Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Специализирано ВУ
  • София
  • 1618
  • кв. "Овча купел", ул. "Гусла" № 1
  • 02/40 15 811, 02/40 15 812, 02/40 15 813
  • 02/4015821
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,03 23.03.2022
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.8: Счетоводство, контрол и анализ програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,74 23.03.2021
ПН 3.8: Финанси, застраховане и осигуряване програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,95 23.03.2021
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Застраховане и осигуряване 3.8 Икономика бакалавър Застраховане, осигуряване и финанси редовна 4 год.
Застраховане и осигуряване 3.8 Икономика бакалавър Застраховане, осигуряване и финанси задочна 4 год.
Застраховане и осигуряване 3.8 Икономика бакалавър Застраховане, осигуряване и финанси дистанционна 4 год.
Застраховане и осигуряване 3.8 Икономика магистър Бизнес процеси и риск мениджмънт в застраховането задочна 1 год.
Застраховане и осигуряване 3.8 Икономика магистър Застрахователен бизнес и риск мениджмънт задочна 1 год.
Застраховане и осигуряване 3.8 Икономика магистър Застрахователен бизнес и риск мениджмънт дистанционна 1 год.
Застраховане и осигуряване 3.8 Икономика магистър Застрахователно дело редовна 1 год.
Застраховане и осигуряване 3.8 Икономика магистър Застрахователно дело задочна 1 год.
Застраховане и осигуряване 3.8 Икономика магистър Застрахователно дело дистанционна 1 год.
Застраховане и осигуряване 3.8 Икономика магистър Иновации и бизнес процеси в застраховането задочна 1 год.
Застраховане и осигуряване 3.8 Икономика магистър Пенсионно и здравно осигуряване редовна 1 год.
Застраховане и осигуряване 3.8 Икономика магистър Пенсионно и здравно осигуряване задочна 1 год.
Застраховане и осигуряване 3.8 Икономика магистър Пенсионно и здравно осигуряване дистанционна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър IT анализ и бизнес стратегии редовна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър IT анализ и бизнес стратегии задочна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър IT анализ и бизнес стратегии дистанционна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Бизнес икономика, предприемачество и иновации редовна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Бизнес икономика, предприемачество и иновации задочна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Бизнес икономика, предприемачество и иновации дистанционна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Бизнес информационни системи и комуникации (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Бизнес информационни системи и комуникации (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Бизнес мениджмънт и маркетинг редовна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Бизнес мениджмънт и маркетинг дистанционна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Бизнес психология и поведенческа икономика редовна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Бизнес психология и поведенческа икономика задочна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Бизнес психология и човешки ресурси редовна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Бизнес психология и човешки ресурси задочна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Бизнес психология и човешки ресурси дистанционна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг, продажби и електронен бизнес редовна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг, продажби и електронен бизнес задочна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг, продажби и електронен бизнес дистанционна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Международен бизнес и финанси редовна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Международен бизнес и финанси задочна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Международен бизнес и финанси дистанционна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Международна икономика и финанси (не се осъществява нов прием) дистанционна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Съвместна програма с Мериленд (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Финанси редовна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Финанси задочна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Финанси дистанционна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Финансов мениджмънт и бизнес право редовна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Финансов мениджмънт и маркетинг редовна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Финансов мениджмънт и маркетинг задочна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Финансов мениджмънт и маркетинг дистанционна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Финансов мениджмънт и маркетинг на английски език редовна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика бакалавър Финансов мениджмънт и маркетинг на английски език дистанционна 4 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Банков мениджмънт и инвестиционна дейност задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Банково дело дистанционна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Бизнес и дигитална трансформация: блокчейн иновации задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Бизнес иновации и предприемачество редовна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Бизнес мениджмънт и планиране в строителството задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Бизнес, маркетинг и ивент мениджмънт в туризма редовна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Дигитален маркетинг и бизнес финанси (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Дигитален маркетинг и бизнес финанси (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Дигитален маркетинг и бизнес финанси дистанционна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Икономика (лидерство и мениджмънт) редовна 1,5 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Икономика (лидерство и мениджмънт) задочна 1,5 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Икономика (лидерство и мениджмънт) дистанционна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Иновации, предприемачество и финанси редовна 1,5 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Иновации, предприемачество и финанси задочна 1,5 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Корпоративна социална отговорност (Финансов мениджмънт) задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Корпоративна социална отговорност (Финансов мениджмънт) дистанционна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Кръгова икономика и устойчив мениджмънт задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Международни отношения, глобална икономика и стратегически анализ задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Мениджмънт на иновационния диалог: бизнес, публични политики и социални иновации задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Мениджмънт на процеси, проекти и човешки ресурси в ИТ индустрията задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Предприемачество и финанси задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Приложна бизнес психология (хора. процеси. ефективност) редовна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Приложна бизнес психология (хора. процеси. ефективност) задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Продажби, бизнес финанси и комуникации редовна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Продажби, бизнес финанси и комуникации задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Продажби, бизнес финанси и комуникации дистанционна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Реклама, бизнес дизайн и бранд мениджмънт задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Реклама, иновативен маркетинг и бранд мениджмънт задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Системи и умения за продажби, коучинг и мотивация на търговци (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Управление на човешките ресурси и лидерско поведение редовна 1,5 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Управление на човешките ресурси и лидерско поведение задочна 1,5 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Управление на човешките ресурси и лидерско поведение дистанционна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Фасилити мениджмънт и управление на недвижимата собственост редовна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Фасилити мениджмънт и управление на недвижимата собственост задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Финанси редовна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Финанси задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Финанси дистанционна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Финанси (Журналистика и продуцентство) редовна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Финанси (Журналистика и продуцентство) задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Финанси (кино и шоубизнес) редовна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Финанси (кино и шоубизнес) задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Финанси (Лидерство и мениджмънт) задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Финанси с преподаване на английски език (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Финансов мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Финансов мениджмънт и маркетинг редовна 1,5 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Финансов мениджмънт и маркетинг задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Финансов мениджмънт и маркетинг дистанционна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика магистър Финансов мениджмънт и маркетинг на английски език (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Финанси 3.8 Икономика доктор Финанси, застраховане и осигуряване редовна 3 год.
Финанси 3.8 Икономика доктор Финанси, застраховане и осигуряване самостоятелна 3 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол редовна 4 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол задочна 4 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол дистанционна 4 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и финанси (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и финанси (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство, контрол и финанси редовна 4 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство, контрол и финанси задочна 4 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство, контрол и финанси дистанционна 4 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика магистър Бизнес анализ и ERP решения редовна 1 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика магистър Бизнес анализ и ERP решения задочна 1 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика магистър Бизнес софтуер и ERP платформи редовна 1 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика магистър Бизнес софтуер и ERP платформи задочна 1 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика магистър Дигитален маркетинг и онлайн анализ редовна 1 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика магистър Дигитален маркетинг и онлайн анализ задочна 1 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика магистър Дигитален маркетинг и онлайн анализ дистанционна 1 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика магистър Корпоративен контрол и икономически анализи (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика магистър Корпоративен контрол и икономически анализи дистанционна 1 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика магистър Одит и риск мениджмънт редовна 1 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика магистър Одит и риск мениджмънт задочна 1 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол редовна 1 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол задочна 1 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол дистанционна 2 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика магистър Счетоводство и управленски анализи дистанционна 1 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика магистър Счетоводство, контрол и корпоративен анализ редовна 1 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика магистър Счетоводство, контрол и корпоративен анализ задочна 1 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика магистър Счетоводство, контрол и корпоративен анализ дистанционна 1 год.
Счетоводство и контрол 3.8 Икономика доктор Счетоводство, контрол и анализ самостоятелна 3 год.
Съвместна програма Шефилд 3.8 Икономика бакалавър Бизнес мениджмънт редовна 4 год.
Съвместна програма Шефилд 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг редовна 4 год.
Съвместна програма Шефилд 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и финанси редовна 4 год.
Съвместна програма Шефилд 3.8 Икономика бакалавър Съвместна програма с Шефилд редовна 4 год.
Съвместна програма Шефилд 3.8 Икономика бакалавър Финансов мениджмънт и маркетинг редовна 4 год.
Съвместна програма Шефилд 3.8 Икономика магистър Банково дело и финанси редовна 2 год.
Съвместна програма Шефилд 3.8 Икономика магистър Банково дело и финанси задочна 2 год.
Съвместна програма Шефилд 3.8 Икономика магистър Бизнес и технология (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Съвместна програма Шефилд 3.8 Икономика магистър Бизнес мениджмънт и технологии - Шефилд задочна 2 год.
Съвместна програма Шефилд 3.8 Икономика магистър Бизнес мениджмънт, технологии и иновации задочна 2 год.
Съвместна програма Шефилд 3.8 Икономика магистър Дигитален маркетинг и социални медии задочна 2 год.
Съвместна програма Шефилд 3.8 Икономика магистър Маркетинг редовна 2 год.
Съвместна програма Шефилд 3.8 Икономика магистър Маркетинг задочна 2 год.
Съвместна програма Шефилд 3.8 Икономика магистър Маркетинг реклама и връзки с обществеността - Шефилд (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Съвместна програма Шефилд 3.8 Икономика магистър Маркетинг реклама и връзки с обществеността - Шефилд задочна 2 год.