Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • Перник
  • 2300
  • г.Перник, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 23
  • 076/60 07 73
  • 076/60 52 07
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.2 Психология програмна акредитация - по ПН отрицателно оценен проект Няма информация Няма информация
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН отрицателно оценен проект Няма информация Няма информация
4.6 Информатика и компютърни науки оценка на проект - по ПН положително оценен проект Няма информация 13.03.2020
5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН отрицателно оценен проект Няма информация Няма информация
5.4 Енергетика програмна акредитация - по ПН положително оценен проект Няма информация Няма информация
5.7 Архитектура, строителство и геодезия програмна акредитация - по ПН положително оценен проект Няма информация 05.05.2020
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 5.7: Архитектура програмна акредитация - по специалност от РП отрицателно оценен проект Няма информация Няма информация
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
EПУ 3.2 Психология бакалавър Психология (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
EПУ 3.2 Психология магистър Лидерство и организационно развитие (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
EПУ 3.2 Психология магистър Обща психология (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
EПУ 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес администрация (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
EПУ 3.7 Администрация и управление бакалавър Иновационен мениджмънт (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
EПУ 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
EПУ 3.7 Администрация и управление бакалавър Управление и администрация (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
EПУ 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
EПУ 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
EПУ 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (след неикономически специалности) (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 2 год.
EПУ 3.7 Администрация и управление магистър Управление на проекти (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
EПУ 3.7 Администрация и управление магистър Управление на проекти по фондове и програми на ЕС (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
EПУ 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
EПУ 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Приложна информатика (няма информация) редовна 4 год.
EПУ 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационна сигурност (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
EПУ 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Софтуерни технологии (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
EПУ 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и мрежи (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
EПУ 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
EПУ 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Телекомуникации (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
EПУ 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и мрежи (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
EПУ 5.4 Енергетика бакалавър Зелена Енергетика (няма информация) редовна 4 год.
EПУ 5.4 Енергетика магистър Водородни технологии (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
EПУ 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Строително инженерство на английски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
EПУ 5.7 Архитектура, строителство и геодезия бакалавър Строителство на сгради и съоръжения (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
EПУ 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Архитектура (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
EПУ 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Архитектура (на англ. език) (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
EПУ 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Обновяване на сгради и съоражения (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
EПУ 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Сеизмично инженерство (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
EПУ 5.7 Архитектура, строителство и геодезия магистър Сеизмично строителство (изтекла акредитация по ПН) редовна 1,5 год.
EПУ 5.13 Общо инженерство магистър Управление на бизнеса и инженеринг (няма информация, не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.