Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • София
  • 1504
  • бул. "Цар Освободител" № 15
  • 02/8623552, 02/8161593, 02/988 22 71, 02/9308500, 02/987 34 88
  • Няма информация
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
1.1 Теория и управление на образованието програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,41 22.01.2025
1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,52 02.07.2025
1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,42 21.07.2020
2.1 Филология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,84 29.01.2025
2.2 История и археология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,43 23.01.2025
2.3 Философия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,53 23.01.2025
2.4 Религия и теология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,34 05.11.2020
3.1 Социология, антропология и науки за културата програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,10 22.06.2021
3.2 Психология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,23 09.02.2022
3.3 Политически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,20 21.04.2022
3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,46 25.11.2025
3.5 Обществени комуникации и информационни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,38 06.06.2025
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,45 11.03.2021
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,26 14.01.2020
3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,18 21.01.2020
4.1 Физически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,77 11.03.2025
4.2 Химически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,82 22.07.2025
4.3 Биологически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,73 07.07.2020
4.4 Науки за земята програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,26 02.12.2025
4.5 Математика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,64 07.07.2020
4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,67 27.04.2026
5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,45 20.07.2023
5.11 Биотехнологии програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,49 19.06.2021
7.1 Медицина програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,00 20.09.2024
7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН дава акредитация 4,00 19.06.2018
8.2 Изобразително изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,53 13.12.2022
8.3 Музикално и танцово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 7,70 29.11.2023
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.6: Право програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,68 12.09.2025
ПН 7.1: Медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,00 20.09.2024
ПН 7.3: Фармация програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 7,70 17.12.2020
ПН 7.5: Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,88 04.04.2024
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
Технология за пречистване на водите програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 1.1: Образователен мениджмънт програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 12.05.2021
ПН 1.2: Гражданско образование програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 15.11.2022
ПН 1.2: История на педагогиката и българското образование програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,74 27.10.2021
ПН 1.2: Логопедия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,52 29.11.2022
ПН 1.2: Медийна педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,64 15.11.2022
ПН 1.2: Начална училищна педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,52 29.11.2021
ПН 1.2: Предучилищна педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,60 29.11.2022
ПН 1.2: Социална педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,56 29.11.2022
ПН 1.2: Специална педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,62 29.11.2022
ПН 1.2: Сравнително образование програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,62 15.11.2022
ПН 1.2: Теория на възпитанието и дидактиката (ФНПП) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,58 15.11.2022
ПН 1.2: Теория на възпитанието и дидактиката (ФП) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,80 27.10.2021
ПН 1.3: Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,59 09.05.2022
ПН 1.3: Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература, по математика и информационни технологии, по физическо възпитание и спорт, по родинознание и природознание, по техника и технологии, по чужд език; методика на обучението по музика; методика на обучението по изобразително изкуство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 28.04.2017
ПН 1.3: Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,11 09.05.2023
ПН 1.3: Методика на обучението в детската градина и началното училище по изобразително изкуство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 09.05.2023
ПН 1.3: Методика на обучението в детската градина и началното училище по музика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,39 09.05.2023
ПН 1.3: Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,35 09.05.2023
ПН 1.3: Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,02 09.05.2023
ПН 1.3: Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,54 09.05.2022
ПН 1.3: Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 09.05.2023
ПН 1.3: Методика на обучението по биология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 20.12.2022
ПН 1.3: Методика на обучението по български език програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,58 16.09.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,36 08.05.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по география програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,01 27.01.2026
ПН 1.3: Методика на обучението по литература програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,55 16.09.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по математика и информатика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,25 16.09.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по руски език програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 16.09.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по физика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,59 30.05.2023
ПН 1.3: Методика на обучението по философски дисциплини програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 08.05.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,59 30.05.2023
ПН 1.3: Методика на обучението по чужд език програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,53 16.09.2020
ПН 2.1: Българска литература програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,36 25.03.2021
ПН 2.1: Български език програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,32 25.03.2021
ПН 2.1: Германски езици програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,52 25.03.2021
ПН 2.1: Езици на народите на Азия, Африка и Америка програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,48 25.03.2021
ПН 2.1: Ирански езици програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 25.03.2021
ПН 2.1: Класически езици програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,52 25.03.2021
ПН 2.1: Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 25.03.2021
ПН 2.1: Общо и сравнително езикознание програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,46 25.03.2021
ПН 2.1: Романски езици програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 25.03.2021
ПН 2.1: Руска литература програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 25.03.2021
ПН 2.1: Семито-хамитски езици програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,44 25.03.2021
ПН 2.1: Славянски езици програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,48 25.03.2021
ПН 2.1: Теория и история на литературата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,40 25.03.2021
ПН 2.1: Теория и практика на превода програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 25.03.2021
ПН 2.1: Тюркски, монголски езици програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,36 25.03.2021
ПН 2.1: Угро-фински езици програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация 6,34 Няма информация
ПН 2.1: Фолклористика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 25.03.2021
ПН 2.2: Археология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 16.03.2022
ПН 2.2: Документалистика, архивистика, палеография програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 16.03.2022
ПН 2.2: История на България програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,52 16.03.2022
ПН 2.2: Нова и най-нова обща история програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,48 16.03.2022
ПН 2.2: Средновековна обща история програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,52 16.03.2022
ПН 2.2: Стара история програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 16.03.2022
ПН 2.3: Естетика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,03 26.04.2023
ПН 2.3: Етика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 26.04.2023
ПН 2.3: История на философията програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,44 26.04.2023
ПН 2.3: Логика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 26.04.2023
ПН 2.3: Онтология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,11 26.04.2023
ПН 2.3: Реторика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,63 26.04.2022
ПН 2.3: Теория на познанието програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,40 26.04.2023
ПН 2.3: Философия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,77 26.04.2022
ПН 2.3: Философия на историята програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,52 26.04.2022
ПН 2.3: Философия на културата, политиката, правото и икономиката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,35 26.04.2023
ПН 2.3: Философия на науката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 26.04.2023
ПН 2.4: Теология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,37 22.03.2023
ПН 3.1: Антропология програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 3.1: Етнология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 25.05.2021
ПН 3.1: Културология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 25.05.2021
ПН 3.1: Социология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,10 25.05.2021
ПН 3.2: Клинична психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 12.01.2022
ПН 3.2: Когнитивна психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 09.02.2022
ПН 3.2: Консултативна психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 09.02.2022
ПН 3.2: Културна и диференциална психология(на български и на английски език) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 09.02.2022
ПН 3.2: Обща психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,25 12.01.2022
ПН 3.2: Педагогическа психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,40 09.02.2022
ПН 3.2: Психология на здравето програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 12.01.2022
ПН 3.2: Психология на развитието в детска и юношеска възраст програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 09.02.2022
ПН 3.2: Социална психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 09.02.2022
ПН 3.2: Трудова, организационна и икономическа психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 09.02.2022
ПН 3.3: Европеистика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,03 21.04.2022
ПН 3.3: Международни отношения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 21.04.2022
ПН 3.3: Политология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 21.04.2022
ПН 3.3: Публична администрация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 21.04.2022
ПН 3.4: Социални дейности програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,52 12.02.2020
ПН 3.5: Журналистика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,00 26.06.2019
ПН 3.5: Информационно-търсещи системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 05.07.2023
ПН 3.5: Книгознание, библиотекознание, библиография програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 05.07.2023
ПН 3.5: Медии и комуникации програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,39 06.06.2025
ПН 3.5: Теория на научната информация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 05.07.2023
ПН 3.6: Административно право и административен процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,64 19.10.2023
ПН 3.6: Граждански процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,44 15.02.2024
ПН 3.6: Гражданско и семейно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,47 15.02.2024
ПН 3.6: Изобретателско, авторско и патентно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 08.09.2017
ПН 3.6: Информационно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,35 16.01.2020
ПН 3.6: История на българската държава и право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 20.10.2017
ПН 3.6: Конституционно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,53 19.10.2023
ПН 3.6: Криминалистика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,05 19.10.2023
ПН 3.6: Международно публично право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,93 19.05.2021
ПН 3.6: Международно частно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,37 15.02.2024
ПН 3.6: Наказателен процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 04.10.2018
ПН 3.6: Наказателно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,59 19.10.2023
ПН 3.6: Наказателнопроцесуално право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,52 15.02.2024
ПН 3.6: Правна информатика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 16.01.2020
ПН 3.6: Право на Европейския съюз програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,27 19.05.2021
ПН 3.6: Римско частно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,19 30.01.2026
ПН 3.6: Теория на държавата и правото. Политически и правни учения  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,49 02.11.2023
ПН 3.6: Трудово право и обществено осигуряване програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,46 02.11.2023
ПН 3.6: Финансово право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,67 12.09.2025
ПН 3.7: Стопанско управление програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 20.07.2022
ПН 3.8: Аналитични изследвания върху данни (DATA SCIENCE) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,14 16.11.2022
ПН 3.8: Икономика и управление (индустрия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 09.11.2016
ПН 3.8: Политическа икономия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,08 14.01.2020
ПН 3.8: Приложение на изчислителната техника в икономиката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,62 28.12.2021
ПН 3.8: Статистика и демография програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,85 25.02.2020
ПН 4.1: Астрономична и небесна механика програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 4.1: Астрономия и астрофизика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,61 22.07.2025
ПН 4.1: Биофизика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 01.07.2025
ПН 4.1: Геофизика програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 4.1: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,55 15.07.2019
ПН 4.1: Електроника  и електронна техника /Квантова и оптоелектроника/ програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 24.06.2019
ПН 4.1: Метеорология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,57 22.07.2025
ПН 4.1: Неутронна физика и физика на ядрени реактори програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,05 09.09.2025
ПН 4.1: Неутронна физика и физика на ядрени реактори /вкл. неутронна физика; физика на ядрените реактори и дозиметрия; ядренофизични методи за изучаване на веществата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,13 15.07.2019
ПН 4.1: Оптометрия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,96 22.07.2024
ПН 4.1: Радиофизика и физическа електроника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,67 01.07.2025
ПН 4.1: Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,47 15.07.2019
ПН 4.1: Теоретична и математична физика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,80 22.07.2025
ПН 4.1: Физика на атомите и молекулите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,78 22.07.2025
ПН 4.1: Физика на вълновите процеси /вкл. акустични трептения и вълни; оптика; нелинейни трептения и вълни - нелинейна оптика и квантова електроника; оптоелектроника и лазерна техника/ програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,70 24.06.2019
ПН 4.1: Физика на вълновите процеси /вкл. нелинейна оптика и квантова електроника/ програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,59 09.09.2025
ПН 4.1: Физика на елементарните частици и високите енергии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,49 22.07.2025
ПН 4.1: Физика на кондензираната материя програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,62 09.09.2025
ПН 4.1: Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,57 22.07.2025
ПН 4.1: Физика на плазмата и газовия разряд програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,75 01.07.2025
ПН 4.1: Ядрена физика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,67 09.09.2025
ПН 4.2: Аналитична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,77 18.11.2025
ПН 4.2: Неорганична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,79 05.11.2024
ПН 4.2: Органична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,79 18.11.2025
ПН 4.2: Полимери програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,58 05.11.2024
ПН 4.2: Радиохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,95 05.11.2023
ПН 4.2: Теоретична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 10,00 05.11.2024
ПН 4.2: Физикохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,80 18.11.2025
ПН 4.2: Химия на високомолекулярните съединения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 05.07.2018
ПН 4.2: Химия на твърдото тяло програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,00 05.11.2024
ПН 4.3: Биофизика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 27.12.2022
ПН 4.3: Биофизика (Биологически факултет) програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 04.11.2016
ПН 4.3: Биохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,54 27.12.2022
ПН 4.3: Ботаника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,72 27.12.2022
ПН 4.3: Вирусология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,70 27.12.2022
ПН 4.3: Генетика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,52 27.12.2022
ПН 4.3: Екология и опазване на екосистемите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,52 27.12.2022
ПН 4.3: Ентомология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,68 27.12.2022
ПН 4.3: Зоология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,62 27.12.2022
ПН 4.3: Клетъчна биология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,72 27.12.2022
ПН 4.3: Микробиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,78 27.12.2022
ПН 4.3: Молекулярна биология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,80 27.12.2022
ПН 4.3: Паразитология и хелминтология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,84 11.09.2022
ПН 4.3: Физиология на животните и човека  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 27.12.2022
ПН 4.3: Физиология на растенията програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,46 27.12.2022
ПН 4.3: Хидробиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,58 27.12.2022
ПН 4.4: Биогеография и география на почвите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,76 19.12.2021
ПН 4.4: География на населението и селищата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 19.07.2024
ПН 4.4: География на рекреацията и туризма програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,65 19.07.2024
ПН 4.4: География на страните (регионална и политическа география) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,44 19.07.2024
ПН 4.4: Геология и проучване на полезните изкопаеми програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,34 15.10.2024
ПН 4.4: Геология на моретата и океаните програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 26.07.2018
ПН 4.4: Геоморфология и палеография програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 19.07.2024
ПН 4.4: Геотектоника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,27 15.10.2024
ПН 4.4: Геохимия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 26.07.2018
ПН 4.4: Икономическа и социална география програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,49 19.07.2024
ПН 4.4: Картография (тематично географско картографиране) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,37 15.10.2024
ПН 4.4: Климатология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 19.07.2024
ПН 4.4: Литология  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,00 15.10.2024
ПН 4.4: Минералогия и кристалография програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,14 15.10.2024
ПН 4.4: Палеонтология и стратиграфия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 15.10.2024
ПН 4.4: Петрология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,21 15.10.2024
ПН 4.4: Регионална геология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 15.10.2024
ПН 4.4: Физическа география и ландшафтознание програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 19.07.2024
ПН 4.4: Хидрология на сушата и водните ресурси програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 19.07.2024
ПН 4.5: Алгебра, топология и приложения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 23.03.2021
ПН 4.5: Геометрия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 23.03.2021
ПН 4.5: Диференциални уравнения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,66 23.03.2021
ПН 4.5: Изследване на операциите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 23.03.2021
ПН 4.5: Изчислителна математика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 23.03.2021
ПН 4.5: Математическа логика и приложенията й програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,80 23.03.2021
ПН 4.5: Математически анализ програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,36 23.03.2021
ПН 4.5: Математическо моделиране и приложение на математиката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,44 23.03.2021
ПН 4.5: Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,80 23.03.2021
ПН 4.5: Теория на вероятностите и математическа статистика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,80 23.03.2021
ПН 4.6: Информационни системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,67 29.09.2020
ПН 4.6: Информационни технологии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,67 29.09.2020
ПН 4.6: Компютърни науки програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,72 29.09.2020
ПН 4.6: Софтуерни технологии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,75 29.09.2020
ПН 5.2: Теория на електронните вериги и електронна схемотехника програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,27 31.05.2024
ПН 5.11: Биотехнология на пречиствателните процеси програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,80 05.05.2022
ПН 5.11: Технология на биоактивните вещества програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,42 05.05.2023
ПН 5.11: Технология на биологичноактивните вещества програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 25.11.2016
ПН 7.1: Анестезиология и интензивно лечение програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,13 03.10.2019
ПН 7.1: Кардиология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,09 12.10.2019
ПН 7.1: Обща хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,01 03.10.2019
ПН 7.1: Ортопедия и травматология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,90 03.10.2018
ПН 7.1: Сърдечна хирургия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,11 12.10.2019
ПН 7.3: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,14 24.10.2024
ПН 7.3: Технология на лекарствените форми и биофармация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,05 24.10.2024
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Философски факултет 2.3 Философия бакалавър Философия редовна 4 год.
Философски факултет 2.3 Философия бакалавър Философия задочна 5 год.
Философски факултет 2.3 Философия бакалавър Философия (на английски език) редовна 4 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Интегративна биоетика (3 семестъра) редовна 1,5 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър История и съвременност на философията редовна 1 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър История и съвременност на философията редовна 1,5 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Реторика (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Реторика (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Реторика задочна 1 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Реторика задочна 1,5 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Философия редовна 1,5 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Философия (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Философия на средните училища задочна 1 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Философия с преподаване на английски език редовна 1,5 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Философия с преподаване на английски език задочна 1,5 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Естетика редовна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Естетика самостоятелна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Етика редовна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор История на философията редовна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Логика задочна 4 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Онтология редовна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Онтология задочна 4 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Реторика редовна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Реторика задочна 4 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Теория на познанието редовна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Философия на културата, политиката, правото и икономиката задочна 4 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Философия на културата, политиката, правото и икономиката самостоятелна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Философия на науката редовна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Философия с преподаване на английски език редовна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Философия с преподаване на английски език задочна 4 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Културология редовна 4 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Социология редовна 4 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Изкуства и съвременност (ХХ-ХХІ век) редовна 1,5 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър История на жените и половете /Матилда/ редовна 1,5 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Културна антропология редовна 1 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Медии, комуникация, култура редовна 1 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Мениджмънт и социализация на културното наследство редовна 1 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Политическа социология редовна 1 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Трудови пазари и развитие на човешките ресурси редовна 1,5 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Културология редовна 3 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Културология задочна 4 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Културология самостоятелна 3 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Социология редовна 3 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Социология самостоятелна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология бакалавър Психология редовна 4 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Детско-юношеска и училищна психология(диагностика и консултиране) редовна 2 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Детско-юношеска и училищна психология(диагностика и консултиране) редовна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Клинична психология редовна 2,5 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Обща психология на английски език задочна 1,5 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Организационна психология и кроскултурен мениджмънт /на английски език/ задочна 1,5 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Организационно поведение и консултиране на организацията редовна 1,5 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Психология на здравето редовна 1,5 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Психология на здравето редовна 2,5 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Социална и юридическа психология редовна 1,5 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Трудова и организационна психология редовна 1,5 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Трудова и организационна психология задочна 1,5 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Клинична психология редовна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Клинична психология задочна 4 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Клинична психология самостоятелна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Консултативна психология редовна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Консултативна психология задочна 4 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Културна и диференциална психология редовна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Обща психология редовна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Обща психология задочна 4 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Педагогическа психология редовна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Психология на здравето редовна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Психология на здравето задочна 4 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Психология на развитието в детска и юношеска възраст редовна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Социална психология редовна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Трудова, организационна и икономическа психология самостоятелна 3 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки бакалавър Европеистика редовна 4 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки бакалавър Политология редовна 4 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Европейска интеграция (3 семестъра) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Европейска интеграция и дипломация на ЕС редовна 1 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Европейски проекти редовна 1 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Европейски проекти редовна 1 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Европейски проекти (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Е-Европа редовна 1 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Международни отношения и проблеми на сигурността редовна 1,5 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Международни отношения и проблеми на сигурността редовна 2 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Международни отношения и проблеми на сигурността (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Международни отношения и проблеми на сигурността задочна 2 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език) редовна 1,5 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Политически мениджмънт редовна 1,5 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Политически мениджмънт редовна 2 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Политически мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Политически мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Политически патологии на глобалния свят (на английски език) дистанционна 1 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Политическо консултиране редовна 1,5 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Политическо консултиране (4 сем.) редовна 2 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки доктор Европеистика редовна 3 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки доктор Европеистика задочна 4 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки доктор Политология редовна 3 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки доктор Политология задочна 4 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки доктор Политология самостоятелна 3 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки доктор Публична администрация редовна 3 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки доктор Публична администрация задочна 4 год.
Философски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Библиотечно-информационни науки редовна 4 год.
Философски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Библиотечно-информационни науки задочна 3 год.
Философски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Публични информационни системи редовна 4 год.
Философски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Библиотечно-информационни науки и културна политика задочна 1 год.
Философски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Библиотечно-информационни науки и културна политика (2 семестъра) задочна 1 год.
Философски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Библиотечно-информационни технологии задочна 1 год.
Философски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър История на книгата и четенето редовна 1 год.
Философски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър История на книгата и четенето (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Философски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Информационно-търсещи системи редовна 3 год.
Философски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Книгознание, библиотекознание и библиография редовна 3 год.
Философски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Книгознание, библиотекознание и библиография задочна 4 год.
Философски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Книгознание, библиотекознание и библиография самостоятелна 3 год.
Философски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Теория на научната информация редовна 3 год.
Философски факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Теория на научната информация задочна 4 год.
Философски факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация редовна 4 год.
Философски факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Философски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Европейска публична администрация редовна 1 год.
Философски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Оценка на политики и оценка на въздействие редовна 1 год.
Философски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публичен мениджмънт и политики редовна 1 год.
Философски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация редовна 1 год.
Философски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Философски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация задочна 1 год.
Философски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Философски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация /на английски език/ редовна 1 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър История и чужд език (английски език/френски език) (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по история и география (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Исторически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по история и философия (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър Археология редовна 4 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър Архивистика и документалистика редовна 4 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър Архивистика и документалистика задочна 5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър История редовна 4 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър История задочна 5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър История и геополитика на Балканите редовна 4 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър Минало и съвремие на Югоизточна Европа редовна 4 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Aрхеология редовна 1,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Aрхеология редовна 2,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Античност и Средновековие редовна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Античност и Средновековие редовна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Античност и Средновековие /неспец./ редовна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Българско средновековие: държава, общество, култура (неспец.) (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Българско средновековие: държава, общество, култура (неспец.) задочна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Българско средновековие: държава, общество, култура (спец.) (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Българско средновековие: държава, общество, култура (спец.) (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Възраждане и памет редовна 1,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Възраждане и памет задочна 1,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Дипломация и разузнаване на Балканите редовна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Европейски Югоизток редовна 2 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Европейски Югоизток (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Историко-етнически модели на националната сигурност редовна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея) редовна 1,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър История на Евразия, Русия и Източна Европа редовна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Кризи, конфликти и дипломация в световната политика XVI-XXІ век редовна 1,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Модерна България: държава и общество (края на 19-нач. на 21 век) редовна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Модерна България: държава и общество (края на 19-нач. на 21 век) задочна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Модерна България: държава и общество (края на 19-нач. на 21 век) (неспециалисти) (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Музеология редовна 1,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Музеология задочна 1,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Образованието по история в средното училище (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Образованието по история в средното училище (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Образованието по история в средното училище (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Образованието по история в средното училище (не се осъществява нов прием) задочна 2,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Образованието по история в средното училище (3 семестъра) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Образованието по история в средното училище (5 семестъра) редовна 2,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Образованието по история в средното училище (5 семестъра) задочна 2,5 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология магистър Християнство и ислям на Балканите редовна 1 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Археология (вкл. нумизматика, епиграфика и палеографика) редовна 3 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Археология (вкл. нумизматика, епиграфика и палеографика) задочна 4 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание редовна 3 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание задочна 4 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор История на България редовна 3 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор История на България задочна 4 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Нова и най-нова обща история редовна 3 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Средновековна обща история редовна 3 год.
Исторически факултет 2.2 История и археология доктор Стара история (вкл. праистория) редовна 3 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Етнология редовна 4 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Етнология и културна антропология редовна 4 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Хебраистика редовна 4 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Етнология и културна антропология редовна 1 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Етнология и културна антропология редовна 2 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Етнология редовна 3 год.
Исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Етнология задочна 4 год.
Факултет по педагогика 1.1 Теория и управление на образованието магистър Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование (3 сем.) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по педагогика 1.1 Теория и управление на образованието магистър Образователен мениджмънт редовна 1 год.
Факултет по педагогика 1.1 Теория и управление на образованието магистър Образователен мениджмънт задочна 1 год.
Факултет по педагогика 1.1 Теория и управление на образованието доктор Образователен мениджмънт задочна 4 год.
Факултет по педагогика 1.1 Теория и управление на образованието доктор Образователен мениджмънт самостоятелна 3 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика бакалавър Неформално образование редовна 4 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика бакалавър Неформално образование задочна 5 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика бакалавър Педагогика редовна 4 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика бакалавър Педагогика задочна 5 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието редовна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието задочна 1,5 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Информационни и комуникационни технологии в образованието дистанционна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Мениджмънт на услуги и огранизации за неформално образование (3 семестъра) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Образователен мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Образователен мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Педагогика на девиантното поведение редовна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Педагогика на девиантното поведение (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Педагогика на девиантното поведение задочна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Педагогика на девиантното поведение задочна 1,5 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Съвременни образователни технологии редовна 1,5 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Съвременни образователни технологии задочна 1,5 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Съвременни образователни технологии (2 семестъра) редовна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Съвременни образователни технологии (2 семестъра) (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика доктор История на педагогиката и българското образование задочна 4 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактиката редовна 3 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактиката задочна 4 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактиката самостоятелна 3 год.
Факултет по педагогика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието задочна 4 год.
Факултет по педагогика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по изобразително изкуство задочна 4 год.
Факултет по педагогика 3.2 Психология доктор Социална психология редовна 3 год.
Факултет по педагогика 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности редовна 4 год.
Факултет по педагогика 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности задочна 5 год.
Факултет по педагогика 3.4 Социални дейности магистър Клинична социална работа (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по педагогика 3.4 Социални дейности магистър Социална работа с бежанци и мигранти (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по педагогика 3.4 Социални дейности магистър Социална работа с деца и семейства (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по педагогика 3.4 Социални дейности магистър Социална работа с деца и семейства редовна 1,5 год.
Факултет по педагогика 3.4 Социални дейности магистър Социална работа с деца и семейства (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по педагогика 3.4 Социални дейности магистър Социална работа с деца и семейства задочна 1,5 год.
Факултет по педагогика 3.4 Социални дейности магистър Управление на институциите за социална работа (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по педагогика 3.4 Социални дейности магистър Управление на институциите за социална работа (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по педагогика 3.4 Социални дейности магистър Управление на институциите за социална работа задочна 1 год.
Факултет по педагогика 3.4 Социални дейности магистър Управление на институциите за социална работа задочна 1,5 год.
Факултет по педагогика 3.4 Социални дейности доктор Социални дейности редовна 3 год.
Факултет по педагогика 3.4 Социални дейности доктор Социални дейности задочна 4 год.
Факултет по педагогика 3.4 Социални дейности доктор Социални дейности самостоятелна 3 год.
Факултет по славянски филологии 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по български език задочна 4 год.
Факултет по славянски филологии 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по литература редовна 3 год.
Факултет по славянски филологии 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по литература задочна 4 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология бакалавър Българска филология редовна 4 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология бакалавър Българска филология задочна 5 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология бакалавър Руска филология редовна 4 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология бакалавър Руска филология (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Балканистика редовна 5 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Език и културно пространство (приложна лингвистика - български език като чужд) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Език.Култура.Превод редовна 1 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Език.Култура.Превод редовна 1,5 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Интерпретативна антропология (2 семестъра) редовна 1 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката редовна 1 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Лингвистика - езикова система и речеви практики редовна 1 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Лингвистика - езикова система и речеви практики редовна 1,5 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Литература, кино и визуална култура (2 сем) редовна 1 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Литература, кино и визуална култура (3 сем) редовна 1,5 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Литературата-творческо писане (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Литературознание редовна 1 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Литературознание (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Образованието по български език и литература в средното училище редовна 1 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Образованието по български език и литература в средното училище (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Образованието по български език и литература в средното училище задочна 1 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Образованието по български език и литература в средното училище (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Преводач-редактор редовна 1 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Преводач-редактор редовна 1,5 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Преводач-редактор редовна 1,5 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Преводач-редактор (италиански език) (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Преводач-редактор/Италиански език/неспециалисти (3 семестъра) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Руска литература, култура и художествен превод (2 семестъра) редовна 1 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Руска литература, култура и художествен превод (3 семестъра) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Славянска филология редовна 5 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Старобългаристика редовна 1 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Старобългаристика задочна 1 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Трансгранична българистика редовна 1 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Трансгранична българистика (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Трансгранична българистика задочна 1 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология магистър Трансгранична българистика задочна 1,5 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология доктор Българска литература редовна 3 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология доктор Български език редовна 3 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология доктор Български език самостоятелна 3 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология доктор Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия редовна 3 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология доктор Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия задочна 4 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология доктор Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия самостоятелна 3 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание редовна 3 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание задочна 4 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание самостоятелна 3 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология доктор Руска литература редовна 3 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология доктор Славянски езици редовна 3 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология доктор Теория и история на литературата редовна 3 год.
Факултет по славянски филологии 2.1 Филология доктор Фолклористика самостоятелна 3 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология бакалавър Религията в Европа редовна 4 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология бакалавър Религията в Европа задочна 4 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология бакалавър Теология редовна 4 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология бакалавър Теология задочна 4 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Вяра и живот (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Вяра и живот редовна 2 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Вяра и живот задочна 1 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Вяра и живот задочна 2 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Извори и традиция на богословието (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Извори и традиция на богословието (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Извори и традиция на богословието задочна 2 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Литургия и музика (2 семестъра) задочна 1 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Литургия и музика (4 семестъра) задочна 2 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Религия и образование (2 сем) задочна 1 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Религия и образование (4 сем) задочна 2 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Съвременни аспекти на богословието (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Съвременни аспекти на богословието (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Съвременни аспекти на богословието задочна 1 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Съвременни аспекти на богословието задочна 2 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Християнско поклонничество задочна 1 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Християнско поклонничество задочна 2 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Църква и медии задочна 2 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Църковен мениджмънт (2 сем.) задочна 1 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Църковен мениджмънт (4 сем.) задочна 2 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Църковно изкуство в България (Оценяване, опазване, презентиране) задочна 1 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Църковно изкуство в България (Оценяване, опазване, презентиране) задочна 2 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Църковно социално дело задочна 1 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология магистър Църковно социално дело задочна 2 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология доктор Теология редовна 3 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология доктор Теология задочна 4 год.
Богословски факултет 2.4 Религия и теология доктор Теология самостоятелна 3 год.
Факултет по класически и нови филологии 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Методика на чуждоезиковото обучение (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по класически и нови филологии 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Методика на чуждоезиковото обучение (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по класически и нови филологии 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Методика на чуждоезиковото обучение (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по класически и нови филологии 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Методика на чуждоезиковото обучение (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по класически и нови филологии 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по чужд език редовна 3 год.
Факултет по класически и нови филологии 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по чужд език задочна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по чужд език самостоятелна 3 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Английска филология редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Арабистика редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Арменистика и кавказология редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Африканистика (на английски език) редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Индология редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Иранистика редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Испанска филология редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Италианска филология редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Китаистика редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Класическа филология редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Кореистика редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Немска филология редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Немска филология с избираем модул "Скандинавски езици" редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Новогръцка филология редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Португалска филология редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Румънска филология редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Скандинавистика редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Тюркология редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Унгарска филология редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Френска филология редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология бакалавър Японистика редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Близкоизточни изследвания: Общество и култура на арабския свят редовна 1,5 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Близкоизточни изследвания: Общество и култура на арабския свят редовна 2 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Език - култура - превод редовна 1,5 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Език и култура (Английски език) редовна 1,5 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Език, култура, превод редовна 1 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Индийско и иранско културознание и обществознание редовна 1,5 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Индийско и иранско културознание и обществознание редовна 2,5 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Комуникация: език, литература, медии редовна 1,5 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Комуникация: език, литература, медии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Конферентен превод редовна 1 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Конферентен превод редовна 1 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Конферентен превод редовна 1 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Култура на Унгария и превод (3 семестъра) редовна 1,5 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език редовна 1 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език редовна 2 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Общество и култура на Корея редовна 1,5 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Превод редовна 1,5 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Превод (английски и френски език) редовна 1,5 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Приложна лингвистика редовна 1 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Приложна лингвистика редовна 1,5 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Семиотика, език и реклама (на английски език) редовна 1 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Семиотика, език и реклама /на английски език/ редовна 1,5 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Франкофония, многоезичие и междукултурна медиация редовна 1,5 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология магистър Японски език и култура редовна 1 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология доктор Германски езици редовна 3 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология доктор Германски езици задочна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология доктор Германски езици самостоятелна 3 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология доктор Езици на народите на Азия, Африка и Америка редовна 3 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология доктор Езици на народите на Азия, Африка и Америка задочна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология доктор Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия редовна 3 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология доктор Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия задочна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология доктор Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия самостоятелна 3 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание редовна 3 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание самостоятелна 3 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология доктор Романски езици редовна 3 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология доктор Романски езици самостоятелна 3 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология доктор Семитско-хамитски езици задочна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология доктор Теория и практика на превода редовна 3 год.
Факултет по класически и нови филологии 2.1 Филология доктор Теория и практика на превода самостоятелна 3 год.
Факултет по класически и нови филологии 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Южна, Източна и Югоизточна Азия редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Южна, източна и югоизточна Азия редовна 1 год.
Факултет по класически и нови филологии 3.3 Политически науки бакалавър Европейски съюз и европейска интеграция редовна 4 год.
Факултет по класически и нови филологии 3.3 Политически науки магистър Европа и Азия: Културна дипломация и геополитика на Европейския съюз редовна 1,5 год.
Факултет по класически и нови филологии 3.3 Политически науки магистър Културни връзки и геополитика на Европейския съюз редовна 1,5 год.
Факултет по класически и нови филологии 3.3 Политически науки магистър Културни връзки и геополитика на Европейския съюз (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по математика и информатика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по математика и информатика (изтекла акредитация по ПН) задочна 5 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Електронно обучение (3 семестъра) (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Електронно обучение (5 семестъра) (изтекла акредитация по ПН) задочна 2,5 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Технологии за обучение по математика и информатика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Технологии за обучение по математика и информатика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Технологии за обучение по математика и информатика (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Технологии за обучение по математика и информатика (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика и информатика редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика и информатика задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика бакалавър Математика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика бакалавър Приложна математика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика бакалавър Статистика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Вероятности, актюерство и статистика (3 семестъра) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Вероятности, актюерство и статистика (4 семестъра) (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Динамични системи и теория на числата (3 семестъра) (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Изчислителна математика и математическо моделиране (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Логика и алгоритми - на английски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Математическо моделиране в икономиката (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Математическо моделиране в икономиката (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Оптимизация (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Уравнения на математичната физика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика магистър Уравнения на математичната физика и приложения (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Алгебра и теория на числата задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Алгебра, топология и приложения редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Алгебра, топология и приложения задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Геометрия задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Изследване на операциите редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Математическа логика и приложенията й задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Математически анализ редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Математически анализ самостоятелна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Математическо моделиране и приложения на математиката в икономиката редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Математическо моделиране и приложения на математиката в икономиката задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Теория на вероятностите и математическа статистика редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.5 Математика доктор Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информационни системи редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Компютърни науки редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Софтуерно инженерство редовна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Био и медицинска информатика редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Вградени системи редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Вградени системи редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Дискретни и алгебрични структури редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Електронен бизнес редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Защита на информацията в компютърните системи и мрежи редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Извличане на информация и откриване на знания редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Изкуствен интелект редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни системи редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационно-технологични услуги и проекти (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Компютърна графика редовна 2,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Логика и алгоритми редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Мехатроника и роботика редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Разпределени системи и мобилни технологии редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Разпределени системи и мобилни технологии редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерни технологии редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Технологии за знания и иновации (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии редовна 1,5 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информационни системи редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информационни системи задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информационни технологии редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информационни технологии задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информационни технологии самостоятелна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Компютърни науки редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Компютърни науки задочна 4 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Софтуерни технологии редовна 3 год.
Факултет по математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Софтуерни технологии задочна 4 год.
Физически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по физика и математика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Физически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по физика и математика (изтекла акредитация по ПН) задочна 5 год.
Физически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Учител по природни науки в основна степен на образование (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Физически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Физика и информатика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Физически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Методология на обучението по физика и астрономия (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Физически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Методология на обучението по физика и астрономия (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Физически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Методология на обучението по физика и астрономия (2 семестъра) (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Физически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по физика редовна 3 год.
Физически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по физика задочна 4 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки бакалавър Астрофизика, метеорология и геофизика редовна 4 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки бакалавър Астрофизика, метеорология и геофизика задочна 5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки бакалавър Инженерна физика редовна 4 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки бакалавър Инженерна физика задочна 5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки бакалавър Квантова и космическа теоретична физика редовна 4 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки бакалавър Комуникации и физична електроника редовна 4 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки бакалавър Медицинска физика редовна 4 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки бакалавър Оптометрия редовна 4 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки бакалавър Оптометрия задочна 5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки бакалавър Физика редовна 4 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки бакалавър Физика задочна 5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки бакалавър Физика на ядрото и елементарните частици редовна 4 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки бакалавър Фотоника и лазерна физика редовна 4 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки бакалавър Ядрена техника и ядрена енергетика редовна 4 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Астрономия и Астрофизика (5 семестъра) редовна 1,5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Астрономия и популяризация на астрономията задочна 2 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Комуникации и физична електроника (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Медицинска физика (3 семестъра) редовна 1,5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Метеорология редовна 1,5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Метеорология (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Метеорология задочна 1,5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Метеорология задочна 2,5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Микроелектроника и информационни технологии редовна 1,5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Микроелектроника и информационни технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Оптика и спектроскопия редовна 1,5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Оптометрия редовна 1 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Оптометрия задочна 3 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Плазмени технологии и термоядрен синтез редовна 1,5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Теоретична и математическа физика редовна 1,5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Термоядрен синтез и плазмени технологии редовна 2 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Физика - Медицинска физика редовна 2 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Физика на земята, атмосферата и океана задочна 2 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Физика на ядрото и елементарните частици редовна 1,5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Ядрена енергетика и технологии редовна 1,5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Ядрена енергетика и технологии редовна 2 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Ядрена енергетика и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки магистър Ядрена енергетика и технологии (5семестъра) задочна 2,5 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки доктор Астрономия и астрофизика редовна 3 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки доктор Биофизика редовна 3 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки доктор Биофизика задочна 4 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки доктор Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя задочна 4 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки доктор Метеорология редовна 3 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки доктор Метеорология задочна 4 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки доктор Неутронна физика и физика на ядрените реактори задочна 4 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки доктор Неутронна физика и физика на ядрените реактори самостоятелна 3 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки доктор Радиофизика и физическа електроника редовна 3 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки доктор Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя редовна 3 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки доктор Теоретична и математична физика редовна 3 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки доктор Физика на атомите и молекулите редовна 3 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки доктор Физика на атомите и молекулите задочна 4 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки доктор Физика на вълновите процеси редовна 3 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки доктор Физика на елементарните частици и високите енергии редовна 3 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки доктор Физика на океана, атмосферата и околоземното пространсво задочна 4 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки доктор Ядрена физика редовна 3 год.
Физически факултет 4.1 Физически науки доктор Ядрена физика задочна 4 год.
Физически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Теория на електронните вериги и електронна схемотехника редовна 3 год.
Физически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърно инженерство редовна 4 год.
Физически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникации и физична електроника редовна 4 год.
Физически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Аерокосмическо инженерство и комуникации редовна 1,5 год.
Физически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Безжични мрежи и устройства редовна 1,5 год.
Физически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Безжични мрежи и устройства задочна 2 год.
Физически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Безжични мрежи и устройства задочна 2 год.
Физически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникации и физична електроника редовна 1 год.
Физически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна и компютърна техника редовна 1,5 год.
Факултет по химия и фармация 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Химия и английски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по химия и фармация 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Химия и информатика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по химия и фармация 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Учител по химия (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по химия и фармация 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Учител по химия (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Факултет по химия и фармация 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по химия редовна 3 год.
Факултет по химия и фармация 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по химия задочна 4 год.
Факултет по химия и фармация 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по химия самостоятелна 3 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки бакалавър Екохимия редовна 4 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки бакалавър Инженерна химия и съвременни материали редовна 4 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки бакалавър Компютърна химия редовна 4 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки бакалавър Химия редовна 4 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки бакалавър Химия задочна 5 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки бакалавър Ядрена химия редовна 4 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки магистър Дисперсни системи в химичните технологии редовна 1,5 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки магистър Изчислителна химия (3 семестъра) (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки магистър Козметика и битова химия (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки магистър Козметика и битова химия задочна 1,5 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки магистър Медицинска химия редовна 1,5 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки магистър Неорганични и хибридни материали за съвременните технологии редовна 1,5 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки магистър Радиохимия и радиоекология (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки магистър Радиохимия и радиоекология задочна 1,5 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки магистър Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения редовна 1,5 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки магистър Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ редовна 1,5 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки магистър Функционални материали (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки доктор Аналитична химия редовна 3 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки доктор Аналитична химия задочна 4 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки доктор Неорганична химия редовна 3 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки доктор Органична химия редовна 3 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки доктор Полимери редовна 3 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки доктор Радиохимия задочна 4 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки доктор Теоретична химия редовна 3 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки доктор Теоретична химия задочна 4 год.
Факултет по химия и фармация 4.2 Химически науки доктор Физикохимия редовна 3 год.
Факултет по химия и фармация 7.3 Фармация магистър Фармация редовна 5 год.
Факултет по химия и фармация 7.3 Фармация магистър Фармация (на английски език) (няма информация) редовна 5 год.
Факултет по химия и фармация 7.3 Фармация доктор Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията редовна 3 год.
Факултет по химия и фармация 7.3 Фармация доктор Технология на лекарствените форми и биофармация редовна 3 год.
Факултет по химия и фармация 7.3 Фармация доктор Технология на лекарствените форми и биофармация задочна 4 год.
Биологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Биология и английски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Биологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по биология и химия (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Биологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по биология и химия (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Биологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по география и биология (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Биологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по география и биология (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Биологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Учител по биология на английски език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Учител по биология на английски език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Биологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по биология задочна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Агробиотехнологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Биология (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Биология (изтекла акредитация по ПН) задочна 5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Биомениджмънт и устойчиво развитие (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Екология и опазване на околната среда (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Екология и опазване на околната среда (изтекла акредитация по ПН) задочна 5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки бакалавър Молекулярна биология (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Алгология и Микология (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Биобизнес (3 семестъра) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Биобизнес и биопредприемачество (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Биоземеделие и биоконтрол (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Биология на развитието (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Биофизика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Биохимия (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Биохимия (4 семестъра) (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Биохимия на английски език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Вирусология (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Вирусология (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Генетика и геномика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Генетика и геномика (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Генетика и геномика/ неспециалисти (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Екология (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Екология (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Екомениджмънт (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Ентомология (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Зоология (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Качество и безопасност на храните (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Качество и безопасност на храните (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Клетъчна биология и патология (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Микробиология и микробиологичен контрол (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Обща антропология (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Опазване на околната среда (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Приложна хидробиология и аквакултури (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Физиология на животните и човека (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Физиология на животните и човека (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Физиология на животните и човека (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки магистър Физиология на растенията (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Биофизика редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Биохимия редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Вирусология редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Генетика редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Генетика задочна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Екология и опазване на екосистемите редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Екология и опазване на екосистемите задочна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Ентомология задочна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Зоология редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Зоология задочна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Клетъчна биология задочна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Клетъчна биология самостоятелна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Микробиология редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Молекулярна биология редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Молекулярна биология задочна 4 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Физиология на животните и човека самостоятелна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Физиология на растенията редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Физиология на растенията самостоятелна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Хидробиология редовна 3 год.
Биологически факултет 4.3 Биологически науки доктор Хидробиология задочна 4 год.
Биологически факултет 5.11 Биотехнологии бакалавър Биотехнологии редовна 4 год.
Биологически факултет 5.11 Биотехнологии бакалавър Биотехнологии задочна 5 год.
Биологически факултет 5.11 Биотехнологии магистър Генно и клетъчно инженерство редовна 1,5 год.
Биологически факултет 5.11 Биотехнологии магистър Генно и клетъчно инженерство редовна 2 год.
Биологически факултет 5.11 Биотехнологии магистър Генно и клетъчно инженерство задочна 1,5 год.
Биологически факултет 5.11 Биотехнологии магистър Екологична биотехнология редовна 1,5 год.
Биологически факултет 5.11 Биотехнологии магистър Индустриални биотехнологии редовна 1,5 год.
Биологически факултет 5.11 Биотехнологии магистър Растителни биотехнологии редовна 1,5 год.
Биологически факултет 5.11 Биотехнологии доктор Биотехнология на пречиствателните процеси задочна 4 год.
Биологически факултет 5.11 Биотехнологии доктор Технология на биологичноактивните вещества редовна 3 год.
Геолого-географски факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър География и английски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Геолого-географски факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Регионално развитие и политика редовна 4 год.
Геолого-географски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Планиране и управление на териториални системи (3 семестъра) редовна 1,5 год.
Геолого-географски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Планиране и управление на териториалните системи редовна 1 год.
Геолого-географски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Регионална сигурност (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Геолого-географски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Регионална сигурност задочна 1,5 год.
Геолого-географски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Регионална сигурност (4 сем.) редовна 2 год.
Геолого-географски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Регионална сигурност (неспец.) задочна 1,5 год.
Геолого-географски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Регионална сигурност (спец., 2 сем.) редовна 1 год.
Геолого-географски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление на човешките ресурси редовна 1 год.
Геолого-географски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление на човешките ресурси редовна 2 год.
Геолого-географски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление на човешките ресурси (3 семестъра) редовна 2 год.
Геолого-географски факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление на човешките ресурси (3 семестъра) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Геолого-географски факултет 3.7 Администрация и управление доктор Регионално развитие редовна 3 год.
Геолого-географски факултет 3.7 Администрация и управление доктор Регионално развитие задочна 4 год.
Геолого-географски факултет 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Геолого-географски факултет 3.9 Туризъм магистър Екотуризъм (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Геолого-географски факултет 3.9 Туризъм магистър Културен туризъм (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Геолого-географски факултет 3.9 Туризъм магистър Туризъм (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Геолого-географски факултет 3.9 Туризъм магистър Управление на туристическите дестинации (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Геолого-географски факултет 3.9 Туризъм магистър Управление на туристическите дестинации (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята бакалавър География редовна 4 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята бакалавър География задочна 5 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята бакалавър Геология редовна 4 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята бакалавър Геопространствени системи и технологии редовна 4 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Географски информационни системи и картография (2 семестъра) редовна 1 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Географски информационни системи и картография (2 семестъра) задочна 1 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Географски информационни системи и картография (3 семестъра) неспециалисти редовна 1,5 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Географски информационни системи и картография (3 семестъра) неспециалисти задочна 1,5 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Геология и палеонтология редовна 1,5 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Изменения на климата и управление на водите задочна 2 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Изменения на климата и управление на водите (2 семестъра) редовна 1 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Изменения на климата и управление на водите (3 семестъра) редовна 1,5 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Изменения на климата и управление на водите (3 семестъра) (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Икономическа гология редовна 1 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Културна и политическа география редовна 1 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Ладшафтна екология и природен капитал редовна 1 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Ладшафтна екология и природен капитал задочна 1 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Ладшафтна екология и природен капитал задочна 1,5 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Минералогия, петрология и полезни изкопаеми редовна 1,5 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Развитие и управление на селските райони редовна 1 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Развитие и управление на селските райони редовна 1,5 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Развитие и управление на селските райони (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Развитие и управление на селските райони (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Регионално развитие и управление редовна 1 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Регионално развитие и управление (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Регионално развитие и управление задочна 2 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята магистър Регионално развитие и управление задочна 2 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор Биогеография и география на почвите редовна 3 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор География на населението и селищата редовна 3 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор География на рекреацията и туризма редовна 3 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор География на рекреацията и туризма задочна 4 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор География на рекреацията и туризма самостоятелна 3 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор География на страните (Регионална и политическа география) редовна 3 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор География на страните (Регионална и политическа география) задочна 4 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор Геология и проучване на полезните изкопаеми редовна 3 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор Геология и проучване на полезните изкопаеми задочна 4 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор Геотектоника редовна 3 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор Икономическа и социална география редовна 3 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор Икономическа и социална география самостоятелна 3 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор Картография (Тематично географско картографиране) редовна 3 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор Картография (Тематично географско картографиране) задочна 4 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор Картография (Тематично географско картографиране) самостоятелна 3 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор Климатология редовна 3 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор Климатология задочна 4 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор Физическа география и ландшафтознание редовна 3 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор Физическа география и ландшафтознание задочна 4 год.
Геолого-географски факултет 4.4 Науки за земята доктор Хидрология на сушата и водните ресурси редовна 3 год.
Юридически факултет 3.3 Политически науки бакалавър Международни отношения редовна 4 год.
Юридически факултет 3.3 Политически науки магистър Международна сигурност (3 семестъра) редовна 1,5 год.
Юридически факултет 3.3 Политически науки магистър Международна сигурност (4 семестъра) редовна 2 год.
Юридически факултет 3.3 Политически науки магистър Международни бизнес отношения (3 семестъра) редовна 1,5 год.
Юридически факултет 3.3 Политически науки магистър Международни бизнес отношения (4 семестъра) редовна 2 год.
Юридически факултет 3.3 Политически науки магистър Международни организации и многостранна дипломация (3 семестъра) редовна 1,5 год.
Юридически факултет 3.3 Политически науки магистър Международни организации и многостранна дипломация (4 семестъра) редовна 2 год.
Юридически факултет 3.3 Политически науки магистър Право на Европейския съюз (2 семестъра) редовна 1 год.
Юридически факултет 3.3 Политически науки доктор Международни отношения редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право магистър Право редовна 5 год.
Юридически факултет 3.6 Право магистър Право (не се осъществява нов прием) задочна 6 год.
Юридически факултет 3.6 Право магистър Право (10 семестъра) (няма информация) задочна 5 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Административно право и административен процес редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Административно право и административен процес задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Административно право и административен процес самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Граждански процес редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Граждански процес задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Информационно право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Конституционно право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Международно публично право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Международно публично право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Международно публично право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Международно частно право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателен процес редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателен процес задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателно право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателнопроцесуално право редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Наказателнопроцесуално право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Правна информатика редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Право на Европейския съюз редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Право на Европейския съюз задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Римско частно право задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Римско частно право самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото. Политически и правни учения. редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Теория на държавата и правото. Политически и правни учения. задочна 4 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Трудово право и обществено осигуряване редовна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Трудово право и обществено осигуряване самостоятелна 3 год.
Юридически факултет 3.6 Право доктор Финансово право редовна 3 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика бакалавър Логопедия редовна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика бакалавър Медийна педагогика и художествена комуникация редовна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика и чужд език редовна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика бакалавър Педагогика на масовата и художествената комуникация редовна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика редовна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика (8 семестъра) задочна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна педагогика и чужд език редовна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика бакалавър Социална педагогика редовна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика бакалавър Социална педагогика (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика бакалавър Социална педагогика (8 семестъра) задочна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика бакалавър Специална педагогика редовна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика бакалавър Специална педагогика (не се осъществява нов прием) задочна 5 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика бакалавър Специална педагогика (8 семестъра) задочна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика магистър Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения редовна 1,5 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика магистър Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика магистър Логопедия редовна 2 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика магистър Логопедия задочна 2 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика магистър Логопедия - Комуникативни нарушения на развитието редовна 1,5 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика магистър Логопедия - Комуникативни нарушения на развитието (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика магистър Начална училищна педагогика (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика магистър Начална училищна педагогика задочна 1 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика магистър Начална училищна педагогика задочна 2 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика магистър Образователни науки и интеркултурно възпитание редовна 1 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика магистър Педагогика на зрително затруднените /за завършили други специалности с педагогическа правоспособност/ задочна 1,5 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика магистър Предучилищна педагогика задочна 1 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика магистър Предучилищна педагогика (за завършили други специалности) задочна 2 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика магистър Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители задочна 1,5 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика редовна 1,5 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика (обучение на английски език) редовна 1,5 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика /за завършили други специалности/ задочна 2 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика /на английски език/ редовна 1,5 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика доктор Гражданско образование задочна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика доктор Логопедия редовна 3 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика доктор Логопедия задочна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика доктор Медийна педагогика редовна 3 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика доктор Медийна педагогика задочна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика доктор Начална училищна педагогика редовна 3 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика доктор Предучилищна педагогика редовна 3 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика доктор Предучилищна педагогика задочна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика доктор Предучилищна педагогика самостоятелна 3 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика доктор Социална педагогика редовна 3 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика доктор Социална педагогика задочна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика доктор Специална педагогика редовна 3 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика доктор Специална педагогика задочна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика доктор Сравнително образование редовна 3 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактиката редовна 3 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактиката самостоятелна 3 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по изобразително изкуство (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по музика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Физическо възпитание и спорт (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Музикална педагогика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература, по математика и информационни технологии, по физическо възпитание и спорт, по родинознание и природознание, по техника и технологии, по чужд език редовна 3 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература, по математика и информационни технологии, по физическо възпитание и спорт, по родинознание и природознание, по техника и технологии, по чужд език задочна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника редовна 3 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание редовна 3 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по изобразително изкуство редовна 3 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по музика редовна 3 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по музика задочна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по музика самостоятелна 3 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Графичен дизайн редовна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 8.2 Изобразително изкуство магистър Графичен дизайн редовна 1 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 8.2 Изобразително изкуство магистър Графичен дизайн редовна 1,5 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Музикални медийни технологии и тонрежисура редовна 4 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Аудиовизуален дизайн редовна 1 год.
Факултет по науки за образованието и изкуствата 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Виртуални студийни технологии и тонрежисура задочна 1,5 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление редовна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация- стратегическо управление редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация- стратегическо управление (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация- стратегическо управление (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация- стратегическо управление (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация-развитие на човешките ресурси редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация-развитие на човешките ресурси (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация-развитие на човешките ресурси (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация-развитие на човешките ресурси (не се осъществява нов прием) редовна 2,5 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация-развитие на човешките ресурси (на английски език) (2 семестъра) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация-развитие на човешките ресурси (на английски език)(4 сем.) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация-стратегическо управление (на английски език, 2 сем.) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация-стратегическо управление (на английски език, 4 сем.) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Дигитален маркетинг редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Дигитален маркетинг (не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Икономика и управление на публичния сектор (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Икономика и упр