Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

 • Университет
 • Велико Търново
 • 5006
 • бул. "България" № 76
 • 062/618822, 062/618803, 062/618830, 062/618835
 • 062/618899
 • Велико Търново
 • бул."България" № 76
 • 062/618822 062/618820
 • Шумен
 • ул."Карел Шкорпил" № 1
 • 054/801040
 • Долна Митрополия
 • Няма информация
 • 064/837217
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.2 Психология програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,12 15.01.2026
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 8,48 14.01.2020
5.2 Електротехника, електроника и автоматика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,08 30.09.2022
5.3 Комуникационна и компютърна техника програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,22 16.09.2022
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,08 21.12.2024
5.13 Общо инженерство програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,26 14.07.2023
9.1 Национална сигурност програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,50 19.07.2022
Регулирана специалност Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 9.2: Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9,46 07.11.2025
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.7: Организация и управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,17 14.01.2021
ПН 5.2: Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,15 22.11.2025
ПН 5.2: Радиоелектронни и комуникационни системи в авиацията програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,33 22.11.2024
ПН 5.2: Радиолокация и радионавигация програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,16 22.05.2021
ПН 5.3: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,23 09.12.2022
ПН 5.3: Комуникационни мрежи и системи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,22 09.12.2022
ПН 5.3: Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 10.12.2016
ПН 5.3: Радиолокация и радионавигация (Факултет Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,03 03.07.2021
ПН 5.5: Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,87 13.12.2024
ПН 5.5: Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,72 13.12.2024
ПН 5.5: Технология за производство на летателни апарати програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,38 21.12.2023
ПН 5.13: Автомобили, трактори и кари програмна акредитация - докторска програма дава акредитация Няма информация 22.06.2016
ПН 5.13: Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,12 14.07.2023
ПН 5.13: Колесни, верижни машини и логистика програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,24 28.07.2023
ПН 5.13: Строителни, пътни и специални машини програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,25 28.07.2023
ПН 5.13: Техника и технологии за защита на населението и критичната инфраструктура програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,86 28.07.2022
ПН 5.13: Техника и технология на взривните работи програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 28.07.2023
ПН 9.1: Военнополитически аспекти на сигурността програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,76 19.07.2021
ПН 9.1: Организация и управление извън сферата ва материалното производство“ (национална сигурност) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,46 19.07.2022
ПН 9.1: Управление на системи за сигурност програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,78 19.07.2021
ПН 9.2: Организация и управление на въоръжените сили програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,30 03.07.2021
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
факултет "Общовойскови" 3.7 Администрация и управление бакалавър Логистика на сигурността (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
факултет "Общовойскови" 3.7 Администрация и управление бакалавър Логистика на сигурността (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
факултет "Общовойскови" 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанска логистика (изтекла акредитация по ПН) редовна 4 год.
факултет "Общовойскови" 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанска логистика (изтекла акредитация по ПН) задочна 4 год.
факултет "Общовойскови" 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанска логистика (изтекла акредитация по ПН) дистанционна 4 год.
факултет "Общовойскови" 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанска логистика (след ОКС "специалист") (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
факултет "Общовойскови" 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление (след ОКС "специалист") (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
факултет "Общовойскови" 3.7 Администрация и управление магистър Логистика на сигурността (изтекла акредитация по ПН, не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
факултет "Общовойскови" 3.7 Администрация и управление магистър Стопанска логистика (изтекла акредитация по ПН) задочна 2 год.
факултет "Общовойскови" 3.7 Администрация и управление магистър Стопанска логистика (изтекла акредитация по ПН) дистанционна 1,5 год.
факултет "Общовойскови" 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление (изтекла акредитация по ПН) задочна 1,5 год.
факултет "Общовойскови" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на обществените поръчки (изтекла акредитация по ПН) задочна 1 год.
факултет "Общовойскови" 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана) самостоятелна 3 год.
факултет "Общовойскови" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии редовна 4 год.
факултет "Общовойскови" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
факултет "Общовойскови" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни технологии за проектиране редовна 4 год.
факултет "Общовойскови" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни технологии за проектиране (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
факултет "Общовойскови" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна техника и технологии редовна 4 год.
факултет "Общовойскови" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна техника и технологии задочна 4 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство бакалавър Автомобилна техника и транспортна логистика редовна 4 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство бакалавър Автомобилна техника и транспортна логистика задочна 4 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство бакалавър Защита на населението и инфраструктурата редовна 4 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство бакалавър Защита на населението и инфраструктурата задочна 4 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт редовна 4 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство бакалавър Индустриален мениджмънт задочна 4 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство бакалавър Строителни и специални машини задочна 4 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство бакалавър Управление на ресурсите и технологии редовна 4 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство бакалавър Управление на ресурсите и технологии задочна 4 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство магистър Автомобилна техника и транспортна логистика задочна 1 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство магистър Защита на населението и инфраструктурата задочна 2 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт задочна 2 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство магистър Индустриален мениджмънт (не се осъществява нов прием) дистанционна 1,5 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство магистър Управление на ресурсите и технологиите (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство доктор Колесни, верижни машини и логистика редовна 3 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство доктор Колесни, верижни машини и логистика самостоятелна 3 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство доктор Техника и технологии на взривните работи редовна 3 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство доктор Техника и технологии на взривните работи задочна 4 год.
факултет "Общовойскови" 5.13 Общо инженерство доктор Техника и технологии на взривните работи самостоятелна 3 год.
факултет "Общовойскови" 9.1 Национална сигурност бакалавър Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи редовна 4 год.
факултет "Общовойскови" 9.1 Национална сигурност бакалавър Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи задочна 4 год.
факултет "Общовойскови" 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална и регионална сигурност редовна 4 год.
факултет "Общовойскови" 9.1 Национална сигурност бакалавър Национална и регионална сигурност задочна 4 год.
факултет "Общовойскови" 9.1 Национална сигурност магистър Административна сигурност задочна 1 год.
факултет "Общовойскови" 9.1 Национална сигурност магистър Защита на критичната инфраструктура (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
факултет "Общовойскови" 9.1 Национална сигурност магистър Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи (не се осъществява нов прием) задочна 1,5 год.
факултет "Общовойскови" 9.1 Национална сигурност магистър Национална и регионална сигурност (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
факултет "Общовойскови" 9.1 Национална сигурност магистър Национална и регионална сигурност - Защита на класифицираната информация задочна 1,5 год.
факултет "Общовойскови" 9.1 Национална сигурност магистър Национална и регионална сигурност - Защита на класифицираната информация дистанционна 1,5 год.
факултет "Общовойскови" 9.1 Национална сигурност магистър Национална и регионална сигурност - Мениджмънт в мироопазващи операции задочна 1,5 год.
факултет "Общовойскови" 9.1 Национална сигурност магистър Национална и регионална сигурност - Управление на кризи задочна 1,5 год.
факултет "Общовойскови" 9.1 Национална сигурност магистър Национална и регионална сигурност - Управление на кризи дистанционна 1,5 год.
факултет "Общовойскови" 9.1 Национална сигурност доктор Военнополитически аспекти на сигурността самостоятелна 3 год.
факултет "Общовойскови" 9.1 Национална сигурност доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство ( отбрана и национална сигурност) редовна 3 год.
факултет "Общовойскови" 9.1 Национална сигурност доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство ( отбрана и национална сигурност) задочна 4 год.
факултет "Общовойскови" 9.1 Национална сигурност доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство ( отбрана и национална сигурност) самостоятелна 3 год.
факултет "Общовойскови" 9.1 Национална сигурност доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност) самостоятелна 3 год.
факултет "Общовойскови" 9.2 Военно дело бакалавър Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво редовна 5 год.
факултет "Общовойскови" 9.2 Военно дело бакалавър Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво задочна 5 год.
факултет "Общовойскови" 9.2 Военно дело доктор Организация и управление на въоръжените сили редовна 3 год.
факултет "Общовойскови" 9.2 Военно дело доктор Организация и управление на въоръжените сили задочна 4 год.
факултет "Общовойскови" 9.2 Военно дело доктор Организация и управление на въоръжените сили самостоятелна 3 год.
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Електронни системи за охрана, наблюдение и контрол (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Електронни системи за охрана, наблюдение и контрол задочна 4 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Киберсигурност редовна 4 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Киберсигурност задочна 4 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии редовна 4 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни системи и технологии задочна 4 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни технологии за проектиране редовна 4 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Компютърни технологии за проектиране задочна 4 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна техника и технологии редовна 4 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна техника и технологии задочна 4 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника бакалавър Комуникационна техника и технологии (след ОКС "специалист") (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Киберсигурност задочна 1 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни системи и технологии задочна 1,5 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Компютърни технологии за проектиране задочна 2 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника магистър Комуникационна техника и технологии задочна 2 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Автоматизирани системи за обработка на информация и управление самостоятелна 3 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи задочна 4 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Комуникационни мрежи и системи самостоятелна 3 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката задочна 4 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Радиолокация и радионавигация задочна 4 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.3 Комуникационна и компютърна техника доктор Радиолокация и радионавигация самостоятелна 3 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати редовна 3 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация доктор Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати задочна 3 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 5.13 Общо инженерство магистър Компютърно проектиране на изделия със специално предназначение задочна 2 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 9.1 Национална сигурност бакалавър Административна и информационна сигурност редовна 4 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 9.1 Национална сигурност бакалавър Административна и информационна сигурност задочна 4 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 9.1 Национална сигурност магистър Административна и информационна сигурност задочна 1,5 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 9.1 Национална сигурност магистър Административна и информационна сигурност (не се осъществява нов прием) дистанционна 1,5 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 9.1 Национална сигурност магистър Връзки с обществеността в отбраната и сигурността задочна 1,5 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 9.1 Национална сигурност магистър Човешки ресурси и връзки с обществеността в сигурността и отбраната задочна 1 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 9.1 Национална сигурност доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство ( отбрана и национална сигурност) задочна 4 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 9.1 Национална сигурност доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство ( отбрана и национална сигурност) самостоятелна 3 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 9.2 Военно дело бакалавър Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво редовна 5 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 9.2 Военно дело бакалавър Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво задочна 5 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 9.2 Военно дело доктор Организация и управление на въоръжените сили редовна 3 год.
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 9.2 Военно дело доктор Организация и управление на въоръжените сили самостоятелна 3 год.
Решение на АС от 17.11.2016 г./ Протокол № 25

Процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 5.5 “Транспорт, корабоплаване и авиация“ в Националния военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново.

Акредитационният съвет на НАОА на 17.11.2016 г. (протокол № 25) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 27.06.2013 г. (протокол № 19) при програмната акредитация на професионално направление 5.5 “Транспорт, корабоплаване и авиация” за образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” по специалност „Авиационна техника и технологии” в Националния военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново, с обща оценка 8,60 (осем цяло и шестдесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Националният военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново е изпълнил препоръка № 2, частично е изпълнил препоръка № 3, не е изпълнил препоръка № 4 и изпълнява препоръка № 1, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 27.06.2013 г. (протокол № 19) при програмната акредитация на професионално направление 5.5 “Транспорт, корабоплаване и авиация” за образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” по специалност „Авиационна техника и технологии”, с обща оценка 8,60 (осем цяло и шестдесет стотни).

3. Националният военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново да изпълни препоръки № 3 и № 4 до следващата акредитация.

- Препоръка № 3: „В програмата по английски език да се засили изучаването на техническа авиационна терминология“. Срок: 12 месеца.

- Препоръка № 4: „Да се осигурят общежития за студентите в района на факултет „Авиационен“. Срок: 12 месеца.