Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Специализирано ВУ
  • София
  • 1000
  • ул. "Георги С.Раковски" № 108А
  • 02/987-98-62, 02/987-34-24, 02/987-48-63
  • Няма информация
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
8.4 Театрално и филмово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,03 17.07.2025
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 8.4: Кинознание, киноизкуство и телевизия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,25 31.05.2023
ПН 8.4: Театрознание и театрално изкуство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,09 31.05.2023
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Актьорство за драматичен театър редовна 4 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Актьорство за куклен театър редовна 4 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Пантомима (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Режисура за драматичен театър редовна 4 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Режисура за куклен театър редовна 4 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Режисура и организация на кукления театър (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Режисура и организация на театралния процес (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Сценичен и екранен дизайн редовна 4 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Сценография редовна 4 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Сценография за куклен театър редовна 4 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Танцов театър (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Театрална продукция редовна 4 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Театрознание и театрален мениджмънт редовна 4 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Театър на движението редовна 4 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Актьорско майсторство за театър и кино (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Актьорско майсторство за театър и кино (2 год) (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Анимационна режисура (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Мениджмънт в сценичните изкуства (4 сем) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии редовна 1,5 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Образователен и терапевтичен куклен театър (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Приложни изкуства (Сценография за куклен театър) (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Публична реч редовна 1 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Режисура в куклено-театралните практики редовна 1,5 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Режисура в сценичните изкуства редовна 1 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Режисура за вариететен театър и шоу програми (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Режисура за драматичен театър (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Режисура за куклен театър (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Театрална режисура (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Театрална режисура (куклен театър) (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Театрално изкуство редовна 1,5 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Театрално изкуство (4 сем) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Театрознание (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство доктор .05.08.01 Театрознание и театрално изкуство редовна 3 год.
Факултет "Сценични изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство доктор Театрознание и театрално изкуство редовна 3 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Анимация редовна 4 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Анимация и виртуален дизайн (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Драматургия редовна 4 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Екранни изследвания и журналистика редовна 4 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Кинознание (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Филмов и телевизионен дизайн редовна 4 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Филмов и телевизионен звук редовна 4 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Филмов и телевизионен монтаж редовна 4 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Филмова и телевизионна режисура редовна 4 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Филмово и телевизионно операторство редовна 4 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Филмово и телевизионно продуценство редовна 4 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Фотография редовна 4 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Художествена и приложна фотография (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Естетика на приложната фотография редовна 1 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Кинознание (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Мениджмънт в екранните изкуства редовна 1,5 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Мениджмънт в екранните изкуства (4 сем) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Телевизионна режисура (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Филмова и телевизионна режисура (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Филмова и телевизионна режисура (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Филмово и телевизионно изкуство (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Филмово и телевизионно изкуство (4 сем) (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Филмово и телевизионно операторство (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство доктор .05.08.03 Кинознание, киноизкуство и телевизия редовна 3 год.
Факултет "Екранни изкуства" 8.4 Театрално и филмово изкуство доктор Кинознание, киноизкуство и телевизия редовна 3 год.
Решение на АС от 02.02.2017 г./ Протокол № 3

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“.

Акредитационният съвет на НАОА на 02.02.2017 г. (протокол № 3) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 14.09.2012 г. (протокол № 18) при институционалната акредитация на Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София, с обща оценка 9,14 (девет цяло и четиринадесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София е изпълнила препоръки № 1, № 3 и № 4 и изпълнява препоръка № 2, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 14.09.2012 г. (протокол № 18) при институционалната акредитация, с обща оценка 9,14 (девет цяло и четиринадесет стотни).

3. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София.

4. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” - София относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 3, № 5, № 6, № 8, № 9, № 10 и № 11 и доказват частичното спазване на критерии № 1, № 2, № 4 и № 7.

5. Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” - София да осигури спазването на критерии № 1, № 2, № 4 и № 7 до следващата институционална акредитация.

- Критерий № 1: „Цели, функции и структура на системата по качеството на обучението и на академичния състав”.

- Критерий № 2: „Съдържателни изисквания на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав”.

- Критерий № 4: „Обвързване на атестирането на преподавателския състав с приноси към качеството на обучение и постигане целите по качеството във ВУ”.

- Критерий № 7: „Проведени външни и вътрешни одити на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав на ВУ”.