Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Специализирано ВУ
  • София
  • 1505
  • бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №94
  • 02/4409740, 02/4409750, 02/4409752, 02/4409789
  • 02/944 14 54
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,78 22.01.2024
8.3 Музикално и танцово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,47 29.01.2026
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 8.3: Музикознание и музикално изкуство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,45 13.04.2022
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по музика редовна 4 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по музика редовна 1 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Звукорежисура, звуков и медиен дизайн редовна 4 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Тонрежисура (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Дирижиране (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Дирижиране (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Дирижиране духов оркестър (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Дирижиране духов оркестър (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Звукорежисура и звуков дизайн за игри редовна 2 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Звукорежисура, звуков и медиен дизайн редовна 1 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Композиция редовна 1 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Композиция редовна 5 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Медийна композиция и електроакустична музика редовна 2 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Мениджмънт на музикалните индустрии редовна 1 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Музикознание редовна 1 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Музикознание редовна 5 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Музикотерапия редовна 2 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Оперно-симфонично дирижиране редовна 1 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Оперно-симфонично дирижиране редовна 5 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Теория на музиката редовна 5 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Тонрежисура (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Хорово дирижиране (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Хорово дирижиране редовна 5 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор .05.08.02 Музикознание и музикално изкуство редовна 3 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор .05.08.02 Музикознание и музикално изкуство самостоятелна 3 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Музикознание и музикално изкуство редовна 3 год.
Теоретико-композиторски и диригентски факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Музикознание и музикално изкуство самостоятелна 3 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Инструментално изкуство – акордеон редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Инструментално изкуство – арфа редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Инструментално изкуство - валдхорна редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Инструментално изкуство – виола редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Инструментално изкуство – виолончело редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Инструментално изкуство – кларнет редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Инструментално изкуство - класическа китара редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Инструментално изкуство – контрабас редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Инструментално изкуство – обой редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Инструментално изкуство – пиано редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Инструментално изкуство – тромпет редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Инструментално изкуство – туба редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Инструментално изкуство - ударни инструменти редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Инструментално изкуство – фагот редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Инструментално изкуство – флейта редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Инструментално изкуство – цигулка редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Инструментално изкуство – цугтромбон редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Фолклорно инструментално изкуство - гайда (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Фолклорно инструментално изкуство - гъдулка редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Фолклорно инструментално изкуство - кавал редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Фолклорно инструментално изкуство - тамбура редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Фолклорно пеене редовна 4 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментална педагогика - пиано редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментално изкуство – акордеон редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментално изкуство – арфа (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментално изкуство - валдхорна редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментално изкуство – виола редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментално изкуство – виолончело (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментално изкуство – кларнет редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментално изкуство - класическа китара редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментално изкуство – контрабас редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментално изкуство – обой (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментално изкуство – пиано редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментално изкуство – тромпет редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментално изкуство – туба (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментално изкуство - ударни инструменти редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментално изкуство – фагот редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментално изкуство – флейта редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментално изкуство – цигулка редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментално изкуство – цугтромбон редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Инструментално изкуство - чембало редовна 2 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Камерна музика (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Клавирен съпровод (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Орган (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор .05.08.02 Музикознание и музикално изкуство редовна 3 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор .05.08.02 Музикознание и музикално изкуство самостоятелна 3 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Музикознание и музикално изкуство редовна 3 год.
Инструментален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Музикознание и музикално изкуство самостоятелна 3 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Балетно изкуство - Балетна педагогика задочна 5 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Класическо пеене редовна 4 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Музикално-сценична режисура редовна 4 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Поп и джаз акордеон (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Поп и джаз баскитара редовна 4 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Поп и джаз китара редовна 4 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Поп и джаз контрабас редовна 4 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Поп и джаз пеене редовна 4 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Поп и джаз пиано редовна 4 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Поп и джаз саксофон редовна 4 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Поп и джаз тромпет редовна 4 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Поп и джаз ударни инструменти редовна 4 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Поп и джаз флейта (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Поп и джаз цугтромбон редовна 4 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Балетно изкуство - Балетна педагогика редовна 1 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Балетно изкуство - Балетна режисура редовна 2 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Балетно изкуство - Балетна режисура (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Вокална педагогика редовна 1 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Камерно пеене (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Класическо пеене редовна 1 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Музикално-сценична режисура редовна 1 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Оперета и мюзикъл редовна 1 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Поп и джаз баскитара (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Поп и джаз китара редовна 1 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Поп и джаз контрабас редовна 1 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Поп и джаз пеене редовна 1 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Поп и джаз пиано (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Поп и джаз саксофон редовна 1 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Поп и джаз тромпет (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Поп и джаз ударни инструменти редовна 1 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Поп и джаз флейта редовна 1 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Поп и джаз цугтромбон (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор .05.08.02 Музикознание и музикално изкуство редовна 3 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор .05.08.02 Музикознание и музикално изкуство самостоятелна 3 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Музикознание и музикално изкуство редовна 3 год.
Вокален факултет 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Музикознание и музикално изкуство самостоятелна 3 год.