Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Университет
  • Благоевград
  • 2700
  • ул. "Иван Михайлов" N 66
  • 073/88 55 01, 073/88 53 86
  • 073/88 55 16
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
1.1 Теория и управление на образованието програмна акредитация - по ПН дава акредитация 5,93 16.07.2022
1.2 Педагогика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,14 16.07.2025
1.3 Педагогика на обучението по ... програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,40 21.07.2020
2.1 Филология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,23 19.06.2025
2.2 История и археология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,24 19.06.2025
2.3 Философия програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,40 27.06.2024
3.1 Социология, антропология и науки за културата програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,10 06.07.2020
3.2 Психология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,33 15.12.2020
3.3 Политически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,87 08.06.2020
3.4 Социални дейности програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,26 16.07.2024
3.5 Обществени комуникации и информационни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,13 29.11.2023
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,11 15.04.2020
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,49 16.01.2024
3.9 Туризъм програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,14 11.12.2025
4.1 Физически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,54 13.05.2024
4.2 Химически науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,28 24.06.2025
4.4 Науки за земята програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,08 15.07.2025
4.5 Математика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,10 27.12.2022
4.6 Информатика и компютърни науки програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,13 21.07.2020
5.1 Машинно инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,68 28.04.2022
5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,04 05.05.2023
5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,08 27.04.2023
7.4 Обществено здраве програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,30 30.07.2020
7.6 Спорт програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,95 20.11.2023
8.2 Изобразително изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,67 23.10.2024
8.3 Музикално и танцово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,25 26.03.2020
8.4 Театрално и филмово изкуство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,00 17.07.2025
9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,09 05.07.2023
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.6: Право програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,13 07.11.2025
ПН 7.4: Кинезитерапия програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 7,68 21.06.2023
ПН 7.5: Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,64 21.12.2022
ПН 7.5: Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8,62 21.12.2022
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
Медицинска психология програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 1.1: Управление на образованието програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,35 16.07.2024
ПН 1.2: История на педагогиката и българското образование програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,58 14.10.2020
ПН 1.2: Методика на обучението в началните класове програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,53 14.10.2020
ПН 1.2: Начална училищна педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,09 17.09.2025
ПН 1.2: Педагогически технологии в детската градина  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,55 14.10.2020
ПН 1.2: Предучилищна педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 17.09.2025
ПН 1.2: Социална педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,19 01.10.2025
ПН 1.2: Специална педагогика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,02 01.10.2025
ПН 1.2: Теория на възпитанието и дидактика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 17.09.2025
ПН 1.3: Методика на обучението по български език и литература в началните класове програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,78 23.02.2021
ПН 1.3: Методика на обучението по изобразително изкуство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 30.09.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по информатика и информационни технологии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,48 14.10.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по математика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 14.10.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по математика в началните класове програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 23.02.2022
ПН 1.3: Методика на обучението по математика и информатика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,53 14.10.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по музика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,50 30.09.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по родинознание и природознание в началните класове програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,28 23.02.2021
ПН 1.3: Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 24.03.2021
ПН 1.3: Методика на обучението по техника и технологии програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,40 30.09.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по физика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 14.10.2020
ПН 1.3: Методика на обучението по химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,43 14.10.2020
ПН 1.3: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,40 24.03.2021
ПН 2.1: Английски език програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,00 16.05.2024
ПН 2.1: Български език програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 16.12.2021
ПН 2.1: История на българската литература програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 16.12.2021
ПН 2.1: Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,26 16.12.2021
ПН 2.1: Немски език програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,47 16.05.2023
ПН 2.1: Общо и сравнително езикознание програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,19 21.06.2023
ПН 2.1: Руска литература програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,28 16.12.2021
ПН 2.1: Славянски езици програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,29 21.06.2023
ПН 2.1: Теория и история на литературата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 16.12.2021
ПН 2.1: Теория и практика на превода програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,36 16.12.2020
ПН 2.1: Фолклористика и етнология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,66 16.12.2020
ПН 2.1: Френски език програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация 5,53 Няма информация
ПН 2.2: Археология, вкл. нумизматика и епиграфика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,40 16.05.2023
ПН 2.2: Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,42 16.05.2023
ПН 2.2: История на България програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,13 19.06.2025
ПН 2.2: Нова и най-нова обща история програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 19.06.2025
ПН 2.2: Средновековна обща история програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 19.06.2025
ПН 2.2: Стара история и тракология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 19.06.2025
ПН 2.3: История на философията програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,38 16.12.2021
ПН 2.3: Социална философия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,28 12.07.2022
ПН 2.3: Съвременни философски теории програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,76 16.12.2020
ПН 2.3: Философия на културата програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 2.3: Философия на политиката програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 3.1: Социология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 06.06.2025
ПН 3.1: Теория и история на културата програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,94 06.07.2020
ПН 3.2: Педагогическа и възрастова психология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,64 15.12.2020
ПН 3.2: Психология на труда и професионална психодиагностика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,33 23.07.2020
ПН 3.3: Политология програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,06 10.07.2023
ПН 3.4: Организация и управление на социалните дейности програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 30.01.2024
ПН 3.5: Връзки с обществеността програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 24.09.2025
ПН 3.5: Приложение на новите информационни технологии в PR програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,94 24.09.2024
ПН 3.6: Административно право и административен процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,39 04.04.2024
ПН 3.6: Граждански процес програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 3.6: Гражданско и семейно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,44 04.04.2024
ПН 3.6: Застрахователно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,38 11.10.2023
ПН 3.6: Конституционно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,40 11.10.2023
ПН 3.6: Криминалистика програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 3.6: Криминология програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 3.6: Международно право и международни отношения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,61 04.04.2024
ПН 3.6: Международно частно право програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 3.6: Наказателен процес програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,45 04.04.2024
ПН 3.6: Наказателно право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,30 04.04.2024
ПН 3.6: Нотариално право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,38 11.10.2023
ПН 3.6: Правна социология. Правна информатика програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 3.6: Право на Европейския съюз програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,40 11.10.2023
ПН 3.6: Римско право програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,43 11.10.2023
ПН 3.6: Теория на държавата и правото. Политически правни учения програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,40 11.10.2023
ПН 3.6: Трудово право и обществено осигуряване програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,22 04.04.2024
ПН 3.6: Финансово право програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 3.7: Икономика и управление (индустрия) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,04 15.04.2020
ПН 3.7: Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,03 15.04.2020
ПН 3.7: Организация и управление на производството (индустрия) програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 3.8: Икономика и управление (търговия) програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 3.8: Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,56 08.10.2018
ПН 3.8: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,19 11.12.2025
ПН 3.9: Икономика и управление  на туризма програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,03 11.12.2025
ПН 4.1: Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,52 01.03.2021
ПН 4.2: Неорганична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,56 30.09.2025
ПН 4.2: Органична химия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,55 30.09.2025
ПН 4.4: Екология и опазване на околната среда програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,31 13.05.2025
ПН 4.4: Икономическа и социална география програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,05 12.06.2024
ПН 4.4: Картография и тематично картографиране програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,13 13.05.2025
ПН 4.4: Природна география програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,21 13.05.2025
ПН 4.5: Алгебра програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,83 26.07.2021
ПН 4.5: Изследване на операциите програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,07 26.07.2022
ПН 4.5: Математически анализ програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,20 07.10.2016
ПН 4.5: Математическо моделиране и приложение на математиката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,36 26.07.2022
ПН 4.6: Информатика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 11.01.2022
ПН 5.1: Машини и процеси в леката промишленост програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,55 28.04.2022
ПН 5.2: Електронизация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,72 05.05.2022
ПН 5.3: Компютърни системи, комплекси и мрежи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,83 27.04.2022
ПН 7.4: Кинезитерапия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,10 03.09.2020
ПН 7.4: Логопедия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 28.11.2023
ПН 8.2: Дизайн и пластични изкуства програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,37 23.10.2024
ПН 8.3: Теория и практика на изпълнителското изкуство програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,52 26.03.2020
ПН 8.3: Хореография програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,45 26.03.2020
ПН 8.4: Кинознание, киноизкуство и телевизия програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,05 17.07.2025
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
Факултет по изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Изобразително изкуство (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на музикалното изкуство (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по изобразително изкуство (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Музикално възпитание и обучение (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по изобразително изкуство самостоятелна 3 год.
Факултет по изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по музика редовна 3 год.
Факултет по изкуствата 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по музика самостоятелна 3 год.
Факултет по изкуствата 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Култура и културен туризъм (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Култура и медии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Културология (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Културология и културен мениджмънт (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Интернет, нови медии и култура (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по изкуствата 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Интернет, нови медии и култура (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет по изкуствата 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Културно наследство и културен туризъм (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по изкуствата 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Културно наследство и културен туризъм (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет по изкуствата 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Медии, продуцентство и бизнес (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по изкуствата 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Медии, продуцентство и бизнес (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Факултет по изкуствата 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Теория и история на културата редовна 3 год.
Факултет по изкуствата 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Теория и история на културата задочна 4 год.
Факултет по изкуствата 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Мода редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 8.2 Изобразително изкуство бакалавър Промишлени изкуства (Мода) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 8.2 Изобразително изкуство магистър Маркетинг и реклама в модния дизайн (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по изкуствата 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Българска народна хореография (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Електронни технологии в музиката (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене) (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене) (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 8.3 Музикално и танцово изкуство бакалавър Съвременна хореография (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Звукорежисьор за електронни медии и филмово производство (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по изкуствата 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Музикален инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални формации (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по изкуствата 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Теория и критика на хореографското изкуство (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по изкуствата 8.3 Музикално и танцово изкуство магистър Хореографска режисура (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по изкуствата 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Теория и практика на изпълнителското изкуство редовна 3 год.
Факултет по изкуствата 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Теория и практика на изпълнителското изкуство самостоятелна 3 год.
Факултет по изкуствата 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Хореография редовна 3 год.
Факултет по изкуствата 8.3 Музикално и танцово изкуство доктор Хореография самостоятелна 3 год.
Факултет по изкуствата 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Актьорско майсторство редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Аудио-визуални изкуства и продуцентство в развлекателните индустрии редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Филмов и телевизионен монтаж редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Филмова и телевизионна режисура редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 8.4 Театрално и филмово изкуство бакалавър Филмово и телевизионно операторство редовна 4 год.
Факултет по изкуствата 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Актьор за кино и телевизия (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по изкуствата 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Театрална режисура (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет по изкуствата 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Филмов и телевизионен монтаж редовна 1 год.
Факултет по изкуствата 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Филмова и телевизионна режисура редовна 1 год.
Факултет по изкуствата 8.4 Театрално и филмово изкуство магистър Филмово и телевизионно операторство редовна 1 год.
Факултет по изкуствата 8.4 Театрално и филмово изкуство доктор Кинознание, киноизкуство и телевизия редовна 3 год.
Факултет по изкуствата 8.4 Театрално и филмово изкуство доктор Кинознание, киноизкуство и телевизия самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Български език и чужд език (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и по руски език (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски) (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и чужд език (гръцки) (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски) (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по български език и чужд език (турски) (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Английска филология редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Английски език и етнология редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Английски език: превод и комуникации редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Българска филология редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Българска филология задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Лингвистика (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (английски език и гръцки език) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (английски език и немски език) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (английски език и руски език) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (английски език и френски език) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (английски и гръцки език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (английски и немски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (английски и руски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология бакалавър Приложна лингвистика (англиски и френски език) (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Английски език и антропология на Югоизточна Европа (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Английски език и междукултурно общуване редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Българският език като чужд редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Език и лингвистика в глобалния свят (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение задочна 2 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Превод редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Превод и съвременна англоезична литература редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Славянска филология (не се осъществява нов прием) редовна 5 год.
Филологически факултет 2.1 Филология магистър Филологически аспекти на работа в медиите редовна 1 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.18 Славянски езици редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор .05.04.18 Славянски езици самостоятелна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Английски език редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Български език редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Български език задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор История на българската литература редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Немски език редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Общо и сравнително езикознание самостоятелна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Руска литература редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Руска литература редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Славянски езици задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Теория и история на литературата редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Теория и история на литературата задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Теория и практика на превода редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Теория и практика на превода задочна 4 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Фолклористика и етнология редовна 3 год.
Филологически факултет 2.1 Филология доктор Фолклористика и етнология самостоятелна 3 год.
Правно - исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър Архивистика и информационна сигурност редовна 4 год.
Правно - исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър История редовна 4 год.
Правно - исторически факултет 2.2 История и археология бакалавър История и археология редовна 4 год.
Правно - исторически факултет 2.2 История и археология магистър Археология редовна 1 год.
Правно - исторически факултет 2.2 История и археология магистър Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество редовна 1 год.
Правно - исторически факултет 2.2 История и археология магистър История на българските земи в контекста на европейското развитие редовна 1 год.
Правно - исторически факултет 2.2 История и археология магистър Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности редовна 1 год.
Правно - исторически факултет 2.2 История и археология доктор .05.03.21 Документалистика, архивистика, палеографика (вкл.историография и източникознание) редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 2.2 История и археология доктор Археология (вкл. нумизматика, епиграфика и палеографика) редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 2.2 История и археология доктор Археология, вкл. нумизматика и епиграфика редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 2.2 История и археология доктор Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 2.2 История и археология доктор История на България редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 2.2 История и археология доктор История на България самостоятелна 3 год.
Правно - исторически факултет 2.2 История и археология доктор Нова и най-нова обща история редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 2.2 История и археология доктор Средновековна обща история редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 2.2 История и археология доктор Стара история и тракология редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Социология редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.3 Политически науки бакалавър Европеистика (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Правно - исторически факултет 3.3 Политически науки бакалавър Международни отношения (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Правно - исторически факултет 3.3 Политически науки магистър Европейска интеграция (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Правно - исторически факултет 3.3 Политически науки магистър Югоизточна Европа в съвременните международни отношения (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Правно - исторически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Връзки с обществеността редовна 4 год.
Правно - исторически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки бакалавър Връзки с обществеността задочна 4 год.
Правно - исторически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Връзки с обществеността (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
Правно - исторически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Връзките с обществеността в бизнеса редовна 1 год.
Правно - исторически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки магистър Международен PR (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Правно - исторически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Връзки с обществеността редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Връзки с обществеността задочна 4 год.
Правно - исторически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Връзки с обществеността самостоятелна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.5 Обществени комуникации и информационни науки доктор Приложение на новите информационни технологии в PR редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право магистър Право редовна 5 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право магистър Право задочна 5 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Административно право и административен процес редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Административно право и административен процес задочна 4 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Административно право и административен процес самостоятелна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право задочна 4 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Гражданско и семейно право самостоятелна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Застрахователно право редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Конституционно право редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Конституционно право самостоятелна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Международно право и международни отношения редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Международно право и международни отношения задочна 4 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Международно право и международни отношения самостоятелна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Наказателен процес редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Наказателен процес задочна 4 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Наказателен процес самостоятелна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Наказателно право редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Наказателно право задочна 4 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Наказателно право самостоятелна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Право на Европейския съюз редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Трудово право и обществено осигуряване редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Трудово право и обществено осигуряване задочна 4 год.
Правно - исторически факултет 3.6 Право доктор Трудово право и обществено осигуряване самостоятелна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Правно - исторически факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Правно - исторически факултет 3.7 Администрация и управление магистър Данъчна администрация (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Правно - исторически факултет 3.7 Администрация и управление магистър Данъчна администрация (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Правно - исторически факултет 3.7 Администрация и управление магистър Здравен мениджмънт (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Правно - исторически факултет 3.7 Администрация и управление магистър Здравен мениджмънт (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Правно - исторически факултет 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Правно - исторически факултет 3.7 Администрация и управление магистър Териториална администрация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Правно - исторически факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление на човешките ресурси (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Правно - исторически факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление на човешките ресурси (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Правно - исторически факултет 3.7 Администрация и управление доктор .05.02.20 Социално управление задочна 4 год.
Правно - исторически факултет 3.7 Администрация и управление доктор .05.02.20 Социално управление самостоятелна 4 год.
Правно - исторически факултет 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) редовна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) задочна 4 год.
Правно - исторически факултет 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) самостоятелна 3 год.
Правно - исторически факултет 3.8 Икономика доктор .05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли) самостоятелна 4 год.
Правно - исторически факултет 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална сигурност редовна 4 год.
Правно - исторически факултет 9.1 Национална сигурност магистър Национална сигурност редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес мениджмънт и предприемачество (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Бизнес мениджмънт и предприемачество (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Корпоративен мениджмънт (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Корпоративен мениджмънт (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт и маркетинг на международния бизнес (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт и маркетинг на международния бизнес (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление и развитие на човешките ресурси в стопанския сектор (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление и развитие на човешките ресурси в стопанския сектор (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление на проекти (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление на проекти (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление на регионалното развитие (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление магистър Управление на регионалното развитие (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (индустрия) редовна 3 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (индустрия) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.7 Администрация и управление доктор Икономика и управление (индустрия) самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Икономика на публичната сфера редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Международен бизнес редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Международни икономически отношения (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Финанси редовна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика бакалавър Финанси задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Дигитален маркетинг задочна 2 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Дигитални финанси (Fintech) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Дигитални финанси (Fintech) задочна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на публичната сфера редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Икономика на публичната сфера задочна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Логистика редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Логистика задочна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Маркетинг редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Маркетинг задочна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Международен бизнес редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Международен бизнес задочна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Международни икономически отношения (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Международни икономически отношения задочна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Социоикономика (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводно-финансов мениджмънт редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Счетоводно-финансов мениджмънт задочна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Финанси редовна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика магистър Финанси задочна 1 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор .05.02.18 Икономика и управление (по отрасли) редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор .05.02.18 Икономика и управление (по отрасли) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор .05.02.18 Икономика и управление (по отрасли) самостоятелна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) задочна 4 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка редовна 3 год.
Стопански факултет 3.8 Икономика доктор Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка самостоятелна 3 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм бакалавър Туризъм редовна 4 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм магистър Международен туризъм редовна 1 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм магистър Международен туризъм задочна 1 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм магистър Мениджмънт на алтернативните видове туризъм редовна 1 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм магистър Мениджмънт на туроператорската и туристическата агентска дейност редовна 1 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм магистър Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност редовна 1 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм магистър Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм доктор Икономика и управление на туризма редовна 3 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм доктор Икономика и управление на туризма задочна 4 год.
Стопански факултет 3.9 Туризъм доктор Икономика и управление на туризма самостоятелна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия бакалавър Философия редовна 4 год.
Философски факултет 2.3 Философия бакалавър Философия задочна 4 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Практическа философия редовна 1 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Философия задочна 2 год.
Философски факултет 2.3 Философия магистър Философия и психоанализа редовна 1 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор История на философията редовна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор История на философията задочна 4 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор История на философията самостоятелна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Социална философия редовна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Социална философия задочна 4 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Социална философия самостоятелна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Съвременни философски теории редовна 3 год.
Философски факултет 2.3 Философия доктор Съвременни философски теории задочна 4 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Социология (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата бакалавър Социология (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Социален мениджмънт и публични комуникации (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата магистър Социологически изследвания и политически маркетинг (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Социология редовна 3 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Социология задочна 4 год.
Философски факултет 3.1 Социология, антропология и науки за културата доктор Социология самостоятелна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология бакалавър Психология редовна 4 год.
Философски факултет 3.2 Психология бакалавър Психология задочна 4 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Клинична психология редовна 1,5 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Криминална психология редовна 1 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Криминална психология задочна 2 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Психология на управлението редовна 1 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Психология на управлението задочна 2 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Училищна психология редовна 1 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Училищна психология задочна 2 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Юридическа психология редовна 1 год.
Философски факултет 3.2 Психология магистър Юридическа психология задочна 2 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Педагогическа и възрастова психология редовна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Педагогическа и възрастова психология задочна 4 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Педагогическа и възрастова психология самостоятелна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Психология на труда и професионална психодиагностика редовна 3 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Психология на труда и професионална психодиагностика задочна 4 год.
Философски факултет 3.2 Психология доктор Психология на труда и професионална психодиагностика самостоятелна 3 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки бакалавър Политология (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки бакалавър Политология (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки магистър Гражданско образование (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки доктор Политология редовна 3 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки доктор Политология задочна 4 год.
Философски факултет 3.3 Политически науки доктор Политология самостоятелна 3 год.
Природо - математически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър География и история (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Природо - математически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Математика и информатика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Природо - математически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Математика и информатика (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Природо - математически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по география и история (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Природо - математически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Природо - математически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Природо - математически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по химия и физика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Природо - математически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по химия и човекът и природата (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Природо - математически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Физика и математика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Природо - математически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Технологии на обучението по математика и информатика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Природо - математически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по информатика и информационни технологии редовна 3 год.
Природо - математически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика редовна 3 год.
Природо - математически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика самостоятелна 3 год.
Природо - математически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика и информатика редовна 3 год.
Природо - математически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика и информатика самостоятелна 3 год.
Природо - математически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по физика задочна 4 год.
Природо - математически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по химия редовна 3 год.
Природо - математически факултет 4.1 Физически науки бакалавър Приложни оптични технологии редовна 4 год.
Природо - математически факултет 4.1 Физически науки бакалавър Физика редовна 4 год.
Природо - математически факултет 4.1 Физически науки магистър Енергиен мениджмънт и устойчиво енергийно развитие редовна 1 год.
Природо - математически факултет 4.1 Физически науки магистър Съвременни енергийни източници и опазване на околната среда редовна 1 год.
Природо - математически факултет 4.2 Химически науки бакалавър Медицинска химия редовна 4 год.
Природо - математически факултет 4.2 Химически науки бакалавър Химия редовна 4 год.
Природо - математически факултет 4.2 Химически науки магистър Биологично активни вещества и лекарствени средства редовна 1 год.
Природо - математически факултет 4.2 Химически науки магистър Химия (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Природо - математически факултет 4.2 Химически науки магистър Химия и екология (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Природо - математически факултет 4.2 Химически науки доктор Неорганична химия редовна 3 год.
Природо - математически факултет 4.2 Химически науки доктор Неорганична химия самостоятелна 3 год.
Природо - математически факултет 4.2 Химически науки доктор Органична химия редовна 3 год.
Природо - математически факултет 4.4 Науки за земята бакалавър География (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Природо - математически факултет 4.4 Науки за земята бакалавър География и регионална политика редовна 4 год.
Природо - математически факултет 4.4 Науки за земята бакалавър Екология и опазване на околната среда редовна 4 год.
Природо - математически факултет 4.4 Науки за земята магистър Екология и опазване на околната среда редовна 1 год.
Природо - математически факултет 4.4 Науки за земята магистър Информационни технологии в екологията (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Природо - математически факултет 4.4 Науки за земята магистър Природно и историческо наследство редовна 1 год.
Природо - математически факултет 4.4 Науки за земята магистър Регионално развитие редовна 1 год.
Природо - математически факултет 4.4 Науки за земята доктор Екология и опазване на околната среда редовна 3 год.
Природо - математически факултет 4.4 Науки за земята доктор Екология и опазване на околната среда задочна 4 год.
Природо - математически факултет 4.4 Науки за земята доктор Екология и опазване на околната среда самостоятелна 3 год.
Природо - математически факултет 4.4 Науки за земята доктор Икономическа и социална география редовна 3 год.
Природо - математически факултет 4.4 Науки за земята доктор Икономическа и социална география самостоятелна 3 год.
Природо - математически факултет 4.4 Науки за земята доктор Картография и тематично картографиране редовна 3 год.
Природо - математически факултет 4.4 Науки за земята доктор Картография и тематично картографиране самостоятелна 3 год.
Природо - математически факултет 4.4 Науки за земята доктор Природна география редовна 3 год.
Природо - математически факултет 4.5 Математика бакалавър Математика редовна 4 год.
Природо - математически факултет 4.5 Математика магистър Икономическа математика редовна 1 год.
Природо - математически факултет 4.5 Математика доктор Алгебра редовна 3 год.
Природо - математически факултет 4.5 Математика доктор Изследване на операциите редовна 3 год.
Природо - математически факултет 4.5 Математика доктор Математически анализ редовна 3 год.
Природо - математически факултет 4.5 Математика доктор Математическо моделиране и приложение на математиката редовна 3 год.
Природо - математически факултет 4.5 Математика доктор Математическо моделиране и приложение на математиката самостоятелна 3 год.
Природо - математически факултет 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информатика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Природо - математически факултет 4.6 Информатика и компютърни науки бакалавър Информационни системи и технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Природо - математически факултет 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Бизнес информатика и иконометрия (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Природо - математически факултет 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информатика (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Природо - математически факултет 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни системи и технологии (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Природо - математически факултет 4.6 Информатика и компютърни науки магистър Информационни технологии в екологията (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Природо - математически факултет 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика редовна 3 год.
Природо - математически факултет 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика задочна 4 год.
Природо - математически факултет 4.6 Информатика и компютърни науки доктор Информатика самостоятелна 3 год.
Факултет по педагогика 1.1 Теория и управление на образованието магистър Образователен мениджмънт редовна 1 год.
Факултет по педагогика 1.1 Теория и управление на образованието магистър Образователен мениджмънт задочна 1 год.
Факултет по педагогика 1.1 Теория и управление на образованието магистър Образователен мениджмънт дистанционна 1 год.
Факултет по педагогика 1.1 Теория и управление на образованието доктор Управление на образованието редовна 3 год.
Факултет по педагогика 1.1 Теория и управление на образованието доктор Управление на образованието задочна 4 год.
Факултет по педагогика 1.1 Теория и управление на образованието доктор Управление на образованието самостоятелна 3 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика бакалавър Начална училищна педагогика и чужд език редовна 4 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика бакалавър Педагогика и образователен мениджмънт редовна 4 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика редовна 4 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика задочна 4 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика бакалавър Предучилищна педагогика и чужд език редовна 4 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика бакалавър Социална педагогика редовна 4 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика бакалавър Социална педагогика задочна 4 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика бакалавър Специална педагогика редовна 4 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика бакалавър Специална педагогика задочна 4 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Интеркултурно образование редовна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст редовна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст задочна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Начална училищна педагогика редовна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Начална училищна педагогика задочна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Педагогика за надарени деца задочна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение редовна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение задочна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика редовна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Предучилищна и начална училищна педагогика задочна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Предучилищна музикална педагогика задочна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Предучилищна педагогика редовна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Предучилищна педагогика задочна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Социална превенция и консултиране редовна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Социална превенция и консултиране задочна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика редовна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика магистър Специална педагогика задочна 1 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика доктор .05.07.04 Специална педагогика задочна 4 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика доктор История на педагогиката и българското образование редовна 3 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика доктор Методика на обучението в началните класове редовна 3 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика доктор Методика на обучението в началните класове задочна 4 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика доктор Педагогически технологии в детската градина редовна 3 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика доктор Педагогически технологии в детската градина самостоятелна 3 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика доктор Специална педагогика редовна 3 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика доктор Специална педагогика самостоятелна 3 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика редовна 3 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика задочна 4 год.
Факултет по педагогика 1.2 Педагогика доктор Теория на възпитанието и дидактика самостоятелна 3 год.
Факултет по педагогика 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по физическо възпитание (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Факултет по педагогика 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Физическо възпитание и спорт (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет по педагогика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Спортна анимация (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по педагогика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Физическо възпитание и спорт (изтекла акредитация по ПН) редовна 2 год.
Факултет по педагогика 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет по педагогика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) редовна 3 год.
Факултет по педагогика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор .05.07.03 Методика на обучението (по отрасли и видове науки) самостоятелна 4 год.
Факултет по педагогика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по математика в началните класове редовна 3 год.
Факултет по педагогика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по родинознание и природознание в началните класове редовна 3 год.
Факултет по педагогика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство редовна 3 год.
Факултет по педагогика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство самостоятелна 3 год.
Факултет по педагогика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка редовна 3 год.
Факултет по педагогика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка задочна 4 год.
Факултет по педагогика 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка самостоятелна 3 год.
Технически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по техника и технологии (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Технически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по технологии и предприемачество (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Технически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Педагогика на обучението по технологии и предприемачество (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
Технически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... бакалавър Техника, технологии и предприемачество (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
Технически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Кариерно развитие и предприемачество (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Технически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... магистър Кариерно развитие и предприемачество (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
Технически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по техника и технологии редовна 3 год.
Технически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по техника и технологии задочна 4 год.
Технически факултет 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Методика на обучението по техника и технологии самостоятелна 3 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство бакалавър Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия редовна 4 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Автотехническа експертиза редовна 1 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Инженерна безопасност редовна 1 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство магистър Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия редовна 1 год.
Технически факултет 5.1 Машинно инженерство доктор Машини и процеси в леката промишленост редовна 3 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроника редовна 4 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Приложни електронни системи редовна 4 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника редовна 1 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електронизация редовна 3 год.
Технически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Електронизация задочна 4 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Информационни и комуникационни технологии редовна 4 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Информационни и комуникационни технологии задочна 4 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии редовна 4 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии задочна 4 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна техника и технологии редовна 4 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии редовна 1 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии редовна 1 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи, комплекси и мрежи редовна 3 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи, комплекси и мрежи задочна 4 год.
Технически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Компютърни системи, комплекси и мрежи самостоятелна 3 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 1.2 Педагогика доктор .05.07.04 Специална педагогика редовна 3 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 1.2 Педагогика доктор .05.07.04 Специална педагогика самостоятелна 4 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 1.2 Педагогика доктор .05.07.05 Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка (вкл.методика на лечебната физкултура) редовна 4 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 1.2 Педагогика доктор .05.07.05 Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка (вкл.методика на лечебната физкултура) самостоятелна 4 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка редовна 3 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 1.3 Педагогика на обучението по ... доктор Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка самостоятелна 3 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности редовна 4 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 3.4 Социални дейности бакалавър Социални дейности задочна 4 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 3.4 Социални дейности магистър Психосоциална рехабилитация редовна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 3.4 Социални дейности магистър Психосоциална рехабилитация задочна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 3.4 Социални дейности магистър Социални дейности редовна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 3.4 Социални дейности магистър Социални дейности задочна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 3.4 Социални дейности магистър Социално посредничество редовна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 3.4 Социални дейности магистър Социално посредничество (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 3.4 Социални дейности магистър Социално-терапевтично консултиране редовна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 3.4 Социални дейности доктор Организация и управление на социалните дейности редовна 3 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 3.4 Социални дейности доктор Организация и управление на социалните дейности задочна 4 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 3.4 Социални дейности доктор Организация и управление на социалните дейности самостоятелна 3 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 7.4 Обществено здраве бакалавър Кинезитерапия редовна 4 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 7.4 Обществено здраве бакалавър Логопедия (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 7.4 Обществено здраве магистър Кинезиология (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 7.4 Обществено здраве магистър Клинична логопедия (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 7.4 Обществено здраве магистър Логопедичен мениджмънт при гласови и плавностни нарушения (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 7.4 Обществено здраве магистър Логопедия (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 7.4 Обществено здраве магистър Слухово-речева терапия след кохлеарна имплантация (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 7.4 Обществено здраве магистър Спортна кинезиология (изтекла акредитация по ПН) редовна 1 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 7.4 Обществено здраве доктор Кинезитерапия редовна 3 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 7.4 Обществено здраве доктор Кинезитерапия самостоятелна 3 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 7.4 Обществено здраве доктор Логопедия редовна 3 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 7.4 Обществено здраве доктор Логопедия задочна 4 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 7.4 Обществено здраве доктор Логопедия самостоятелна 3 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 7.5 Здравни грижи бакалавър Акушерка редовна 4 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 7.5 Здравни грижи бакалавър Медицинска сестра редовна 4 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 7.6 Спорт бакалавър Спорт редовна 4 год.
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" 7.6 Спорт магистър Спортен мениджмънт и маркетинг редовна 1 год.
Решение на АС от 20.04.2017 г./ Протокол № 10

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на специалност от регулираните професии “Кинезитерапия“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.

Акредитационният съвет на НАОА на 20.04.2017 г. (протокол № 10) взе следното решение:

Югозападният университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград е изпълнил програмата от мерки за отстраняване на констатираните слабости, посочени в решението на Акредитационния съвет от 02.04.2015 г. (протокол № 10) с получена оценка 4,28 (четири цяло и двадесет и осем стотни) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Кинезитерапия“ за образователно-квалификационната степен „бакалавър”.

Решение на АС от 06.04.2017 г./ Протокол № 9

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 1.1 “Теория и управление на образованието“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.

Акредитационният съвет на НАОА на 06.04.2017 г. (протокол № 9) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по педагогически науки от 17.12.2012 г. (протокол № 7) при програмната акредитация на професионално направление 1.1 „Теория и управление на образованието“ за образователно-квалификационната степен „магистър“ по специалност „Образователен мениджмънт“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, с обща оценка 9,33 (девет цяло и тридесет и три стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Югозападният университет „Неофит Рилски“ - Благоевград изпълнява препоръка № 1 и частично изпълнява препоръка № 2, формулирани в решението на Постоянната комисия по педагогически науки от 17.12.2012 г. (протокол № 7) при програмната акредитация на професионално направление 1.1 „Теория и управление на образованието“ за образователно-квалификационната степен „магистър по специалност „Образователен мениджмънт“, с обща оценка 9,33 (девет цяло и тридесет и три стотни).

3. Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград да изпълни препоръка № 2 до следващата акредитация.

- Препоръка № 2: „Да се активизира студентската мобилност в страната и чужбина“. Срок: с ежегодно отчитане.

Решение на АС от 06.04.2017 г./ Протокол № 9

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.4 “Социални дейности“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.

Акредитационният съвет на НАОА на 06.04.2017 г. (протокол № 9) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност от 18.12.2013 г. (протокол № 26) при програмната акредитация на професионално направление 3.4 „Социални дейности“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“, с обща оценка 8,96 (осем цяло и деветдесет и шест стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Югозападният университет „Неофит Рилски“ е изпълнил препоръка № 2, изпълнява препоръка № 3 и частично изпълнява препоръка № 1, формулирани в решението на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност от 18.12.2013 г. (протокол № 26) при програмната акредитация на професионално направление 3.4 „Социални дейности“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,96 (осем цяло и деветдесет и шест стотни).

3. Югозападният университет „Неофит Рилски“ да изпълни препоръка № 1 до следващата акредитация.

- Препоръка № 1: „Да се стимулира кариерното развитие на нехабилитираните и хабилитирани преподаватели“. Срок: постоянен с ежегодно отчитане.

Решение на АС от 19.01.2017 г./ Протокол № 2

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.8 “Икономака“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.

Акредитационният съвет на НАОА на 19.01.2017 г. (протокол № 2) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 08.10.2013 г. (протокол № 31) при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград, с обща оценка 8,40 (осем цяло и четиридесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Югозападният университет „Неофит Рилски“ - Благоевград изпълнява препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 08.10.2013 г. (протокол № 31) при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, с обща оценка 8,40 (осем цяло и четиридесет стотни).

Решение на АС от 17.11.2016 г./ Протокол № 25

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.

Акредитационният съвет на НАОА на 17.11.2016 г. (протокол № 25) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 26.07.2012 г. (протокол № 16) при институционалната акредитация на Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград, с обща оценка 9,26 (девет цяло и двадесет и шест стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Югозападният университет „Неофит Рилски“ - Благоевград е изпълнил препоръка № 2 и изпълнява препоръки № 1 и № 3, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 26.07.2012 г. (протокол № 16) при институционалната акредитация, с обща оценка 9,26 (девет цяло и двадесет и шест стотни).

3. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Югозападния университет “Неофит Рилски” - Благоевград.

4. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Югозападния университет “Неофит Рилски” - Благоевград относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 1 - № 11.

Решение на АС от 27.10.2016 г./ Протокол № 22

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.5 “Обществени комуникации и информационни науки“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.

Акредитационният съвет на НАОА на 27.10.2016 г. (протокол № 22) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност от 26.06.2013 г. (протокол № 14) при програмната акредитация на професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки” за образователно - квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград, с обща оценка 8,66 (осем цяло и шестдесет и шест стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Югозападният университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград, Правно-историческият факултет са изпълнили препоръка № 1, частично са изпълнили препоръки № 2 и № 3 и изпълняват препоръка № 4, формулирани в решението на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност от 26.06.2013 г. (протокол № 14) при програмната акредитация на професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки” за образователно - квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”, с обща оценка 8,66 (осем цяло и шестдесет и шест стотни).

3. Югозападният университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград, Правно-историческият факултет да изпълнят препоръки № 2 и № 3 до следващата акредитация.

- Препоръка № 2: „Да се повиши индекса на цитируемост и степента на академично влияние”. Срок: декември 2014 г.

- Препоръка № 3: „Да се работи в посока засилване на обменните програми на студенти с чуждестранни висши училища“. Срок: септември 2014 г.