2017 г./ Протокол № 4

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.8 “Икономика“ в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“.

Акредитационният съвет на НАОА на 16.02.2017 г. (протокол № 4) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 08.10.2013 г. (протокол № 31) при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”, с обща оценка 7,48 (седем цяло и четиридесет и осем стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Шуменският университет „Еп. Константин Преславски” е изпълнил препоръка № 3 и изпълнява препоръки № 1, № 2 и № 4, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 08.10.2013 г. (протокол № 31) при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 7,48 (седем цяло и четиридесет и осем стотни).

Решение на АС от 19.01.2017 г./ Протокол № 2

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 2.4 “Религия и теология“ в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“.

Акредитационният съвет на НАОА на 19.01.2017 г. (протокол № 2) взе следното решение:

Шуменският университет „Еп. Константин Преславски“ изпълнява програмата от мерки за отстраняване на констатираните слабости, посочени в решението на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства от 04.02.2015 г. (протокол № 2) с получена оценка 4,63 (четири цяло и шестдесет и три стотни) при програмната акредитация на професионално направление 2.4 „Религия и теология” за образователно-квалификационната степен „бакалавър” по специалност „Теология”.

Решение на АС от 23.06.2016 г./ Протокол № 15

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 6.2 “Растителна защита“ в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски.

Акредитационният съвет на НАОА на 23.06.2016 г. (протокол № 15) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по аграрни науки и ветеринарна медицина от 21.03.2013 г. (протокол № 04) при програмната акредитация на професионално направление 6.2 „Растителна защита“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ във Факултета по природни науки и образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър“ в Колежа-Добрич по специалност „Растителна защита“ на Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“, с обща оценка 7,07 (седем цяло и седем стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Шуменският университет “Еп. Константин Преславски” е изпълнил препоръки № 1, № 2, № 3, изпълнява препоръки № 4, № 5 и № 7 и частично изпълнява препоръка № 6, формулирани в решението на Постоянната комисия по аграрни науки и ветеринарна медицина от 21.03.2013 г. (протокол № 04) при програмната акредитация на професионално направление 6.2 „Растителна защита“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ във Факултета по природни науки и образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър“ в Колежа-Добрич по специалност „Растителна защита“, с обща оценка 7,07 (седем цяло и седем стотни).

3. Шуменският университет “Еп. Константин Преславски” да изпълни препоръка № 6 до следващата акредитация.

- Препоръка № 6: „Да се увеличи относителният дял на преподавателите, участващи в международни изследователски и образователни проекти“. Срок: постоянен с ежегодно отчитане.