Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

 • Университет
 • София
 • 1700
 • Студентски град " Христо Ботев "
 • 02/81-95-256, 02/962-38-03, 02/81-95-309, 02/81-95-521
 • 02/962-39-03
 • Хасково
 • гр. Хасково 6300, обл. Хасково бул. България 168
 • 038-66-45-57 038-62-33-54
 • Пловдив
 • гр. Пловдив бул. " Кукленско шосе " № 13
 • 032-34-56-19 0882392749
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.1 Социология, антропология и науки за културата програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,03 16.03.2021
3.3 Политически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,06 03.11.2021
3.5 Обществени комуникации и информационни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,42 23.12.2022
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,83 03.09.2020
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,90 22.03.2025
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.6: Право програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,19 28.07.2022
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 2.2: Стопанска история програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 15.04.2021
ПН 3.1: Социология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 16.03.2021
ПН 3.3: Политология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 03.11.2021
ПН 3.5: Журналистика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,35 23.12.2022
ПН 3.5: Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 02.03.2017
ПН 3.6: Административно право и административен процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 28.07.2022
ПН 3.6: Граждански процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,32 11.10.2023
ПН 3.6: Гражданско и семейно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,14 28.07.2022
ПН 3.6: Изобретателско, авторско и патентно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,89 11.09.2019
ПН 3.6: Международно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,45 12.09.2024
ПН 3.6: Международно частно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,50 12.09.2024
ПН 3.6: Наказателно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,73 28.07.2021
ПН 3.6: Наказателно-процесуално право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,80 28.07.2021
ПН 3.6: Право на интелектуалната собственост програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,44 24.10.2024
ПН 3.6: Римско частно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,92 24.10.2024
ПН 3.6: Теория на държавата и правото. Политически и правни учения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,44 11.10.2023
ПН 3.6: Трудово право и обществено осигуряване програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,54 08.06.2022
ПН 3.7: Администрация и управление (регионално развитие) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,58 03.09.2020
ПН 3.7: Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,60 27.05.2021
ПН 3.7: Социално управление програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,78 03.09.2020
ПН 3.8: Икономика и организация на труда програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,70 07.07.2020
ПН 3.8: Икономика и управление (агробизнес, екоикономика) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,80 07.07.2020
ПН 3.8: Икономика и управление (индустрия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,70 07.07.2020
ПН 3.8: Икономика и управление (интелектуална собственост по отрасли) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,44 09.12.2021
ПН 3.8: Икономика и управление (недвижима собственост) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 09.12.2021
ПН 3.8: Икономика и управление (отбрана и сигурност) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,47 09.12.2021
ПН 3.8: Икономика и управление (предприемачество) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 30.11.2022
ПН 3.8: Икономика и управление (стопанска логистика) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,51 27.05.2021
ПН 3.8: Икономика и управление (транспорт)  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,60 27.05.2021
ПН 3.8: Икономика и управление (туризъм)  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,63 27.05.2021
ПН 3.8: Икономика и управление (търговия)  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 27.05.2021
ПН 3.8: Маркетинг програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,80 07.07.2020
ПН 3.8: Организация и управление извън сферата на материалното производство (интелектуална собственост в творческите индустрии) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,63 09.12.2021
ПН 3.8: Организация и управление на производството (индустрия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 07.07.2020
ПН 3.8: Планиране програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,80 07.07.2020
ПН 3.8: Политическа икономия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,80 07.07.2020
ПН 3.8: Приложение на изчислителната техника в икономиката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,80 07.07.2020
ПН 3.8: Световно стопанство и международни икономически отношения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,80 07.07.2020
ПН 3.8: Статистика и демография програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,80 07.07.2020
ПН 3.8: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност  (счетоводна отчетност и анализ) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,70 07.07.2020
ПН 3.8: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност  (финансов контрол) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,70 07.07.2020
ПН 3.8: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,80 07.07.2020
ПН 5.5: Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,48 23.12.2022
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Общоикономически факултет 2.2 История и археология доктор История на България редовна 3 год.
Общоикономически факултет 2.2 История и археология доктор История на България задочна 4 год.
Общоикономически факултет 2.2 История и археология доктор История на България самостоятелна 3 год.
Общоикономически факултет 2.2 История и археология доктор Стопанска история редовна 3 год.
Общоикономически факултет 2.2 История и археология доктор Стопанска история задочна 4 год.
Общоикономически факултет 2.2 История и археология доктор Стопанска история самостоятелна 3 год.
Общоикономически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Направление "Социология, антропология и науки за културата" редовна 4 год.
Общоикономически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Социология редовна 4 год.
Общоикономически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Социология (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Общоикономически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Социология със спец. "Европейска социална политика и социална работа" (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Общоикономически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Социология със специализация "Приложна социология" (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Общоикономически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Социология със специализация "Социални изследвания, анализи и проекти" редовна 1 год.
Общоикономически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Социология редовна 3 год.
Общоикономически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Социология задочна 4 год.
Общоикономически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Социология самостоятелна 3 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика бакалавър Застраховане и социално дело редовна 4 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика редовна 4 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика дистанционна 4 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика на човешките ресурси редовна 4 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика с преподаване на английски език редовна 4 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономическа социология редовна 4 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономическа социология и психология редовна 4 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика бакалавър Макроикономика редовна 4 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика бакалавър Поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" редовна 4 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика бакалавър Поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" редовна 4 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика бакалавър Поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" дистанционна 4 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика бакалавър Политическа икономия редовна 4 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика магистър Бизнес психология и социология редовна 1 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика магистър Дигитална икономика редовна 1 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика магистър Застраховане и социално дело редовна 2 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика магистър Здравословни и безопасни условия на труд редовна 1,5 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика магистър Здравословни и безопасни условия на труд (не се осъществява нов прием) дистанционна 1,5 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на човешките ресурси (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси" редовна 2 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси" дистанционна 2 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика магистър Макроикономика (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика магистър Макроикономика и финанси редовна 2 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и организация на труда редовна 3 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и организация на труда задочна 4 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и организация на труда самостоятелна 3 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика доктор Политическа икономия редовна 3 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика доктор Политическа икономия задочна 4 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика доктор Политическа икономия самостоятелна 3 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика бакалавър Аграрен бизнес редовна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика бакалавър Бизнес икономика редовна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика бакалавър Бизнес икономика с преподаване на английски език редовна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика бакалавър Екоикономика редовна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика на околната среда с преподаване на английски език редовна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика бакалавър Индустриален бизнес редовна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика бакалавър Интелектуална собственост и бизнес редовна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика бакалавър Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика бакалавър Мениджмънт на недвижимата собственост редовна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика бакалавър Направление "Икономика и бизнес" редовна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика бакалавър Предприемачество редовна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика бакалавър Творчески индустрии и бизнес редовна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика магистър Аграрен бизнес (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика магистър Агробизнес и управление на територията редовна 1 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика магистър Бизнес анализи и проекти редовна 1,5 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика магистър Бизнес и иновации с преподаване на английски език (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика магистър Бизнес икономика редовна 1,5 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика магистър Бизнес лидерство редовна 1 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика магистър Бизнес с недвижими имоти (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика магистър Екоикономика и бизнес редовна 1 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на недвижимата собственост (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика магистър Интелектуална собственост и бизнес (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика магистър Мениджмънт на недвижимата собственост редовна 1 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика магистър Предприемачество със специализация "Фамилно предприемачество" (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика магистър Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика магистър Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата" (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (агробизнес, екоикономика) редовна 3 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (агробизнес, екоикономика) задочна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (агробизнес, екоикономика) самостоятелна 3 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (индустрия) редовна 3 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (индустрия) задочна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (индустрия) самостоятелна 3 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (интелектуална собственост по отрасли) редовна 3 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (интелектуална собственост по отрасли) задочна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (интелектуална собственост по отрасли) самостоятелна 3 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (недвижима собственост) редовна 3 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (недвижима собственост) задочна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (недвижима собственост) самостоятелна 3 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (предприемачество) редовна 3 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (предприемачество) задочна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (предприемачество) самостоятелна 3 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (интелектуална собственост в творческите индустрии) редовна 3 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (интелектуална собственост в творческите индустрии) задочна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (интелектуална собственост в творческите индустрии) самостоятелна 3 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Организация и управление на производството (индустрия) редовна 3 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Организация и управление на производството (индустрия) задочна 4 год.
Бизнес факултет 3.8 Икономика доктор Организация и управление на производството (индустрия) самостоятелна 3 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление доктор Администрация и управление (Регионално развитие) редовна 3 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление доктор Администрация и управление (Регионално развитие) задочна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление доктор Администрация и управление (Регионално развитие) самостоятелна 3 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация) редовна 3 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация) задочна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация) самостоятелна 3 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление доктор Социално управление редовна 3 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление доктор Социално управление задочна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление доктор Социално управление самостоятелна 3 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика доктор Маркетинг редовна 3 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика доктор Маркетинг задочна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика доктор Маркетинг самостоятелна 3 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика доктор Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство) редовна 3 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика доктор Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство) задочна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика доктор Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство) самостоятелна 3 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика доктор Планиране редовна 3 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика доктор Планиране задочна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика доктор Планиране самостоятелна 3 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" редовна 4 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" дистанционна 4 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство редовна 4 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол дистанционна 4 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Финанси редовна 4 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовна 4 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Финансов контрол редовна 4 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Банково дело и международни финанси (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Европейски бизнес и финанси редовна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Международно банкиране и финансови пазари редовна 1,5 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Одитинг редовна 1,5 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Противодействие на корупцията редовна 1 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Публичен финансов мениджмънт редовна 1,5 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Публични финанси (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Публични финанси (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводство редовна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол дистанционна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводство със специализация "Счетоводство и бизнес анализ" редовна 1 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводство със специализация "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" редовна 1 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводство със специализацоя "Финансова отчетност" редовна 1 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език редовна 1 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Финанси редовна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Финанси (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Финанси (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Финанси със специализация "Банково дело и международни финанси" (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Финанси със специализация "Публични финанси" (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Финансов контрол (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Финансов контрол и финансово право редовна 1,5 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Финансов контрол със специализация "Одитинг" (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Финансов мениджмънт редовна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Финансов мениджмънт дистанционна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност и анализ) редовна 3 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност и анализ) задочна 4 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност и анализ) самостоятелна 3 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол) редовна 3 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол) задочна 4 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов контрол) самостоятелна 3 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка редовна 3 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка задочна 4 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика доктор Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка самостоятелна 3 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Медии и журналистика редовна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Медия икономика редовна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Обществени комуникации и информационни науки(Медии и журналистика) редовна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Обществени комуникации и информационни науки(Медия икономика) редовна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" редовна 1,5 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Журналистика редовна 3 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Журналистика задочна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Журналистика самостоятелна 3 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации) редовна 3 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации) задочна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации) самостоятелна 3 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика бакалавър Бизнес логистика редовна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика бакалавър Икономика на отбраната и сигурността редовна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика бакалавър Икономика на транспорта (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика бакалавър Икономика на транспорта и енергетиката редовна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика бакалавър Икономика на туризма редовна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика бакалавър Икономика на туризма с преподаване на английски език (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика бакалавър Икономика на търговията редовна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика бакалавър Поднаправление "Икономика и инфраструктура" редовна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика бакалавър Поднаправление "Икономика и инфраструктура" дистанционна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика бакалавър Стопанска логистика редовна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Бизнес логистика редовна 1,5 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Енергиен бизнес редовна 1,5 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Икономика и управление на железопътния транспорт (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Икономика на вътрешния ред редовна 1 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Икономика на отбраната и сигурността редовна 2 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Икономика на отбраната и сигурността с преподаване на английски език със специализация "Ядрена сигурност" редовна 2 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Икономика на отбраната и сигурността със специализация "Корпоративна сигурност" редовна 1 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Икономика на транспорта редовна 2 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Икономика на търговията редовна 2 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Интелигентни транспортни системи редовна 1 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Международен туризъм редовна 1,5 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Мениджмънт в туризма дистанционна 1,5 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Стопанска логистика (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Стопанска логистика със специализация "Управление на веригата за доставки (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Транспортен мениджмънт редовна 1 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Управление на веригата на доставките редовна 1 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език редовна 1 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Управление на киберсигурността редовна 1 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика магистър Управление на търговските вериги дистанционна 1 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (отбрана и сигурност) редовна 3 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (отбрана и сигурност) задочна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (отбрана и сигурност) самостоятелна 3 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (стопанска логистика) редовна 3 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (стопанска логистика) задочна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (стопанска логистика) самостоятелна 3 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (транспорт) редовна 3 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (транспорт) задочна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (транспорт) самостоятелна 3 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (туризъм) редовна 3 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (туризъм) задочна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (туризъм) самостоятелна 3 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (търговия) редовна 3 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (търговия) задочна 4 год.
Факултет " Икономика на инфраструктурата " 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (търговия) самостоятелна 3 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.3 Политически науки бакалавър Европеистика редовна 4 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.3 Политически науки бакалавър Международни отношения редовна 4 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.3 Политически науки бакалавър Направление "Международни отношения" редовна 4 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.3 Политически науки бакалавър Направление "Политология" редовна 4 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.3 Политически науки бакалавър Политология редовна 4 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.3 Политически науки магистър Международни отношения: "Управление на конфликти" редовна 1 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.3 Политически науки магистър Международни отношения:"Международна публична администрация" (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.3 Политически науки магистър Национална сигурност редовна 1 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.3 Политически науки магистър Политика и бизнес редовна 1 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.3 Политически науки магистър Политология (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.3 Политически науки магистър Политология със специализация " Приложна политология" (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.3 Политически науки доктор Политология редовна 3 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.3 Политически науки доктор Политология задочна 4 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.3 Политически науки доктор Политология самостоятелна 3 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика бакалавър Международни икономически отношения редовна 4 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика бакалавър Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовна 4 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика бакалавър Поднаправление "Икономика и управление с преподаване на английски език" (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика бакалавър Поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" редовна 4 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика бакалавър Поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" редовна 4 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика магистър Дигитален маркетинг редовна 1 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика магистър Дуална магистърска програма по международен бизнес с преподаване на английски език (с университета по международни науки–Рим) редовна 2 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика магистър Европейска интеграция (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика магистър Международен бизнес редовна 1,5 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика магистър Международен бизнес - английски език редовна 2 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика магистър Международен мениджмънт дистанционна 1,5 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика магистър Международни икономически отношения редовна 2 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика магистър Международни икономически отношения (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика магистър Международни икономически отношения със специализация "Международен бизнес в интернет" (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика магистър Международни икономически отношения със специализация "Международен мениджмънт" (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика магистър Международни икономически отношения със специализация "Международни финанси" (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика магистър Международни икономически отношения със специализация "Управление на международни проекти" редовна 2 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика магистър Международни икономически отношения със специализация "Управление на международни проекти" (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика магистър Международни финанси (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика магистър Международни финанси и бизнес редовна 1,5 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика магистър Теория и практика на валутната търговия - FOREX (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика магистър Управление на международни проекти редовна 1,5 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика магистър Управление на международни проекти дистанционна 1,5 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика доктор Световно стопанство и МИО редовна 3 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика доктор Световно стопанство и МИО задочна 4 год.
Факултет " Международна икономика и политика " 3.8 Икономика доктор Световно стопанство и МИО самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право магистър Право редовна 5,5 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Административни право и административен процес редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Административни право и административен процес задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Административни право и административен процес самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Граждански процес самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Изобретателско, авторско и патентно право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Изобретателско, авторско и патентно право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Изобретателско, авторско и патентно право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателно право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателно право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателно право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателно-процесуално право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателно-процесуално право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателно-процесуално право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Римско частно право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Римско частно право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Римско частно право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото. Политически и правни учения. редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото. Политически и правни учения. задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото. Политически и правни учения. самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Трудово право и обществено осигуряване редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Трудово право и обществено осигуряване задочна 4 год.
Факултет "Приложна информатика и статистика" 3.8 Икономика доктор Приложение на изчислителната техника в икономиката редовна 3 год.
Факултет "Приложна информатика и статистика" 3.8 Икономика доктор Приложение на изчислителната техника в икономиката задочна 4 год.
Факултет "Приложна информатика и статистика" 3.8 Икономика доктор Приложение на изчислителната техника в икономиката самостоятелна 3 год.
Факултет "Приложна информатика и статистика" 3.8 Икономика доктор Статистика и демография редовна 3 год.
Факултет "Приложна информатика и статистика" 3.8 Икономика доктор Статистика и демография задочна 4 год.
Факултет "Приложна информатика и статистика" 3.8 Икономика доктор Статистика и демография самостоятелна 3 год.
Институт по Предприемачество 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (предприемачество) редовна 3 год.
Институт по Предприемачество 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (предприемачество) задочна 4 год.
Институт по Предприемачество 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (предприемачество) самостоятелна 3 год.
Институт по Творчески индустрии и бизнес 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (интелектуална собственост по отрасли) редовна 3 год.
Институт по Творчески индустрии и бизнес 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (интелектуална собственост по отрасли) задочна 4 год.
Институт по Творчески индустрии и бизнес 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (интелектуална собственост по отрасли) самостоятелна 3 год.
Институт по Творчески индустрии и бизнес 3.8 Икономика доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (интелектуална собственост в творческите индустрии) редовна 3 год.
Институт по Творчески индустрии и бизнес 3.8 Икономика доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (интелектуална собственост в творческите индустрии) задочна 4 год.
Институт по Творчески индустрии и бизнес 3.8 Икономика доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (интелектуална собственост в творческите индустрии) самостоятелна 3 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление бакалавър Администрация и управление с преподаване на английски език (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация редовна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация дистанционна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление бакалавър Направление "Администрация и управление" редовна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление бакалавър Направление "Администрация и управление" дистанционна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация редовна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация дистанционна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление бакалавър Регионално развитие редовна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление бакалавър Регионално развитие дистанционна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация редовна 2 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация дистанционна 2 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация със специализация "Бизнес комуникации" (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация със специализация "Висш мениджмънт" редовна 1,5 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация със специализация "Висш мениджмънт" дистанционна 1,5 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Електронно управление редовна 1 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация редовна 2 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация със спец. "Държавна администрация" дистанционна 1,5 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" дистанционна 1,5 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Развитие на интелигентни градове дистанционна 1,5 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Регионален бизнес и мениджмънт редовна 1,5 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Регионален бизнес и мениджмънт дистанционна 1,5 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Регионално развитие (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Регионално развитие със специализация "Регионален мениджмънт и бизнес" (не се осъществява нов прием) дистанционна 1,5 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг редовна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг дистанционна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика бакалавър Прогнозиране и планиране редовна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика магистър Корпоративни стратегии и дигитални трансформации редовна 1,5 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика магистър Маркетинг редовна 2 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика магистър Маркетинг дистанционна 2 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика магистър Маркетинг със специализация "Бранд мениджмънт" редовна 1,5 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика магистър Маркетинг със специализация "Рекламен мениджмънт" редовна 2 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика магистър Маркетинг със специализация "Рекламен мениджмънт" дистанционна 2 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика магистър Прогнозиране и планиране редовна 2 год.
Факултет " Приложна информатика и статистика " 3.8 Икономика бакалавър Бизнес информатика (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет " Приложна информатика и статистика " 3.8 Икономика бакалавър Бизнес информатика и комуникации редовна 4 год.
Факултет " Приложна информатика и статистика " 3.8 Икономика бакалавър Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовна 4 год.
Факултет " Приложна информатика и статистика " 3.8 Икономика бакалавър Бизнес информатика с преп. на английски (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет " Приложна информатика и статистика " 3.8 Икономика бакалавър Поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" редовна 4 год.
Факултет " Приложна информатика и статистика " 3.8 Икономика бакалавър Статистика и иконометрия редовна 4 год.
Факултет " Приложна информатика и статистика " 3.8 Икономика магистър Бизнес информатика редовна 2 год.
Факултет " Приложна информатика и статистика " 3.8 Икономика магистър Бизнес информатика със специализация "Бизнес интелигентни системи" (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет " Приложна информатика и статистика " 3.8 Икономика магистър Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи" редовна 1,5 год.
Факултет " Приложна информатика и статистика " 3.8 Икономика магистър Информатика (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет " Приложна информатика и статистика " 3.8 Икономика магистър Статистика и иконометрия (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Институт по творчески индустрии и бизнес 3.8 Икономика бакалавър Интелектуална собственост и бизнес редовна 4 год.
Институт по творчески индустрии и бизнес 3.8 Икономика бакалавър Творчески индустрии и бизнес редовна 4 год.
Институт по творчески индустрии и бизнес 3.8 Икономика магистър Интелектуална собственост и бизнес (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Институт по творчески индустрии и бизнес 3.8 Икономика магистър Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" редовна 1 год.
Институт по творчески индустрии и бизнес 3.8 Икономика магистър Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата" редовна 1 год.
Институт по предприемачество 3.8 Икономика бакалавър Предприемачество редовна 4 год.
Институт по предприемачество 3.8 Икономика магистър Предприемачество със специализация "Бизнес предприемачество" редовна 1 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Общоикономически факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика дистанционна 4 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика бакалавър Поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" дистанционна 4 год.
Общоикономически факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси" дистанционна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" дистанционна 4 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол дистанционна 4 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Публични финанси (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол дистанционна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Финанси със специализация "Публични финанси" (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация дистанционна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление бакалавър Направление "Администрация и управление" дистанционна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация дистанционна 2 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация със специализация "Социална отговорност" дистанционна 2 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" (не се осъществява нов прием) дистанционна 1,5 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Общоикономически факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси" (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" (не се осъществява нов прием) дистанционна 4 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика бакалавър Финанси,счетоводство и контрол (не се осъществява нов прием) дистанционна 4 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Публични финанси (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводство и контрол (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Финанси (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Финансово - счетоводен факултет 3.8 Икономика магистър Финанси (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление бакалавър Направление "Администрация и управление" (не се осъществява нов прием) дистанционна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление бакалавър Регионално развитие (не се осъществява нов прием) дистанционна 4 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Регионално развитие (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.7 Администрация и управление магистър Регионално развитие със специализация "Регионален мениджмънт и бизнес" (не се осъществява нов прием) дистанционна 1,5 год.
Факултет " Управление и администрация " 3.8 Икономика магистър Маркетинг (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
Решение на АС от 17.11.2016 г./ Протокол № 25

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Университета за национално и световно стопанство.

Акредитационният съвет на НАОА на 17.11.2016 г. (протокол № 25) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 19.07.2012 г. (протокол № 15) при институционална акредитация на Университета за национално и световно стопанство – София, с обща оценка 9,65 (девет цяло и шестдесет и пет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Университетът за национално и световно стопанство - София изпълнява препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 19.07.2012 г. (протокол № 15) при институционалната акредитация, с обща оценка 9,65 (девет цяло и шестдесет и пет стотни).

3. Утвържадава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Университета за национално и световно стопанство – София.

4. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Университета за национално и световно стопанство – София относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 и № 11 и доказват частичното спазване на критерий № 2.

5. Университетът за национално и световно стопанство – София да осигури спазването на критерий № 2 до следващата институционална акредитация.

- Критерий № 2: „Съдържателни изисквания на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав“.