Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Специализирано ВУ
  • София
  • 1700
  • Студентски град
  • 02/4014100, 0898776687, 0898776440, 0898776450, 0898776687
  • 02/4007504
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,47 06.04.2026
7.5 Здравни грижи програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,20 30.06.2021
7.6 Спорт програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,32 12.05.2026
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 7.4: Кинезитерапия програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,15 03.09.2021
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 1.3: Физическото възпитание в образователната система програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,46 27.09.2022
ПН 7.4: Кинезитерапия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,80 12.01.2022
ПН 7.5: Уелнес – промоция на здравето програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,02 20.12.2021
ПН 7.6: Спортна психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 20.12.2022
ПН 7.6: Теория и методология на спортната наука програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,45 20.12.2022
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет "Педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по физическо възпитание редовна 4 год.
Факултет "Педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по физическо възпитание задочна 5 год.
Факултет "Педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Младежка идентичност и спорт (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Младежки дейности и спорт редовна 1 год.
Факултет "Педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Младежки дейности и спорт задочна 1 год.
Факултет "Педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Младежки дейности и спорт дистанционна 1 год.
Факултет "Педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по физическо възпитание (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика на обучението по физическо възпитание (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Физическо възпитание и спорт редовна 1 год.
Факултет "Педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Физическо възпитание и спорт задочна 1 год.
Факултет "Педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Физическото възпитание в образователната система редовна 3 год.
Факултет "Педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Физическото възпитание в образователната система задочна 4 год.
Факултет "Педагогика" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Физическото възпитание в образователната система самостоятелна 3 год.
Факултет "Педагогика" 7.6 Спорт доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) редовна 3 год.
Факултет "Педагогика" 7.6 Спорт доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) задочна 4 год.
Факултет "Педагогика" 7.6 Спорт доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) самостоятелна 3 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт бакалавър Спорт редовна 4 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт бакалавър Спорт задочна 5 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт бакалавър Спортен мениджмънт редовна 4 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Олимпизъм и олимпийско движение (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Олимпизъм и олимпийско движение (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Олимпизъм и спорт редовна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Олимпизъм и спорт задочна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Спорт (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Спорт (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Спорт за високи постижения редовна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Спорт за високи постижения задочна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Спорт и сигурност редовна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Спорт и сигурност задочна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Спорт, фитнес, здраве редовна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Спорт, фитнес, здраве задочна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Спорт, фитнес, здраве дистанционна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Спортен мениджмънт редовна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Спортен мениджмънт задочна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Спортен мениджмънт дистанционна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Спортна анимация (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Спортна анимация (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Спортна журналистика редовна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Спортна журналистика задочна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Спортна психология редовна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Спортна психология задочна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Създаване и реализация на спортни шоу програми редовна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт магистър Създаване и реализация на спортни шоу програми (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт доктор Спортна психология редовна 3 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт доктор Спортна психология задочна 4 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт доктор Спортна психология самостоятелна 3 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) редовна 3 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) задочна 4 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) самостоятелна 3 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт доктор Теория и методология на спортната наука редовна 3 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт доктор Теория и методология на спортната наука задочна 4 год.
Факултет "Спорт" 7.6 Спорт доктор Теория и методология на спортната наука самостоятелна 3 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.4 Обществено здраве бакалавър Кинезитерапия редовна 4 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.4 Обществено здраве магистър Кинезитерапия (няма информация) редовна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.4 Обществено здраве доктор Кинезитерапия редовна 3 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.4 Обществено здраве доктор Кинезитерапия задочна 4 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.4 Обществено здраве доктор Кинезитерапия самостоятелна 3 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.5 Здравни грижи магистър Кинезитерапия и рехабилитация (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.5 Здравни грижи магистър Спа култура, хидро, лито и таласо практики задочна 2 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.5 Здравни грижи магистър Физикална терапия и рехабилитация редовна 2 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.5 Здравни грижи доктор Уелнес - промоция на здравето редовна 3 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.5 Здравни грижи доктор Уелнес - промоция на здравето задочна 4 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.5 Здравни грижи доктор Уелнес - промоция на здравето самостоятелна 3 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.6 Спорт бакалавър Адаптирана физическа активност редовна 4 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.6 Спорт бакалавър Спортна анимация редовна 4 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.6 Спорт магистър SPA култура, източни и аква практики (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.6 Спорт магистър SPA култура, източни и аква практики задочна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.6 Спорт магистър Адаптирана физическа активност и спорт редовна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.6 Спорт магистър Адаптирана физическа активност и спорт задочна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.6 Спорт магистър Спортна анимация редовна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.6 Спорт магистър Спортна анимация (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.6 Спорт доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) редовна 3 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.6 Спорт доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) задочна 4 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм" 7.6 Спорт доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) самостоятелна 3 год.