Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Специализирано ВУ
  • Долна Митрополия
  • 5855
  • ул. "Св.св. Кирил и Методий №1"
  • 064 / 970 192
  • Няма информация
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН положително оценен проект Няма информация 23.04.2022
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация програмна акредитация - по ПН положително оценен проект Няма информация 23.04.2022
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 9.2: Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво програмна акредитация - по специалност от РП положително оценен проект Няма информация 23.04.2022
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
факултет "Авиационен" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Авиационна електроника редовна 4 год.
факултет "Авиационен" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Авиационна електроника задочна 4 год.
факултет "Авиационен" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение редовна 4 год.
факултет "Авиационен" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника редовна 4 год.
факултет "Авиационен" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Автоматика, информационна и управляваща техника задочна 4 год.
факултет "Авиационен" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика бакалавър Електроника (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
факултет "Авиационен" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
факултет "Авиационен" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Автоматика, информационна и управляваща техника задочна 1,5 год.
факултет "Авиационен" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика магистър Електроника задочна 1,5 год.
факултет "Авиационен" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление редовна 3 год.
факултет "Авиационен" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление задочна 4 год.
факултет "Авиационен" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление самостоятелна 3 год.
факултет "Авиационен" 5.2 Електротехника, електроника и автоматика доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление дистанционна 4 год.
факултет "Авиационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Авиационна техника и технологии редовна 4 год.
факултет "Авиационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Авиационна техника и технологии задочна 4 год.
факултет "Авиационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация бакалавър Летателна експлоатация на въздухоплавателни средства редовна 4 год.
факултет "Авиационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Авиационна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
факултет "Авиационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Авиационна техника и технологии задочна 1,5 год.
факултет "Авиационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Авиационна техника и технологии дистанционна 1,5 год.
факултет "Авиационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Авиационно въоръжение (не се осъществява нов прием) редовна 1,5 год.
факултет "Авиационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация магистър Авиационно въоръжение (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
факултет "Авиационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати редовна 3 год.
факултет "Авиационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати задочна 4 год.
факултет "Авиационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати самостоятелна 3 год.
факултет "Авиационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати дистанционна 4 год.
факултет "Авиационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати редовна 3 год.
факултет "Авиационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати задочна 4 год.
факултет "Авиационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати самостоятелна 3 год.
факултет "Авиационен" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати дистанционна 4 год.
факултет "Авиационен" 9.2 Военно дело бакалавър Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво редовна 5 год.