Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • София
  • 1784
  • бул. Цариградско шосе 119
  • 02/9718069, 02/9708588
  • 02/9718052
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
2.2 История и археология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,01 17.01.2023
3.5 Обществени комуникации и информационни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,32 30.05.2024
4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,02 11.07.2023
9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,42 23.10.2025
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.5: Бизнес, административни обществени комуникации и технологии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,90 16.06.2021
ПН 3.5: Книгознание, библиотекознание и библиография програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 24.06.2025
ПН 3.5: Културно-историческото наследство в съвременна информационна среда програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 24.06.2025
ПН 3.5: Лидерство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,88 12.07.2024
ПН 3.5: Наукознание програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 16.06.2022
ПН 3.5: Организация и управление на информационни процеси програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,39 23.10.2025
ПН 3.5: Теория на информацията и управление на знания програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,90 16.06.2021
ПН 4.6: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 13.05.2019
ПН 4.6: Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 24.06.2025
ПН 9.1: Национална сигурност програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,92 25.05.2020
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
ФИН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Информационна сигурност (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
ФИН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Информационна сигурност (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
ФИН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Информационна сигурност (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФИН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Информационна сигурност (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
ФИН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Информационна сигурност и управление на знания (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФИН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Информационна сигурност и управление на знания (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
ФИН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Информационни технологии в медийната индустрия (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
ФИН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Информационни технологии в медийната индустрия (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
ФИН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Стратегическо ръководство, духовност, лидерство (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФИН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Стратегическо ръководство, духовност, лидерство (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информационна сигурност (ПН 4.6) редовна 4 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информационна сигурност (ПН 4.6) задочна 4 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информационни технологии редовна 4 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информационни технологии задочна 4 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информационни технологии (след ОКС "проф.бакалавър") редовна 1 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информационни технологии (след ОКС "проф.бакалавър") задочна 1 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информационни технологии в съдебната администрация редовна 4 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информационни технологии в съдебната администрация задочна 4 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информационно брокерство редовна 4 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информационно брокерство задочна 4 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информационно брокерство (след проф.бакалавър) (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информационно брокерство (след проф.бакалавър) (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Компютърни науки редовна 4 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Компютърни науки задочна 4 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Дигитален маркетинг и уеб дизайн редовна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Дигитален маркетинг и уеб дизайн задочна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Електронен бизнес и електронно управление редовна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Електронен бизнес и електронно управление задочна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационна сигурност (ПН 4.6) редовна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационна сигурност (ПН 4.6) задочна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни ресурси на правосъдието (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни ресурси на правосъдието задочна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни системи и технологии редовна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни системи и технологии задочна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни системи и технологии дистанционна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни технологии (не се осъществява нов прием) дистанционна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни технологии в медийния бизнес (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни технологии в медийния бизнес (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни технологии и информационно брокерство (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни технологии и информационно брокерство (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни технологии и информационно брокерство (не се осъществява нов прием) дистанционна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни технологии и финансов инженеринг редовна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни технологии и финансов инженеринг (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерни архитектури и управление на качеството редовна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерни архитектури и управление на качеството задочна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерно инженерство редовна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерно инженерство задочна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Цифрови технологии в креативните и рекреативните индустрии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФИН 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Цифрови технологии в креативните и рекреативните индустрии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност бакалавър Информационна сигурност редовна 4 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност бакалавър Информационна сигурност задочна 4 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална сигурност редовна 4 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална сигурност задочна 4 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална сигурност дистанционна 4 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална сигурност и културно-историческо наследство редовна 4 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална сигурност и културно-историческо наследство задочна 4 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност магистър Държавност, духовност и лидерство в националната сигурност (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност магистър Държавност, духовност и лидерство в националната сигурност (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност магистър Защита на личните данни и класифицираната информация редовна 1,5 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност магистър Защита на личните данни и класифицираната информация задочна 1,5 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност магистър Информационна сигурност (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност магистър Информационна сигурност (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност магистър Национална сигурност редовна 1,5 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност магистър Национална сигурност задочна 1,5 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност магистър Национална сигурност: духовност и лидерство (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност магистър Национална сигурност: духовност и лидерство (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност магистър Национална сигурност: държавност, духовност и лидерство (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФИН 9.1 Национална сигурност магистър Национална сигурност: държавност, духовност и лидерство (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Бизнес административни обществени комуникации и технологии редовна 3 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Бизнес административни обществени комуникации и технологии задочна 4 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Бизнес административни обществени комуникации и технологии самостоятелна 3 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Книгознание, библиотекознание и библиография редовна 3 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Книгознание, библиотекознание и библиография задочна 4 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Книгознание, библиотекознание и библиография самостоятелна 4 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда редовна 3 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда задочна 4 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда самостоятелна 3 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Наукознание редовна 3 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Наукознание задочна 4 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Наукознание самостоятелна 3 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство редовна 3 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство задочна 4 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство самостоятелна 4 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Организация и управление на информационни процеси редовна 3 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Организация и управление на информационни процеси задочна 4 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Организация и управление на информационни процеси самостоятелна 3 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Теория на информацията и управление на знания редовна 3 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Теория на информацията и управление на знания задочна 4 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Теория на информацията и управление на знания самостоятелна 3 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление редовна 3 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление задочна 4 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление самостоятелна 4 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки редовна 3 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки задочна 4 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки самостоятелна 3 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 9.1 Национална сигурност доктор Национална сигурност редовна 3 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 9.1 Национална сигурност доктор Национална сигурност задочна 4 год.
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 9.1 Национална сигурност доктор Национална сигурност самостоятелна 3 год.
ФБКН 2.2 История и археология бакалавър Културно-историческо наследство редовна 4 год.
ФБКН 2.2 История и археология бакалавър Културно-историческо наследство задочна 4 год.
ФБКН 2.2 История и археология магистър Историческо наследство и културни институции редовна 1,5 год.
ФБКН 2.2 История и археология магистър Историческо наследство и културни институции задочна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Архивистика и документалистика редовна 4 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Архивистика и документалистика задочна 4 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Библиотекознание и библиография редовна 4 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Библиотекознание и библиография задочна 4 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Библиотекознание и библиография (след ОКС "специалист") задочна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Библиотечен и информационен мениджмънт редовна 4 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Библиотечен и информационен мениджмънт задочна 4 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Информационни ресурси на туризма редовна 4 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Информационни ресурси на туризма задочна 4 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Информационни фондове на културно-историческото наследство редовна 4 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Информационни фондове на културно-историческото наследство задочна 4 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Книгознание и книгоразпространение (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Книгознание и книгоразпространение (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Комуникации и информиране редовна 4 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Комуникации и информиране задочна 4 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Обществени политики и практики редовна 4 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Обществени политики и практики задочна 4 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Печатни комуникации редовна 4 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Печатни комуникации задочна 4 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Библиотечни колекции (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Библиотечни колекции задочна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Библиотечно-информационен и културен мениджмънт редовна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Библиотечно-информационен и културен мениджмънт задочна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Библиотечно-информационен и културен мениджмънт дистанционна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Бизнес и административни информационни технологии и комуникации редовна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Бизнес и административни информационни технологии и комуникации задочна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Държавност, духовност и лидерски практики (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Държавност, духовност и лидерски практики задочна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Електронен контент: иновации и политики (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Електронен контент: иновации и политики (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Защита на културно-историческото наследство в РБългария редовна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Защита на културно-историческото наследство в РБългария задочна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Защита на културно-историческото наследство в РБългария (не се осъществява нов прием) дистанционна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Издателски бизнес и електронни ресурси (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Издателски бизнес и електронни ресурси задочна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Културен туризъм редовна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Културен туризъм задочна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Културни политики и културни взаимодействия в Югоизточна Европа редовна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Културни политики и културни взаимодействия в Югоизточна Европа задочна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Културно - историческото наследство в съвременната информационна среда (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Културно - историческото наследство в съвременната информационна среда задочна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Медиация редовна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Медиация задочна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Медийна информация и реклама редовна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Медийна информация и реклама задочна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Медийна информация и реклама дистанционна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Мениджмънт на документи и архиви (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Мениджмънт на документи и архиви задочна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Мениджмънт на книгата (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Музеен и арт мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Музеен и арт мениджмънт задочна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Реклама и мениджмънт на книгата (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Стратегически комуникации и информиране (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Стратегически комуникации и информиране (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Управление и информиране при стратегическите комуникации (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Управление и информиране при стратегическите комуникации задочна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Читалищно дело (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
ФБКН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Читалищно дело (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Решение на АС от 27.10.2016 г./ Протокол № 22

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.5 “Обществени комуникации и информационни науки“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Акредитационният съвет на НАОА на 27.10.2016 г. (протокол № 22) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност от 26.06.2013 г. (протокол № 14) при програмната акредитация на професионално направление 3.5 “Обществени комуникации и информационни науки” за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ във Факултета по библиотекознание и културно наследство на Университета по библиотекознание и информационни технологии, с обща оценка 8,37 (осем цяло и тридесет и седем стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Университетът по библиотекознание и информационни технологии, Факултетът по библиотекознание и културно наследство са изпълнили препоръка № 2, частично са изпълнили препоръка № 1 и изпълняват препоръки № 3 и № 4, формулирани в решението на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност от 26.06.2013 г. (протокол № 14) при програмната акредитация на професионално направление 3.5 “Обществени комуникации и информационни науки” за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,37 (осем цяло и тридесет и седем стотни).

3. Университетът по библиотекознание и информационни технологии, Факултетът по библиотекознание и културно наследство да изпълнят препоръка № 1 до следващата акредитация.

- Препоръка № 1: „Да се определи и запише квалификационната характеристика на дипломиралите се“. Срок: септември 2013

Решение на АС от 07.04.2016 г./ Протокол № 8

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 4.6 “Информатика и компютърни науки“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Акредитационният съвет на НАОА на 07.04.2016 г. (протокол № 8) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика от 17.11.2011 г. (протокол № 7) при програмната акредитация на професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” в Университета по библиотекознание и информационни технологии, с обща оценка 9,20 (девет цяло и двадесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Университетът по библиотекознание и информационни технологии изпълнява препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика от 17.11.2011 г. (протокол № 7) при програмната акредитация на професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”, с обща оценка 9,20 (девет цяло и двадесет стотни).

3. Обръща внимание на Университета по библиотекознание и информационни технологии за превишаването на капацитета на професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“ с 371 студенти – т.е. с 33% (данните са вписани в регистъра на МОН на действащи и прекъснали студенти и докторанти към 15.11.2015 г., последна актуализация – 12 февруари 2016 г. за професионалното направление).