Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Специализирано ВУ
  • София
  • 1000
  • Шипка 1
  • 02/988-17-01, 02/988-17-02, 02/988-59-00, 02/870-21-06, 02/987-81-49
  • 02/987-80-64
  • Бургас
  • Няма информация
  • Няма информация
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
8.2 Изобразително изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,43 20.11.2019
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 8.2: Изкуствознание и изобразителни изкуства програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,52 20.11.2019
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Графика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Живопис (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Изкуствознание (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Книга и печатна графика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Книга, илюстрация и печатна графика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Плакат и визуална комуникация (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Скулптура (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Стенопис (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Графика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Дигитални изкуства (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Живопис (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Изкуствознание (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Книга и печатна графика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Плакат и визуална комуникация (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Скулптура (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Стенопис (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Теория и практика на художественото образование (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Фотография (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство доктор .05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства редовна 3 год.
Факултет за изящни изкуства 8.2 Изобразително изкуство доктор Изкуствознание и изобразителни изкуства редовна 3 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Дизайн на детската среда (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Дизайн на порцелан и стъкло (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Индустриален дизайн (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Керамика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Метал (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Мода (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Порцелан и стъкло (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Резба (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Рекламен дизайн (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Сценография (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Текстил - изкуство и дизайн (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Дизайн на детската среда (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Дизайн на порцелан и стъкло (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Индустриален дизайн (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Керамика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Метал (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Мода (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Резба (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Рекламен дизайн (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Реставрация (изтекла акредитация по ПН) редовна 5 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Сценография (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство магистър Текстил - изкуство и дизайн (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство доктор .05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства редовна 3 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство доктор .05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства задочна 4 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство доктор Изкуствознание и изобразителни изкуства редовна 3 год.
Факултет за приложни изкуства 8.2 Изобразително изкуство доктор Изкуствознание и изобразителни изкуства задочна 4 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Графика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Дизайн на детската среда (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Дизайн на порцелан и стъкло (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Живопис (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Изкуствознание (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Индустриален дизайн (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Керамика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Книга и печатна графика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Книга, илюстрация и печатна графика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Метал (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Мода (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Плакат и визуална комуникация (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Порцелан и стъкло (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Резба (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Рекламен дизайн (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Скулптура (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Стенопис (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Сценография (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство бакалавър Текстил - изкуство и дизайн (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Графика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Дигитални изкуства (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Дизайн на детската среда (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Дизайн на порцелан и стъкло (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Живопис (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Изкуствознание (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Индустриален дизайн (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Керамика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Книга и печатна графика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Метал (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Мода (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Плакат и визуална комуникация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Резба (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Рекламен дизайн (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Реставрация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Скулптура (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Стенопис (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Сценография (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Текстил - изкуство и дизайн (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Теория и практика на художественото образование (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство магистър Фотография (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
8.2 Изобразително изкуство доктор Изкуствознание и изобразителни изкуства редовна 3 год.
8.2 Изобразително изкуство доктор Изкуствознание и изобразителни изкуства задочна 4 год.