Министерство на образованието и науката

Регистър на висшите училища

Регистърът съдържа информация за висшето училище, неговите основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките от процедурите за акредитация.

Данните от процедурите за акредитация са предоставени от НАОА.

Данните за професионалните направления и специалности са предоставени от висшето училище.

  • Специализирано ВУ
  • Свищов
  • 5250
  • ул. "Емануил Чакъров" 2
  • 0631/66201, 088 2552509, 0631/66381, 0631/66225, 0631/66206
  • 0631/87355
Професионално направление Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
3.7 Администрация и управление програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,27 25.03.2026
3.8 Икономика програмна акредитация - по ПН дава акредитация 9,35 22.05.2025
Докторска програма Акредитационна процедура Статус на процедура Оценка Дата на изтичане
ПН 3.7: Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,16 20.07.2021
ПН 3.7: Социално управление  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,64 20.07.2021
ПН 3.8: Икономика и управление (аграрна икономика) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,45 08.05.2024
ПН 3.8: Икономика и управление (индустрия)  програмна акредитация - докторска програма в ход Няма информация 02.02.2016
ПН 3.8: Икономика и управление (туризъм) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,44 08.05.2024
ПН 3.8: Икономика и управление (търговия)  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,63 05.10.2021
ПН 3.8: История на икономическите учения програмна акредитация - докторска програма не дава акредитация Няма информация Няма информация
ПН 3.8: Маркетинг  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,31 20.07.2022
ПН 3.8: Планиране  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,73 20.07.2021
ПН 3.8: Политическа икономия  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,16 30.03.2021
ПН 3.8: Приложение на изчислителната техника в икономиката програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,64 05.10.2021
ПН 3.8: Световно стопанство и МИО  програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,90 20.07.2021
ПН 3.8: Статистика и демография програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,85 05.10.2021
ПН 3.8: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,60 30.03.2021
ПН 3.8: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,73 30.03.2021
ПН 3.8: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 9,18 30.03.2022
ПН 3.8: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело) програмна акредитация - докторска програма дава акредитация 8,23 30.03.2021
Основно звено Професионално направление ОКС / ОНС Специалности / Докторски програми Форма на обучение Продължителност
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика бакалавър Бизнес статистика и анализи редовна 4 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика бакалавър Бизнес статистика и анализи (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика бакалавър Статистика и иконометрия редовна 4 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика бакалавър Статистика и иконометрия задочна 4 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика бакалавър Стопански и финансов контрол редовна 4 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика бакалавър Стопански и финансов контрол задочна 4 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика бакалавър Стопански и финансов контрол дистанционна 4 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол редовна 4 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол задочна 4 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика бакалавър Счетоводство и контрол дистанционна 4 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Валутен, митнически и данъчен контрол (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Валутен, митнически и данъчен контрол дистанционна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Валутен, митнически и данъчен контрол (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Валутен, митнически и данъчен контрол (след професионален бакалавър) дистанционна 2 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Вътрешен одит (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Вътрешен одит (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Вътрешен одит (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Вътрешен одит (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър ПРИЛОЖНА СТАТИСТИКА (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър ПРИЛОЖНА СТАТИСТИКА (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Приложна статистика (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Статистическо бизнес консултиране (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Статистическо бизнес консултиране дистанционна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит в банките (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит в банките дистанционна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит в банките (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит в банките (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия дистанционна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия (след професионален бакалавър) дистанционна 2 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит в публичния сектор (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит в публичния сектор дистанционна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит в публичния сектор (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Счетоводство и одит в публичния сектор (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Финансов анализ и контрол редовна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Финансов анализ и контрол (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Финансов анализ и контрол дистанционна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Финансов контрол и външен одит редовна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Финансов контрол и външен одит дистанционна 1 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Финансов контрол и външен одит (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика магистър Финансов контрол и външен одит (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика доктор Статистика и демография редовна 3 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика доктор Статистика и демография задочна 4 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика доктор Статистика и демография самостоятелна 3 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ) редовна 3 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ) задочна 4 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ) самостоятелна 3 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство) редовна 3 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство) задочна 4 год.
факултет "Стопанска отчетност" 3.8 Икономика доктор Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство) самостоятелна 3 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика бакалавър Застраховане и социално дело редовна 4 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика бакалавър Застраховане и социално дело задочна 4 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика бакалавър Застраховане и социално дело дистанционна 4 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика бакалавър Макроикономика редовна 4 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика бакалавър Макроикономика задочна 4 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика бакалавър Приложна макроикономика редовна 4 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика бакалавър Приложна макроикономика (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика бакалавър Финанси редовна 4 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика бакалавър Финанси задочна 4 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика бакалавър Финанси дистанционна 4 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика бакалавър Финанси, банково дело и застраховане редовна 4 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Банков мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Банков мениджмънт дистанционна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Банков мениджмънт (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Банков мениджмънт (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Банков мениджмънт (след професионален бакалавър) дистанционна 2 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Държавни и общински финанси (не се осъществява нов прием) дистанционна 1,5 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Държавни и общински финанси (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) дистанционна 3 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Държавни и общински финанси (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2,5 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Застраховане (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Застраховане (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Застраховане дистанционна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Застраховане (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Застраховане (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Здравен мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Здравен мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Здравен мениджмънт дистанционна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Здравен мениджмънт (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Здравен мениджмънт (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Инвестиционен мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Инвестиционен мениджмънт дистанционна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Инвестиционен мениджмънт (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Инвестиционен мениджмънт (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Международен финансов мениджмънт (на английски език) редовна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Социален мениджмънт редовна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Социален мениджмънт (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Социален мениджмънт дистанционна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Социален мениджмънт (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Социален мениджмънт (след професионален бакалавър) дистанционна 2 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Финансов мениджмънт редовна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Финансов мениджмънт дистанционна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Финансов мениджмънт (на английски език) редовна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Финансов мениджмънт (на английски език) (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Финансов мениджмънт (след неикономически специалности) редовна 2 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Финансов мениджмънт (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Финансов мениджмънт (след професионален бакалавър) дистанционна 2 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Финансово управление в публичния сектор (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Финансово управление в публичния сектор дистанционна 1 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Финансово управление в публичния сектор (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика магистър Финансово управление в публичния сектор (след професионален бакалавър) дистанционна 2 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика доктор Политическа икономия редовна 3 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика доктор Политическа икономия задочна 4 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика доктор Политическа икономия самостоятелна 3 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика доктор Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело) редовна 3 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика доктор Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело) задочна 4 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика доктор Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело) самостоятелна 3 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика доктор Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси) редовна 3 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика доктор Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси) задочна 4 год.
факултет "Финанси" 3.8 Икономика доктор Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси) самостоятелна 3 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление бакалавър Екомениджмънт редовна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление бакалавър Екомениджмънт задочна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация редовна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление бакалавър Публична администрация задочна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление редовна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление бакалавър Стопанско управление задочна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Бизнес администрация дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Бизнесадминистрация (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Бизнесадминистрация (след професионален бакалавър) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Екологичен мениджмънт и фирмена устойчивост (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Екологичен мениджмънт и фирмена устойчивост (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Екологичен мениджмънт и фирмена устойчивост (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Екологичен мениджмънт и фирмена устойчивост (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Екомениджмънт (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Екомениджмънт (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Консултиране и администриране в мениджмънта (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Консултиране и администриране в мениджмънта (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Консултиране и администриране в мениджмънта (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Консултиране и администриране в мениджмънта (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на бизнес организациите (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на бизнес организациите (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на бизнесорганизациите (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на бизнесорганизациите (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на териториалното развитие (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на териториалното развитие (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на териториалното развитие (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на териториалното развитие (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Мениджмънт на териториалното развитие (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Образователен мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Образователен мениджмънт дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Образователен мениджмънт (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Психология и поведение в управлението (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Психология и поведение в управлението (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Психология и поведение в управлението (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Публична администрация (след професионален бакалавър) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Стопанско управление (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Управление и поведение в бизнеса (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Управление и поведение в бизнеса (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Управление и поведение в бизнеса (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Управление и поведение в бизнеса (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на фирмената сигурност (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на фирмената сигурност (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на фирмената сигурност (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на фирмената сигурност (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на човешките ресурси (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на човешките ресурси дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на човешките ресурси (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Управление на човешките ресурси (след професионален бакалавър) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Фирмен мениджмънт и контролинг (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Фирмен мениджмънт и контролинг дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Фирмен мениджмънт и контролинг (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление магистър Фирмен мениджмънт и контролинг (след професионален бакалавър) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация) редовна 3 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация) задочна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление доктор Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация) самостоятелна 3 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление доктор Социално управление редовна 3 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление доктор Социално управление задочна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.7 Администрация и управление доктор Социално управление самостоятелна 3 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика бакалавър Бизнес информатика редовна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика бакалавър Бизнес информатика задочна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг редовна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг задочна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика бакалавър Маркетинг дистанционна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика бакалавър Международен бизнес редовна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика бакалавър Международни икономически отношения редовна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика бакалавър Международни икономически отношения задочна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика бакалавър Международни икономически отношения дистанционна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика бакалавър Прогнозиране и планиране (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика бакалавър Прогнозиране и планиране (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика бакалавър Стратегическо и бизнес планиране редовна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика бакалавър Стратегическо и бизнес планиране задочна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика бакалавър Управление на проекти редовна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика бакалавър Управление на проекти задочна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика бакалавър Управление на проекти дистанционна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Бизнеспланиране редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Бизнеспланиране (не се осъществява нов прием) задочна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Бизнеспланиране дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Европейски бизнес и регулации (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Европейски бизнес и регулации (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Европейски бизнес и регулации (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Електронен бизнес и дигитални пазари дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Информационни системи и технологии в бизнеса (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Информационни системи и технологии в бизнеса дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Информационни системи и технологии в бизнеса (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Информационни технологии в бизнеса (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Информационни технологии в бизнеса (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Информационни технологии в бизнеса (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Информационни технологии в бизнеса (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Маркетинг (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Маркетинг дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Маркетингови комуникации (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Маркетингови комуникации дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Международен бизнес и мениджмънт редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Международен бизнес и мениджмънт дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Международен бизнес и мениджмънт (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) задочна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Международен бизнес и мениджмънт (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Международен бизнес и мениджмънт (след професионален бакалавър) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Международен туризъм (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Международен туризъм дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Международен туризъм (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Международни проекти (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Международни проекти (не се осъществява нов прием) дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Управление на международни проекти дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Управление на проекти (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Управление на проекти дистанционна 1 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика магистър Управление на проекти (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика доктор Маркетинг редовна 3 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика доктор Маркетинг задочна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика доктор Маркетинг самостоятелна 3 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика доктор Планиране редовна 3 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика доктор Планиране задочна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика доктор Планиране самостоятелна 3 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика доктор Приложение на изчислителната техника в икономиката редовна 3 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика доктор Приложение на изчислителната техника в икономиката задочна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика доктор Приложение на изчислителната техника в икономиката самостоятелна 3 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика доктор Световно стопанство и международни икономически отношения редовна 3 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика доктор Световно стопанство и международни икономически отношения задочна 4 год.
факултет "Мениджмънт и маркетинг" 3.8 Икономика доктор Световно стопанство и международни икономически отношения самостоятелна 3 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика професионален бакалавър Икономика на търговията (не се осъществява нов прием) редовна 3 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика професионален бакалавър Икономика на търговията (не се осъществява нов прием) задочна 3 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика бакалавър Аграрна икономика редовна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика бакалавър Аграрна икономика задочна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика бакалавър Аграрна икономика дистанционна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика бакалавър Икономика на индустрията (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика бакалавър Икономика на индустрията (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика бакалавър Икономика на кооперациите (не се осъществява нов прием) редовна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика бакалавър Икономика на кооперациите (не се осъществява нов прием) задочна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика бакалавър Икономика на туризма редовна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика бакалавър Икономика на туризма задочна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика бакалавър Икономика на туризма дистанционна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика бакалавър Икономика на търговията редовна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика бакалавър Икономика на търговията задочна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика бакалавър Икономика на търговията дистанционна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика бакалавър Индустриален бизнес и предприемачество редовна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика бакалавър Индустриален бизнес и предприемачество задочна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика бакалавър Индустриален бизнес и предприемачество дистанционна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика бакалавър Индустриална бизнес икономика редовна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика бакалавър Индустриална бизнес икономика задочна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Агробизнес редовна 1 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Агробизнес дистанционна 1 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Агробизнес (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Агробизнес (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Икономика и мениджмънт на туризма редовна 1 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Икономика и мениджмънт на туризма дистанционна 1 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Икономика и мениджмънт на туризма (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Икономика и мениджмънт на туризма (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Индустриален мениджмънт редовна 1 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Корпоративен мениджмънт (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Корпоративен мениджмънт дистанционна 1 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Корпоративен мениджмънт (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Мениджмънт на търговската дейност редовна 1 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Мениджмънт на търговската дейност дистанционна 1 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Мениджмънт на търговската дейност (след неикономически специалности) дистанционна 2 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Мениджмънт на търговската дейност (след професионален бакалавър) дистанционна 2 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Търговско посредничество и инвестиционно банкиране (не се осъществява нов прием) редовна 1 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Търговско посредничество и инвестиционно банкиране дистанционна 1 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Търговско посредничество и инвестиционно банкиране (след неикономически специалности) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика магистър Търговско посредничество и инвестиционно банкиране (след професионален бакалавър) (не се осъществява нов прием) дистанционна 2 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (Аграрна икономика) редовна 3 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (Аграрна икономика) задочна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (Аграрна икономика) самостоятелна 3 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (индустрия) редовна 3 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (индустрия) задочна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (индустрия) самостоятелна 3 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (туризъм) редовна 3 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (туризъм) задочна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (туризъм) самостоятелна 3 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (търговия) редовна 3 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (търговия) задочна 4 год.
факултет "Производствен и търговски бизнес" 3.8 Икономика доктор Икономика и управление (търговия) самостоятелна 3 год.
Решение на АС от 11.05.2016 г./ Протокол № 12

процедура за следакредитационно наблюдение и контрол при институционалната акредитация на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов.

Акредитационният съвет на НАОА на 11.05.2016 г. (протокол № 12) взе следните решения:

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 13.12.2012 г. (протокол № 27) при институционалната акредитация на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов, с обща оценка 8,13 (осем цяло и тринадесет стотни).

2. Акредитационният съвет констатира, че Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е изпълнила препоръки № 1 и № 4, изпълнява препоръки № 5 и № 6 и частично изпълнява препоръки № 2 и № 3, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 13.12.2012 г. (протокол № 27) при институционалната акредитация, с обща оценка 8,13 (осем цяло и тринадесет стотни).

3. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов да изпълни препоръки № 2 и № 3 до следващата институционална акредитация.

- Препоръка № 2: „Да се отвори образователната и изследователска дейност на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов към университетската практика на ЕС”. Срок: постоянен с ежегодно отчитане.

- Препоръка № 3: „Да се постигне разумен баланс между РЕДОВНА и ДИСТАНЦИОННА форма на обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ като се увеличи относителният дял на обучението в РЕДОВНА форма“. Срок: постоянен с ежегодно отчитане.

4. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов.

5. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват спазването на критерии № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 8, № 9 и № 10 и доказват частичното спазване на критерий № 7.

6. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов да осигури спазването на критерий № 7 до следващата институционална акредитация.

- Критерий № 7: „Обвързване на атестирането на преподавателския състав с приноси към качеството на обучение и постигане целите по качеството във ВУ”.