Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Специализирано ВУ
  • София
  • 1700
  • ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1
  • 02/862 10 34, 02/80 62 124
  • 02/806 22 27
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,25 11.12.2024
5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,84 17.01.2025
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.7: Организация и управление в телекомуникациите и пощите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,31 11.12.2024
ПН 5.3: Теоретични основи на комуникационната техника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,81 17.01.2025
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра "Телекомуникации" 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Безжични комуникации редовна 3 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра "Телекомуникации" 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Безжични комуникации и разпръскване редовна 3 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра "Телекомуникации" 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Безжични комуникации и разпръскване (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра "Телекомуникации" 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Телекомуникационни мрежи редовна 3 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра "Телекомуникации" 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Телекомуникационни мрежи (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра "Телекомуникации" 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Телекомуникационни технологии редовна 3 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра "Телекомуникации" 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Телекомуникационни технологии (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра "Телекомуникации" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Мобилни комуникации и интернет редовна 2 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра "Телекомуникации" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Мобилни комуникации и интернет задочна 2 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра "Мениджмънт в съобщенията" 3.7 Администрация и управление професионален бакалавър Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите редовна 3 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра "Мениджмънт в съобщенията" 3.7 Администрация и управление професионален бакалавър Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите задочна 4 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра "Мениджмънт в съобщенията" 3.7 Администрация и управление магистър Смарт лидерство редовна 1 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра "Мениджмънт в съобщенията" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на услуги редовна 2 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра„Информационни технологии" 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Киберсигурност на високите технологии редовна 3 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра„Информационни технологии" 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Компютърно администриране на софтуерни приложения редовна 3 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра„Информационни технологии" 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Софтуерно проектиране редовна 3 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра„Информационни технологии" 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Телекомуникационна информатика редовна 3 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра„Информационни технологии" 5.3 Комуникационна и компютърна техника професионален бакалавър Телекомуникационна информатика (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра„Информационни технологии" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Информационни технологии редовна 2 год.
Факултет по телекомуникации и мениджмънт - катедра„Информационни технологии" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Информационни технологии задочна 2 год.